Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μηδενικές απορροφήσεις στο ΕΣΠΑ 2007-2013 στον τρίτο χρόνο εφαρμογής του
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/3/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 60
Ημερομηνία Κατάθεσης :.0
6.03.2009

 

 

Η μηδενική για τα δύο πρώτα χρόνια του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-13 δαπάνη, αποτελεί πρωτοφανές επίτευγμα της Κυβέρνησης Καραμανλή ύστερα από τέσσερα διαδοχικά συνχρηματοδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα στήριξης που υλοποιεί η χώρα μας και μάλιστα εν μέσω διεθνούς οικονομικής κρίσης, τονίζουν σε επερώτησή τους 32 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μέλη του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας Οικονομίας.

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης της Ν.Δ. έχει αποτύχει παταγωδώς. Εδώ και πέντε χρόνια η μείωση των δημοσίων επενδύσεων αποτελεί κυρίαρχη πολιτική επιλογή με συνέπεια τηn απαξίωση του αναπτυξιακού τους ρόλου και την αποδυνάμωση αντί ενίσχυσης της περιφερειακής συνοχής.  

 

 

 

Η σημερινή κυβέρνηση δεν αξιοποίησε το αναπτυξιακό απόθεμα των προηγούμενων ετών και στέρησε από τη χώρα και την ελληνική περιφέρεια ευκαιρίες ανάπτυξης και βελτίωσης της ευημερίας και ποιότητας ζωής. Η διεθνής οικονομική κρίση βρίσκει την ελληνική οικονομία αθωράκιστη εξαιτίας ακριβώς αυτών των χαμένων αναπτυξιακών ευκαιριών. 

 

 

 

Η αδιέξοδη αυτή πολιτική αντικατοπτρίζεται, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007-2013, με τραγικές συνέπειες για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Έχει λήξει το δεύτερο έτος εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-2013 και η Ελλάδα δεν έχει δηλώσει ούτε ένα (1) ευρώ δαπάνη και δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση για κανένα πρόγραμμα. Η μηδενική, για τα δύο πρώτα χρόνια του προγράμματος, δαπάνη αποτελεί πρωτοφανές επίτευγμα ύστερα από τέσσερα (4) διαδοχικά συνχρηματοδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα στήριξης που υλοποιεί η χώρα μας. Και αυτό συμβαίνει εν μέσω της διεθνούς οικονομικής κρίσης και με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας, αυξάνει τις προκαταβολές προς τα κράτη - μέλη προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

 

 

 

 

 

Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό ότι για να καταστεί εφικτός ο στόχος απορρόφησης των 39,4 δισ. ευρώ του Ε.Σ.Π.Α. (από τα οποία τα €20,4 δις αποτελούν Κοινοτική συμμετοχή, τα €11,5 δις εθνική συμμετοχή και τα €7,5 δις αποτελούν προσδοκώμενη ιδιωτική δαπάνη) σε επτά χρόνια (5+2), ο απαιτούμενος ετήσιος μέσος όρος απορρόφησης μέχρι το 2015 θα πρέπει να είναι 5,63 δισ. ευρώ το χρόνο.

 

Αντί ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ με ταχείς ρυθμούς η Κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα (2/1) προθέσεις δημοσίευσης προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων που αφορούν δράσεις συνολικού ύψους μόλις €3 δις για περιφερειακά και τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα, χωρίς φυσικά να αποτελεί δεσμευτική ενεργοποίηση ή έναρξη εργασιών εντός του 2009.  Ωστόσο, μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί / ενεργοποιηθεί έργα συνολικής δαπάνης €454 εκατ. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο της μη επίτευξης των στόχων του προγράμματος εντός του ταχθέντος χρόνου.

 

 

 

Για το ΕΣΠΑ 2007 - 2013 επισημαίνονται για μία ακόμη φορά τα εξής:

 

 

 

-                Η διαπραγματευτική αποτυχία της κυβέρνησης της ΝΔ είχε ως αποτέλεσμα τη συνολική μείωση των κοινοτικών πόρων για τη χώρα μας κατά 26% (20 δισεκ. €έναντι 27 δισεκ. € σε τιμές 2004) σε σχέση με το Γ΄ Κ.Π.Σ.

 

-                Σημαντικό μέρος του ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτήσει έργα που όφειλαν να έχουν πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ, με αποτέλεσμα ουσιαστικά την περαιτέρω μείωση του διαθέσιμου προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ

 

-                Διατυμπανίζει ότι θα διαθέσει συνολικά το 82% του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια, ωστόσο αυτό είναι υποχρέωση που απορρέει από τις κατανομές της Ε.Ε. που «κλείδωσαν» το μέγιστο ποσό που μπορεί να λάβει η Αττική, με το 82% να αποτελεί απλώς το υπόλοιπο.

