Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ολοκλήρωση ανοιχτού Κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/9/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :6838
Ημερομηνία Κατάθεσης :30.09.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση ανοιχτού Κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας Ν. Μεσσηνίας.

Σε συνέχεια της 890/3-12-2007 Αναφοράς μου και των απαντήσεων με αρ. πρωτ. 53153/ΔΕ9080/18-12-2007 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και 27/19-12-2007 του Υπουργείου Πολιτισμού, επανέρχομαι στην ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου «Ανοιχτό Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας Ν. Μεσσηνίας». Το έργο αυτό, Προϋπολογισμού 1.236.238,33 ευρώ, είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στη ΣΑΕ 216 (κωδ. 2002ΣΕ21600014). Δημοπρατήθηκε στις 19-3-2003 και είχε συμβατική ημερομηνία αποπεράτωσης την 26-12-2005, στην οποία δόθηκε παράταση.

Επειδή έχει υπάρξει σοβαρή καθυστέρηση ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου, σε σχέση με τη συμβατική ημερομηνία αποπεράτωσης, αλλά και με την παράταση που δόθηκε,

Επειδή εικάζεται ότι η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στη μη έγκαιρη διάθεση των απαιτούμενων κονδυλίων από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την αποπεράτωση του έργου,

Επειδή, τέλος, το Ανοιχτό Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας έχει ιδιαίτερη σημασία για τη νεολαία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, προκειμένου οι νέοι μας να μην αναγκάζονται να… αναζητούν κολυμβητήριο στην πρωτεύουσα του Νομού, αλλά και γενικότερα για την προαγωγή του αθλητισμού στη Μεσσηνία,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Για ποιο λογο καθυστερεί τόσο πολύ η ολοκλήρωση του Ανοιχτού Κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας;

- Τι κονδύλια εκκρεμούν για την ολοκλήρωσή του και πότε αναμένεται να παραδοθεί το εν λόγω έργο;

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς