Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επέκταση της περιόδου χάριτος για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων των πυρόπληκτων περιοχών από διετία σε τετραετία.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/3/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 3159
Ημερομηνία Κατάθεσης :.10.03.2009

 
 
ΑΝΑΦΟΡΑ
 
ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ :

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Θέμα: Επέκταση της περιόδου χάριτος για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων των πυρόπληκτων περιοχών από διετία σε τετραετία.

 

Σας διαβιβάζω αντίγραφο της αρ. πρωτ. 8142/1-12-2008 επιστολής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος, με το οποίο ζητείται η επέκταση της περιόδου χάριτος για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων των πυρόπληκτων περιοχών (2/54310/0025/13-9-2007 Απόφαση του ΥΠΟΙΟ) από διετία σε τετραετία, λόγω των ιδιαίτερα σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αυτές οι επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με την έλευση των συνεπειών της διεθνούς κρίσης.

 

Παρακαλώ να δείτε με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή το αίτημα που περιλαμβάνεται στο συνημμένο.

 

   Αθήνα, 3 Μαρτίου 2009                                                                                                                                                                         

Ο βουλευτής
         Δημήτρης Κουσελάς