Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Καταχρηστικές χρεώσεις Τραπεζών σε κατόχους πιστωτικών καρτών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/1/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:2838
Ημ. Κατάθεσης: 09-01-2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Καταχρηστικές χρεώσεις Τραπεζών σε κατόχους πιστωτικών καρτών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» της 8-1-2007 (επισυνάπτεται), ορισμένες Τράπεζες, στηριζόμενες σε Απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής του 1972, χρεώνουν υπέρογκους τόκους στις πιστωτικές κάρτες, υπολογίζοντας τον τόκο στο συνολικό υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας, αντί επί του ποσού που απομένει μετά την καταβολή της μηνιαίας δόσης, γεγονός που παραβιάζει, όπως αναγνωρίζεται και από στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος, την αρχή του εύλογου των συναλλαγών.

Για παράδειγμα, εαν ένας καταναλωτής χρησιμοποιήσει την πιστωτική του κάρτα για την αγορά προϊόντων αξίας 1.000 ευρώ και αντί να εξοφλήσει το σύνολο του λογαριασμού της κάρτας του καταβάλει τα 990 ευρώ, τότε θα του επιβληθεί τόκος ενός μήνα για τα 1.000 ευρώ και όχι για τα υπόλοιπα 10 ευρώ, χωρίς η Τράπεζα να κάνει καμιά διάκριση, είτε ο κάτοχος της κάρτας καταβάλει την ελάχιστη δόση της κάρτας του, είτε αυτός εξοφλήσει το 99% της οφειλής του !

Επειδή με αυτό τον τρόπο οι Τράπεζες εμφανίζονται να αποκομίζουν νομότυπα, αλλά με καταφανώς άδικο τρόπο, σημαντικά πρόσθετα κέρδη, καθιστώντας ακόμα επαχθέστερους για τους καταναλωτές τους ήδη υψηλούς τόκους για τη χρήση πιστωτικών καρτών,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Πως αξιολογεί αυτή την πρακτική των Τραπεζών σε βάρος των καταναλωτών που χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες;

  • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την άμεση αντιμετώπισή της;

                                                                                              Αθήνα 9 Ιανουαρίου 2007

    Ο βουλευτής

    Δημήτρης Κουσελάς