Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αναγκαίες πιστώσεις αποκατάστασης τμημάτων εθνικής οδοποιϊας Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/1/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

 

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:2788
Ημ. Κατάθεσης: 08-01-2007
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
 
ΘΕΜΑ: Αναγκαίες πιστώσεις αποκατάστασης τμημάτων εθνικής οδοποιϊας Νομού Μεσσηνίας.
 
Οι δρόμοι Τρίπολης-Καλαμάτας και Τσακώνας-Καλού Νερού αποτελούν βασικούς οδικούς άξονες προσπέλασης και σύνδεσης του Ν. Μεσσηνίας με όμορους νομούς. Ωστόσο, στους άξονες αυτούς και μέσα στα όρια του Ν. Μεσσηνίας υπάρχουν τμήματα σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση, που αποτελούν αιτίες ακόμα και θανατηφόρων ατυχημάτων.
 
Επιτακτική είναι η ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των σημείων
 
α) χιλιομετρική θέση 62+00, μεταξύ των Δ.Δ. Τσουκαλέϊκων και Αλλαγής, του εθνικού δρόμου Τρίπολης – Καλαμάτας και
 
β) χιλιομετρική θέση 26+00, θέση «Αρκουδέα» του εθνικού δρόμου Τσακώνας-Καλού Νερού,
 
για τα οποία ήδη έχουν εκπονηθεί μελέτες της Ν.Α. Μεσσηνίας, οι οποίες έχουν αποσταλεί στη ΔΕΣΕ Τρίπολης.
 
Επειδή οι ως άνω αναγκαίες επεμβάσεις δεν μπορούν να γίνουν χωρίς την αναγκαία χρηματοδότηση, η οποία ανέρχεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις των μηχανικών της ΝΑΜ, σε 700.000 ευρώ,
 
Επειδή, για την ομαλή μετακίνηση και την ασφάλεια των συμπολιτών μας αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών της Μεσσηνίας, πρέπει να αποκατασταθούν το συντομότερο τα παραπάνω επικίνδυνα σημεία του εθνικού δικτύου,
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
Προτίθεται να χρηματοδοτήσει με το απαιτούμενο ποσό των 700.000 ευρώ την αναγκαία άμεση αποκατάσταση των προαναφερθέντων τμημάτων στο εθνικό οδικό δίκτυο του Ν. Μεσσηνίας;
 
Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την άμεση αποκατάσταση των προβληματικών σημείων και για τη γενικότερη βελτίωση της κατάστασης του εθνικού οδικού δικτύου στο Ν. Μεσσηνίας;
 
Αθήνα 8 Ιανουαρίου 2007
 
Ο βουλευτής
 
Δημήτρης Κουσελάς