Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Απορρόφηση πόρων ΕΣΠΑ για τα έργα-γέφυρες Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/3/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 16096

Ημερομηνία Κατάθεσης :.13.03.2009

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Απορρόφηση πόρων ΕΣΠΑ για τα έργα-γέφυρες Ν. Μεσσηνίας.

 

 

 

Στην 6486/ΕΥΘΥ271/10-3-2009 Απάντηση του Υφυπουργού κ. Μπούρα στην 13654/3-2-2009 Ερώτησή μου για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του ΠΕΠ Πελοποννήσου ειδικά για τον Νομό Μεσσηνίας, αναφέρονται ως έργα-γέφυρες για τον Νομό Μεσσηνίας τα έργα:

 

 

 

Βελτίωση-κατασκευή της Ε.Ο. Κυπαρισσίας-Φιλιατρών-Πύλου, τμήμα Γαργαλιάνοι-Ρωμανός,

 

‘Εργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Κυπαρισσίας,

 

Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Δήμου Χώρας (νυν Δήμου Νέστορος).

 

 

 

Επίσης, αναφέρονται ως «υπό ολοκλήρωση» οι μελέτες,           Μελέτη κατά τμήματα της οδού Καλαμάτας-Καρδαμύλης-Αρεόπολης, τμήμα Καλαμάτας-διασταύρωση προς Σωτηριάνικα,

 

     Υπολειπόμενες μελέτες του δρόμου Φιλιατρά-Μεθώνη.

 

 

 

Επειδή ήδη το ΕΣΠΑ βρίσκεται στον τρίτο χρόνο υλοποίησής του και για τα έργα που αναφέρονται στην απάντηση του κ. Υφυπουργού ως έργα-γέφυρες για το ΕΣΠΑ, δεν έχει απορροφηθεί, μέχρι σήμερα, ούτε ένα ευρώ,

 

 

 

Επειδή τα έργα των οποίων οι μελέτες είναι υπό ολοκλήρωση και συγκεκριμένα το τμήμα Καλαμάτας-διασταύρωση προς Σωτηριάνικα της οδού Καλαμάτας-Καρδαμύλης-Αρεόπολης, καθώς και ο δρόμος Φιλιατρά-Κορώνη πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα χρηματοδοτηθούν και θα ολοκληρωθούν απ   ό το ΕΣΠΑ,

 

 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

 

 

-          Για ποιο λόγο δεν έχει ακόμα απορροφηθεί ούτε ένα ευρώ από το ΕΣΠΑ για τα έργα-γέφυρες του Ν. Μεσσηνίας;

 

-          Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι μελέτες και να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των έργων στο δρόμο Καλαμάτας-Καρδαμύλης-Αρεόπολης και στο δρόμο Φιλιατρά-Μεθώνη Ν. Μεσσηνίας στο ΕΣΠΑ;

 

 

 

 

 

                                                                                  Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009

 

 

 

Ο βουλευτής

 

  

 

     Δημήτρης Κουσελάς