Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Καταβολή αποζημιώσεων φυτικού κεφαλαίου σε ελαιοπαραγωγούς του Νομού Μεσσηνίας που επλήγησαν από τον παγετό του Φεβρουαρίου 2004.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/1/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:3432
Ημ. Κατάθεσης: 24-01-2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Καταβολή αποζημιώσεων φυτικού κεφαλαίου σε ελαιοπαραγωγούς του Νομού Μεσσηνίας που επλήγησαν από τον παγετό του Φεβρουαρίου 2004.

Με την 2309/20-9-2005 Ερώτησή μου στη Βουλή, είχα θέσει, για δεύτερη φορά, το θέμα της καταβολής αποζημιώσεων σε 7.000 ελαιοπαραγωγούς του Ν. Μεσσηνίας, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρές καταστροφές από τον παγετό του Φεβρουαρίου 2004, κυρίως στις περιοχές των δήμων Αβίας, Αετού, Ανδανίας, Ανδρούσας, Αριστομένη, Δωρίου, Λεύκτρου και Μελιγαλά.

Στην με αρ. πρωτ. 320/14-10-2005 Απάντηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κοντού και στο συνημμένο σε αυτήν έγγραφο του ΕΛΓΑ αναφέρεται ότι οι αποζημιώσεις αυτές περιλήφθηκαν στο πρόγραμμα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων Frost, αρμοδιότητας ΠΣΕΑ.

Επειδή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, στην ομιλία του στην Καλαμάτα (25-2-2004) είχε δεσμευτεί για την άμεση καταβολή των ενισχύσεων στους πληγέντες ελαιοπαραγωγούς, δηλώνοντας μάλιστα ότι τούτο αποτελεί «πρώτο μέλημα» της Κυβέρνησης,

Επειδή μέχρι σήμερα δόθηκαν, με σημαντική καθυστέρηση, μόνο οι αποζημιώσεις για απώλεια παραγωγής, ενώ οι αποζημιώσεις για το φυτικό κεφάλαιο, προϋπολογισμού 280.000.000 ευρώ, έχουν καθυστερήσει αδικαιολόγητα με ελάχιστες εξαιρέσεις,

Επειδή οι πληγέντες ελαιοπαραγωγοί της Μεσσηνίας εύλογα διαμαρτύρονται, διότι σχεδόν 3 χρόνια μετά τον παγετό εξακολουθεί να παραμένει σε εκκρεμότητα η αναπλήρωση των σοβαρών ζημιών που υπέστησαν στο φυτικό τους κεφάλαιο,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Γιατί καθυστερεί η καταβολή των αποζημιώσεων για τις ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο στους πληγέντες από τον παγετό του Φεβρουαρίου 2004 ελαιοπαραγωγούς και πότε προβλέπεται να εξοφληθούν ;

  • Πότε υποβλήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πότε εγκρίθηκε από την Κοινότητα το σκέλος του προγράμματος που αφορά στην καταβολή των αποζημιώσεων για το φυτικό κεφάλαιο;

                                                                                                      Αθήνα 24 Ιανουαρίου 2007

                                                                                                      Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς