Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πρόταση Κανονισμού Ε.Ε. για τη σήμανση του ελαιόλαδου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/9/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :6506
Ημερομηνία Κατάθεσης :25.09.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόταση Κανονισμού Ε.Ε. για τη σήμανση του ελαιόλαδου.

Η αποδοχή, στην πρόσφατη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής για θέματα ελαιόλαδου, της Πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης στις ετικέτες των συσκευασιών του παρθένου και εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και εύλογες ανησυχίες στους ελαιοπαραγωγούς της χώρας μας, αφού δεν επιβάλλει την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης, όταν το ελαιόλαδο παράγεται από κάποια χώρα-μέλος της Ε.Ε. Λ.χ. αυτό μπορεί να σημανθεί με την ένδειξη «προϊόν Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης», χωρίς να αναφέρεται ρητώς η χώρα προέλευσης. Στην δε περίπτωση μιγμάτων από χώρες της Ε.Ε, δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή των συγκεκριμένων χωρών προέλευσης, αλλά αρκεί η σήμανση «μείγμα κοινοτικών ελαιόλαδων».

Ανησυχία προκαλεί επίσης η επί της ουσίας διατήρηση, στην εν λόγω Πρόταση Κανονισμού, του άρθρου 6 του Κανονισμού 1019, που επιτρέπει την παραγωγή και εξαγωγή μειγμάτων ελαιόλαδου με σπορέλαια.

Επειδή η πρόταση Κανονισμού πλήττει τα συμφέροντα των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών, αφήνοντας περιθώριο για άγνωστης ποιότητας προσμίξεις που ευθέως αντιστρατεύονται τη φήμη, την προβολή και τη διακίνηση επώνυμου και ποιοτικού Ελληνικού ελαιόλαδου, με σοβαρές συνέπειες και για το προϊόν και για το εισόδημα των παραγωγών,

Επειδή η ελαιοκαλλιέργεια στον Νομό Μεσσηνίας και γενικότερα στη χώρα μας συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση του ΑΕΠ,

Επειδή η Πρόταση Κανονισμού θα συζητηθεί τον Δεκέμβριο από τους εκπροσώπους των χωρών-μελών, προκειμένου να ληφθούν οριστικές αποφάσεις,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Ποια είναι η θέση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επί του θέματος και τι συγκεκριμένα εισηγήθηκε και υποστήριξε κατά τη συζήτηση της Πρότασης Κανονισμού στη Διαχειριστική Επιτροπή;

- Τι στάση προτίθεται να κρατήσει απέναντι στη συγκεκριμένη Πρόταση Κανονισμού; Πιστεύει στην ανάγκη καταψήφισής της; Εάν ναι, τι συμμαχίες έχει εξασφαλίσει για να το πετύχει αυτό, στη συζήτηση για τη λήψη τελικών αποφάσεων που θα γίνει τον Δεκέμβριο, ώστε να προασπίσει αποτελεσματικά τα συμφέροντα των ελαιοπαραγωγών της χώρας μας;

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς