Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Σοβαρή αύξηση των δανειακών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου, και εκτροχιασμός του δημοσίου χρέους και του Προϋπολογισμού του 2009»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/3/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση
 
Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 15622
Ημερομηνία Κατάθεσης :.06.03.2009
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 
 
 
Η έλλειψη στοιχειώδους ικανότητας προγραμματισμού και σχεδιασμού των δανειακών αναγκών της χώρας και κυρίως το έλλειμμα αξιοπιστίας της σημερινής Κυβέρνησης τροφοδοτούν με τεράστια προβλήματα την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας. Ο Προϋπολογισμός του 2009 προβλέπει ότι το σύνολο των δανειακών αναγκών της χώρας για φέτος θα ανέλθει στα 40,7 δισεκ. ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με δήλωση του επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) στις 7 Ιανουαρίου 2009 στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, οι δανειακές ανάγκες της χώρα για το 2009 πρόκειται να ανέλθουν περίπου σε 42 δισεκ. ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά περίπου 1,3 δισεκ. ευρώ από τον αρχικό στόχο. Ένα μήνα περίπου αργότερα, στις 11 Φεβρουαρίου 2009, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών δήλωσε ότι «τις πρώτες 40 ημέρες του έτους καλύψαμε ήδη το 35% περίπου των δανειακών αναγκών της χώρας για εφέτος», ανεβάζοντας δηλαδή το δανειακό πρόγραμμα στα 52,7 δισεκ. ευρώ! Την επόμενη ημέρα, ο επικεφαλής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις διόρθωσε τον προϊστάμενο Υπουργό του δηλώνοντας ότι η χώρα έχει καλύψει όχι το 35% αλλά το 42% περίπου των συνολικών δανειακών της αναγκών για το 2009, οι οποίες θα ανέλθουν συνολικά στα 43,7 δισεκ. ευρώ, δηλαδή 3 δισεκ. ευρώ παραπάνω από τον αρχικό στόχο. Εξήγησε μάλιστα ότι ο όταν ο κ. Παπαθανασίου είπε ότι η χώρα έχει καλύψει το 35% του προγράμματος δανεισμού, δεν συμπεριέλαβε τα έσοδα από την έκδοση εντόκων γραμματίων του Ιανουαρίου 2009, παρόλο που ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών είχε με σαφήνεια αναφερθεί στις πρώτες 40 μέρες του 2009! Επιπλέον, πρέπει να συνεκτιμηθεί η πρόσφατη έκδοση 10ετούς ομολόγου ύψους 7,7 δισεκ. ευρώ.
 
Την ίδια στιγμή, σε σχέδιο νόμου που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή προβλέπεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα εκδώσει ομολογίες για την κάλυψη εκκρεμών οφειλών ύψους 1,7 δισεκ. ευρώ προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού (ΟΤΑ). Επιπλέον, εκκρεμούν οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου τουλάχιστον 5 δισεκ. ευρώ περίπου σε νοσοκομεία και 3 δισεκ. ευρώ περίπου σε κατασκευαστικές εταιρείες. Οι οφειλές του δημοσίου εκτοξεύονται στα ύψη εάν προστεθούν και οι μη καταβληθείσες θεσμοθετημένες υποχρεώσεις που έχει προς τα ασφαλιστικά ταμεία, και οι οποίες, όπως προκύπτει από δημοσιεύματα, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, ξεπερνούν τα 10,8 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6,5 δισεκ. ευρώ αφορούν στο ΙΚΑ.
 
 
Πρέπει τέλος να τονισθεί ότι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ του ύψους του δημοσίου χρέους που εμφανίζει η Κυβέρνηση στο τελευταίο Δελτίο Δημοσίου Χρέους (αριθμός 52, Δεκέμβριος 2008) και του χρέους που προκύπτει εάν υπολογιστούν τα ποσά από τις εκδόσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2008. Συγκεκριμένα, ενώ το δημόσιο χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης εμφανίζεται ότι είναι 262.070,75 εκτατ. ευρώ, εάν υπολογιστούν τα ποσά από τις εκδόσεις του 2008 που δημοσιεύονται στο Δελτίο Δημοσίου Χρέους (αριθμός 52, Δεκέμβριος 2008), και αφού αφαιρεθεί το ύψος των χρεολυσίων για το σύνολο 12μήνου του 2008, προκύπτει ότι δεν παρουσιάζεται έκδοση της τάξης των 2 δισεκ. ευρώ περίπου.
 
