Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Σε αδιέξοδο βρίσκεται το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας Ελλάδος»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/3/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 15435
Ημερομηνία Κατάθεσης :.04.03.2009

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

 

ΘΕΜΑ: «Σε αδιέξοδο βρίσκεται το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας Ελλάδος»

 

 

 

Κυρία Υπουργέ

 

Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ), από το 2004 έως σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας. Η νέα ιδιοκτήτρια τράπεζα, με πράξεις και αποφάσεις της, μη επιτρέποντας την εγγραφή νέων εργαζομένων στο Ταμείο επιτείνει την ήδη βεβαρημένη οικονομική του κατάσταση. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής ήταν η σχέση εργαζομένων – συνταξιούχων του ΤΑΠΓΤΕ που έως το 2004 ήταν 3,5:1 σήμερα να έχει γίνει 1,3:1. Στη δυσμενή αυτή εξέλιξη συνέβαλε η μαζική εθελούσια έξοδος που προκάλεσε στο Ταμείο σοβαρή οικονομική ζημία για την οποία δεν προβλέπεται αποκατάσταση λόγω και της συνεχιζόμενης φυγής εργαζομένων συνεπεία του φόβου απώλειας των δικαιουμένων παροχών από το Ταμείο. Οι εργαζόμενοι δια των συλλογικών τους οργάνων προτείνουν την υπαγωγή του Ταμείου τους στο ΕΤΑΤ - ως λύση ανάγκης και πάντως όχι βιώσιμη για το συνολικό ασφαλιστικό ζήτημα των τραπεζοϋπαλλήλων- ενώ η κυβέρνηση δείχνει να καθυστερεί στη λήψη σχετικής απόφασης, αντίθετα με την ταχύτατη και α λα καρτ εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου όταν εξυπηρετούνται οι τράπεζες, όπως στην περίπτωση της Εμπορικής.

Δεδομένου ότι μετά τα παραπάνω το ΤΑΠΓΤΕ αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, και από 1ης Μαρτίου 2009 δε θα είναι σε θέση να καταβάλει επικουρικές συντάξεις σε εκατοντάδες δικαιούχους, ούτε εφάπαξ,

 

 

ΕΡΩΤΑΣΤΕ:

 

Πώς σκοπεύετε να επιλύσετε το φλέγον πρόβλημα του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας Ελλάδος, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα τις παροχές προς τους δικαιούχους του και μετά την 1η Μαρτίου 2009;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Εύη Χριστοφιλοπούλου

Χρήστος Χάιδος

Δημήτρης Κουσελάς

Μιχάλης Τιμοσίδης