Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Χρηματοδότηση Προνοιακών Δομών Κοινωνικής Φροντίδας των ΟΤΑ όλης της χώρας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/1/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:3521
Ημ. Κατάθεσης: 25-01-2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ   ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

-          Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

-           Οικονομίας και Οικονομικών

-          Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση Προνοιακών Δομών Κοινωνικής Φροντίδας των ΟΤΑ όλης της χώρας

Σύμφωνα με το από 18-1-2007 Δελτίο Τύπου της ΚΕΔΚΕ, οι Προνοιακές Δομές Κοινωνικής Φροντίδας που λειτουργούν στους Δήμους όλης της χώρας, απειλούνται με κατάρρευση.

Πράγματι, στα τέλη Ιουνίου 2007 λήγει η χρηματοδότηση από το Γ΄ ΚΠΣ για σημαντικές Δομές Κοινωνικής Φροντίδας,  όπως για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»,  για τη λειτουργία παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κέντρων Φροντίδας Ηλικιωμένων κλπ, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας των μόνιμων εργαζομένων σ΄ αυτές από τον Προϋπολογισμό, ούτε έχει υπάρξει πρόνοια από την Κυβέρνηση για τους εργαζόμενους που δεν υπήχθησαν στις διατάξεις του Π.Δ 164/2004.

Η Κυβέρνηση ανέλαβε την υποχρέωση να θεσπίσει νέο πλαίσιο λειτουργίας των Δομών Κοινωνικής Φροντίδας μέχρι τις 30/4/2007, ώστε να το υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, δεν έχει ακόμα συγκληθεί η Ομάδα Διοίκησης Έργου, που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης από τον Ιούνιο του 2006.  

Επειδή είναι γνωστή  η σημασία και η προσφορά των εν λόγω Προνοιακών Δομών,  ιδίως στην περιφέρεια και σε ομάδες συμπολιτών μας με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες,

Επειδή πρέπει να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των Δομών Κοινωνικής Φροντίδας των ΟΤΑ, με τη διασφάλιση της επαρκούς και απρόσκοπτης  χρηματοδότησής τους και πέραν του Ιουνίου του 2007,  με την κάλυψη του κόστους της μισθοδοσίας των εργαζόμενων σε αυτές και με την τακτοποίηση των συμβασιούχων που δεν έχουν υπαχθεί ή δεν έχουν καταταγεί στο τακτικό προσωπικό με τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004,  

Ερωτώνται  οι  κ.κ.  Υπουργοί:

    • Σε τι ενέργειες έχουν προβεί μέχρι σήμερα, προκειμένου να συγκληθεί και να λειτουργήσει η αρμόδια Ομάδα Διοίκησης έργου, ώστε να επεξεργαστεί και να καταθέσει εγκαίρως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο πλαίσιο λειτουργίας των Δομών Κοινωνικής Φροντίδας των ΟΤΑ ;

    • Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να διασφαλιστεί α) η συνέχιση της λειτουργίας και η κάλυψη της μισθοδοσίας των απασχολούμενων στις  υφιστάμενες Δομές Κοινωνικής Φροντίδας των ΟΤΑ πέραν του Ιουνίου 2007 και β) η άρση της ομηρείας των απασχολούμενων στα Προγράμματα Προνοιακών Δομών συμβασιούχων, οι οποίοι δεν υπήχθησαν ή δεν κατατάχθηκαν στο τακτικό προσωπικό με τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004 ;

    • Τι άλλο προτίθενται να πράξουν για την αναβάθμιση και την αναγκαία επέκταση της λειτουργίας αυτών  των προνοιακών δομών; 

                                                                                                                                  Αθήνα   25 Ιανουαρίου 2007

                                                             Ο  βουλευτής

                                                           Δημήτρης Κουσελάς