 
Από τα παραπάνω καθίσταται προφανές ότι το Ελληνικό δημόσιο δανείζεται για να καλύψει τις πολύ υψηλές ταμειακές του ανάγκες, σημαντικά υψηλότερες από αυτές που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό, καθώς και για να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από λήξεις ομολόγων παλαιών (μέχρι τον Απρίλιο ανέρχονται στο πόσο των 18,5 δισεκ. ευρώ, με βάση στοιχεία του Bloomberg) και νέων εκδόσεων.
 
 
Επειδή, όπως προκύπτει, η έκδοση ομολόγων για την εξόφληση οφειλών του Δημοσίου συνεπάγεται νέο δανεισμό που δεν έχει συμπεριληφθεί στο συνολικό ύψος των δανειακών αναγκών που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ.,
 
 
 
Επειδή η αυξητική επίπτωση από την εξόφληση των οφειλών θα πρέπει να καταγραφεί όχι μόνο στο δημόσιο χρέος αλλά και στο έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης,
 
Επειδή θα πρέπει να υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό του έτους που θα γίνει η σχετική πληρωμή,
 
Επειδή η ύπαρξη αυξημένων ταμειακών αναγκών, σε συνδυασμό με τις πολλές άλλες και μεγάλες αστοχίες του φετινού Προϋπολογισμού οδηγούν σαφώς στην ανάγκη αναθεώρησης του Προϋπολογισμού και υποδηλώνουν πολύ σοβαρότερα δημοσιονομικά προβλήματα από αυτά που περιγράφονται στο ΠΣΑ 2008-2011,
 
Επειδή οι συνεχείς παλινωδίες του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης με άστοχες δηλώσεις Υπουργών και πρωτοφανή προχειρότητα στην άσκηση πολιτικής αμαυρώνουν το κύρος και την αξιοπιστία της χώρας μας στις διεθνείς αγορές,
 
Επειδή η διόγκωση του δημοσίου χρέους επιβαρύνει τους Έλληνες φορολογούμενους, καθώς συνεπάγεται λιγότερες δαπάνες για παιδεία και κοινωνικό κράτος, και υποθηκεύει το μέλλον του τόπου.
 
 
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
 
1.      Να κατατεθεί το ετήσιο πρόγραμμα κάλυψης των δανειακών αναγκών του Ελληνικού δημοσίου, το οποίο, με βάση το νόμο 2628/1998, οφείλει να έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
 
2.      Να κατατεθεί επίσης το διαχειριστικό πρόγραμμα του χαρτοφυλακίου του Ελληνικού Δημοσίου.
 
3.      Να εξηγηθούν οι λόγοι για τους οποίους η Ελληνική Κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει, ως, όφειλε το εκδοτικό πρόγραμμα για το α’ τρίμηνο του 2009 (έπρεπε να ανακοινωθεί μέχρι 30/11/2008) και για το β’ τρίμηνο του 2009 (έπρεπε να ανακοινωθεί μέχρι 28/02/2009). Θα συνεχίσει η εκτίμηση για το ύψος των δανειακών αναγκών του Ελληνικού δημοσίου να γίνεται με αποσπασματικές δηλώσεις, διαρροές και φήμες; Να κατατεθούν όλες οι εκδόσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.
 
4.      Γιατί δεν παρουσιάζεται έκδοση της τάξεως των 2 δισεκ. ευρώ περίπου; Να κατατεθούν πλήρη στοιχεία για το εν λόγω ποσό.
 
5.      Περιλαμβάνονται στο προγραμματισμένο ύψος των δανειακών αναγκών οι οφειλές σε νοσοκομεία, κατασκευαστικές εταιρείες, ασφαλιστικά ταμεία και ΟΤΑ;
 
6.      Περιλαμβάνεται στο ύψος των προγραμματισμένων δανειακών αναγκών το κόστος από την έκδοση ομολόγων στο πλαίσιο του «πακέτου» των 28 δισεκ. ευρώ;
 
7.      Γιατί η Κυβέρνηση δεν προχωρά στην επιβεβλημένη αναθεώρηση και κατάθεση νέου Προϋπολογισμού δεδομένου ότι έχουν πλέον καταρριφθεί όλοι οι στόχοι που είχε θέσει δύο μόλις μήνες πριν;
 
 
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
 
Λούκα Κατσέλη
 
Δημήτρης Κουσελάς
 
Στάθης Κουτμερίδης