Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Α.κ.ε.σ. - ψηφιακο αλμα»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/1/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

 

Αριθ. Πρωτ.: 2784
Ημερομηνία Κατάθεσης: 08.01.07

ΚΟΙΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Α.κ.ε.σ. - ψηφιακο αλμα»

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου Διαχειριστή Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών για το έργο «Α.κ.ε.σ.-ψηφιακο αλμα». Στην προκήρυξη αναφέρεται ότι «η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 23.389.387,00 (κατά μέγιστο), πλέον ποσοστού ανερχόμενου σε 20% επί των δυνητικών υπεραξιών που θα προκύψουν από τις επενδύσεις του Α.Κ.Ε.Σ., λογιζομένου ως δικαιώματος προαίρεσης».

Το ΑΚΕΣ - Ψηφιακό Άλμα έχει κεφάλαιο €100 εκ. Το προτεινόμενο ποσό για την αμοιβή του Διαχειριστή αναλογεί συνεπώς σε πλέον του 23% του κεφαλαίου και σε αυτό θα προστεθούν και 20% επί των υπεραξιών που θα προκύψουν από τις επενδύσεις. Αυτή η αμοιβή διαχείρισης είναι προκλητικά υψηλή και εγείρει σοβαρά ερωτήματα.

Η διεθνής πρακτική όσον αφορά στην αμοιβή διαχείρισης ορίζει ότι τα ετήσια ποσοστά κυμαίνονται από 1 έως 3% επί των συνολικών κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου (2 έτη στη συγκεκριμένη προκήρυξη) και αισθητά χαμηλότερα στην περίοδο αποεπένδυσης. Όσο δε μεγαλύτερο είναι ένα κεφάλαιο τόσο μικρότερο ποσοστό αμοιβής διαχείρισης χρειάζεται. Στη συγκεκριμένη προκήρυξη, η προτεινόμενη αμοιβή για τα δύο έτη της επενδυτικής περιόδου είναι €10 εκ. δηλαδή 10% του συνολικού έργου. Συνεπώς τα προτεινόμενα ποσοστά για την αμοιβή του Διαχειριστή, είναι εκτός κάθε διεθνούς πρακτικής.

Επιπλέον στην προκήρυξη (σελ. 11) αναφέρεται ρητά πως το ΑΚΕΣ θα πραγματοποιήσει επενδύσεις έως την 31/12/2008, εξαιτίας της χρηματοδότησης από το ΓΚΠΣ και της καταληκτικής αυτής ημερομηνίας για όλες τις σχετικές δαπάνες. Είναι κάτι παραπάνω από αμφίβολο εάν μπορούν να απορροφηθούν €100 εκ. σε επενδύσεις που θα γίνουν σε νέες εταιρείες στο χώρο της τεχνολογίας στην Ελλάδα μέσα σε 2 χρόνια. Η επενδυτική περίοδος είναι πολύ περιορισμένη, εκτός ελληνικής πραγματικότητας, και εκτός των διεθνών ορίων που προβλέπονται για την επένδυση πολύ μικρότερων κεφαλαίων.

Είναι συνεπώς προφανές ότι η δημιουργία του ΑΚΕΣ ήταν απλώς μία προσπάθεια κάλυψης της διαχειριστικής αδυναμίας της κυβέρνησης στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» με την εγγραφή €100 εκ. ως δαπάνη το 2005 χωρίς κανένα απολύτως αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει έμπρακτα με τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου για τα ΑΚΕΣ το 2002 αλλά και με τη δημιουργία και χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (Τ.Α.ΝΕ.Ο) τη σημασία που δίνει στην ύπαρξη σύγχρονων χρηματοπιστωτικών εργαλείων, με τη στήριξη και της πολιτείας, που ευνοούν την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα όσων δραστηριοποιούνται στο χώρο της τεχνολογίας.

Δεν μπορεί όμως να συναινέσει στη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος με την προκήρυξη αμοιβών διαχείρισης εκτός κάθε λογικής και διεθνούς πρακτικής. Γι αυτό και δεν δέχθηκε να συμμετάσχει στη σχετική διακομματική επιτροπή για την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

  • Ποια είναι η σκοπιμότητα αυτής της σκανδαλωδώς υψηλής αμοιβής για τον Διαχειριστή του ΑΚΕΣ;

  • Θα ακυρώσετε αυτήν την προκήρυξη η οποία δημιουργεί προϋποθέσεις για τη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές:

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Βάσω

ΚΟΥΣΕΛΑΣ Δημήτρης

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ Ανδρέας