Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ιδιωτικοποίηση Αγροτικής Ασφαλιστικής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/10/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :8815
Ημερομηνία Κατάθεσης :24.10.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Θέμα: Ιδιωτικοποίηση Αγροτικής Ασφαλιστικής.

Η Αγροτική Ασφαλιστική (στην οποία είχε συγχωνευθεί και τη Ασφαλιστική Ζωής του ίδιου ομίλου), είναι ασφαλιστική Εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑΑ, θυγατρική της ΑΤΕbank, η οποία κατέχει το 84% των μετοχών της και της οποίας κύριος μέτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο.

Η εν λόγω εταιρεία είχε και έχει σημαντική θέση στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά.
 
Η απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της ΑΤΕbank για την πώληση της Εταιρείας, τον Απρίλιο του 2008, πυροδότησε εύλογες αντιδράσεις, δεδομένου ότι η Αγροτική Ασφαλιστική είναι μια κερδοφόρα εταιρεία (κέρδη πάνω από 125 εκ. ευρώ), με ευρύτατο πελατολόγιο, που κόστισε πάνω από 125 εκατομμύρια ευρώ ως επένδυση στην ΑΤΕbank και σήμερα η αξία της ξεπερνά τα 350 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μόνο η ακίνητη περιουσία της ξεπερνά τα 180 εκατομμύρια. Η δραστηριότητά της προσθέτει στην ΑΤΕ σημαντικό αριθμό πελατών, κύκλο εργασιών και εσόδων, έχει δε σημαντική τεχνογνωσία στην ασφάλιση του αγροτικού τομέα.
 
Παρά ταύτα, η Διοίκηση της ΑΤΕbank ξεκίνησε διαδικασία επιλογής υποψήφιων αγοραστών και μετά την αξιολόγηση επικράτησαν 2 εταιρείες, η γαλλική Groupama (που εδώ και ένα χρόνο έχει εξαγοράσει το 100% του Φοίνικα-Metrolife) και η γερμανική Ergo. Στις 6-10-2008 η ΑΤΕ ανακοίνωσε ως πρώτο προτιμητέο αγοραστή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων την Groupama ως «στρατηγικό επενδυτή» για την πώληση σε αυτήν "πακέτου" μετοχών του 50,08% της ΑΤΕ Ασφαλιστικής.
 
‘Όπως δηλώθηκε από την Atebank, επίκεινται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μερών (ΑΤΕ, Groupama) με την τελική απόφαση να ανήκει στο Δ.Σ. της ATEbank.
 
Ωστόσο, η Groupama ήδη δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω της Φοίνικας –Metrolife, δηλαδή ανταγωνιστικά ως προς την Αγροτική Ασφαλιστική και ουσιαστικά, εάν καταλήξει η συγκεκριμένη διαπραγμάτευση, θα λειτουργούν 2 εταιρείες υπό τον ίδιο έλεγχο (της Groupama) στην Ελληνική aγορά.
 
Επειδή με τη μεθοδευόμενη εκποίηση της Αγροτικής Ασφαλιστικής η Atebank, συμφερόντων Δημοσίου, χάνει τον παρεμβατικό της ρόλο στην ασφαλιστική αγορά, η οποία, σε συνδυασμό με την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, παραδίδεται ουσιαστικά σε ξένες εταιρείες,
 
Επειδή στην παρούσα δυσμενή συγκυρία για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, με επικείμενες και σοβαρές επιπτώσεις και για την πραγματική οικονομία και την απασχόληση είναι αδιανόητο να εκποιείται μια σημαντική και κερδοφόρα ασφαλιστική εταιρεία, τη στιγμή που σε άλλες χώρες της Ε.Ε. ακολουθείται εντελώς αντίστροφη πορεία (κρατικοποιήσεις Χ/Π ιδρυμάτων), με κίνδυνο να υποτιμηθεί σημαντικά η αξία και η περιουσία της, προς βλάβη και των συμφερόντων του Δημοσίου, που είναι κύριος μέτοχος της μητρικής εταιρείας Atebank, εφόσον η κρίση ενδέχεται να αποτελέσει διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια του υποψήφιου αγοραστή, γεγονός που θα μειώσει το τελικό τίμημα,
 
Επειδή η πώληση της Αγροτικής Ασφαλιστικής, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία ενδέχεται να δημιουργήσει ανασφάλεια για χιλιάδες ασφαλισμένους ως προς τα συμβόλαιά τους, στο μέτρο που δεν είναι γνωστή η μετοχική σύνθεση και η βιωσιμότητα, στις σημερινές συνθήκες, της υποψήφιας εξαγοράζουσας εταιρείας Groupama,
 
Επειδή η εκποίηση της Αγροτικής Ασφαλιστικής και μάλιστα σε ανταγωνίστρια αυτής εταιρεία θέτει, ακόμα και αποκλειομένης της συγχώνευσης με τον Φοίνικα-Metrolife, σε σοβαρό κίνδυνο τις θέσεις εργασίας, τα υφιστάμενα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτήν, σε μια συγκυρία κατά την οποία υπάρχει ισχυρή πιθανότητα αύξησης της ανεργίας,
 
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
 
- Προτίθενται, ως κύριοι μέτοχοι της Atebank και της Αγροτικής Ασφαλιστικής, να επιμείνουν στη συνέχιση της διαδικασίας εκποίησής της και μάλιστα στην εξαιρετικά δυσμενή σημερινή συγκυρία;
 
- Αν ναι, με ποιο συγκεκριμένο τρόπο θα διασφαλίσουν α) τα συμφέροντα του Δημοσίου, για τίμημα αντάξιο της αξίας της, β) τις θέσεις απασχόλησης και τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωπικού της και γ) την ομαλή εξυπηρέτηση των συμβολαίων των ασφαλισμένων στην Αγροτική Ασφαλιστική;
 
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2008
 
Οι βουλευτές
 
Δημήτρης Κουσελάς
 
Λούκα Κατσέλη
 
Στάθης Κουτμερίδης
 
Γιάννης Κουτσούκος