 

-                Διατίθεται μόνο το 21% του προγράμματος στους ανθρώπινους πόρους,  τη στιγμή που θα έπρεπε να αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για τη νέα προγραμματική περίοδο.

 

-                Ο νόμος για τη διαχείριση του Ε.Σ.Π.Α. αποτελεί μνημείο πολυπλοκότητας, σπατάλης πόρων, γραφειοκρατίας και αδιαφάνειας. Η έλλειψη συνέχειας στις μεθόδους διαχείρισης και οι παλινωδίες στον προγραμματισμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, συνέβαλαν στην διεύρυνση της αναποτελεσματικότητας, στην υπονόμευση της αναπτυξιακής προοπτικής της περιφέρειας και στην σπατάλη πολύτιμων εθνικών και Κοινοτικών πόρων.

 

-                Καταργηθήκαν τα προγράμματα της Υγείας και του Πολιτισμού, γεγονός που αποδεικνύει την έλλειψη ευαισθησίας της κυβέρνησης για τους δύο αυτούς κρίσιμους και ευαίσθητους κοινωνικούς τομείς.

 

-                Ο ρόλος των Περιφερειών υποβαθμίστηκε και το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών ανέλαβε το ρόλο της διαχειριστικής αρχής για τα Περιφερειακά Προγράμματα.

 

 

 

Επειδή έχουν ήδη περάσει δύο (2) χρόνια από την επίσημη έναρξη της 4ης προγραμματικής περιόδου και κανένα πρόγραμμα και δράση του ΕΣΠΑ. 2007 - 2013 δεν έχει ξεκινήσει.

 

 

 

Επειδή είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να μην έχει εισρεύσει ούτε ένα ευρώ στην ελληνική οικονομία σε μία περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης όπου το ΕΣΠΑ αποτελεί βασικό εργαλείο στήριξης της οικονομίας και της απασχόλησης.

 

 

 

Επειδή για άλλη μία φορά αποδεικνύεται η αδυναμία της κυβέρνησης της Ν.Δ. και η ανικανότητα της να διαχειριστεί ακόμη και τις  δεδομένες χρηματοδοτήσεις της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

 

ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

 

 

 

1.        Για τη μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση των προγραμμάτων και δράσεων του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 και τις μηδενικές απορροφήσεις, μολονότι βρισκόμαστε ήδη στον τρίτο χρόνο εφαρμογής του.

 

2.        Για την αδυναμία και ανικανότητα της κυβέρνησης να διαχειρισθεί και να αξιοποιήσει κοινοτικούς πόρους σε μία περίοδο διεθνούς οικονομικής κρίσης όπου το Ε.Σ.Π.Α. αποτελεί σημαντικό εργαλείο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και στήριξης της πραγματικής οικονομίας, αύξησης της απασχόλησης και ενίσχυσης της συνοχής.

 

3.        Για τη συρρίκνωση των δημόσιων επενδύσεων, πολιτική επιλογή που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις επιλογές των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και την αναγκαιότητα τόνωσης της οικονομίας.

 

4.        Για την πολυπλοκότητα, την αδιαφάνεια, τη σπατάλη πόρων και τη γραφειοκρατία και την αναποτελεσματικότητα που διέπει τη υλοποίηση  των προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α.

 

5.        Για τα περιορισμένα κονδύλια του Ε.Σ.Π.Α. που διατίθενται στα περιφερειακά προγράμματα,  τους ανθρώπινους πόρους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ουσιαστική κατάργηση των προγραμμάτων της υγείας και του πολιτισμού.

 

6.        Για την υποβάθμιση του ρόλου των Περιφερειών, με το ΥΠΟΙΟ να αναλαμβάνει το ρόλο της διαχειριστικής αρχής για τα περιφερειακά προγράμματα.

 

7.        Για το ποσό που σκανδαλωδώς και σε εποχή λιτότητας έχει μέχρι τώρα σπαταλήσει η κυβέρνηση για την προπαγανδιστική διαφήμιση ενός προγράμματος που δεν έχει καν ξεκινήσει.

 

 

 

 

 

Αθήνα, 06/03/2009                                             

 

Οι Επερωτώντες Βουλευτές

 

 

 

ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΑ

 

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

 

ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ

 

ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

 

ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ

 

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

 

ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ

 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ

 

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

 

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