Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ " Πολυθεσία από συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών "
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/9/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :6508
Ημερομηνία Κατάθεσης :25.09.2008

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Εκλεκτός του Υπουργού Οικονομικών, ΠΡΩΗΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΓΝΩΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΩΣΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΣΕ ΗΧΗΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ, εκτός των άλλων διορισμών του, φέρεται να διατελεί παράλληλα και ειδικός σύμβουλος του πολιτικού γραφείου του Υπουργού, αλλά ΚΑΙ Διευθυντής του UNIDO ITPO (Γραφείο Προώθησης Επενδύσεων και Τεχνολογίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών), ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΡΗΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. Φαίνεται πως για την Κυβέρνηση Καραμανλή, ηθικό είναι το νόμιμο και νόμιμο είναι η εκάστοτε επιδίωξη των «εκλεκτών» της»

Φαίνεται ότι στα προκλητικά ηθικά ασυμβίβαστα των πολυθεσιτών συνεργάτιδων του Υπουργού Οικονομικών με τους δεκάδες αλλεπάλληλους διορισμούς εκάστης στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (σε θέσεις μάλιστα που θέτουν σε προφανή σύγκρουση συμφερόντων τα δημόσια καθήκοντα και εξουσίες της νομικής συμβούλου του Υπουργού με τις οικογενειακές διεκδικήσεις της σε τεράστιες δημόσιες εκτάσεις στον Υμηττό!) έρχεται να προστεθεί και το νομικό ασυμβίβαστο ενός ακόμα πολυθεσίτη ειδικού συμβούλου του Υπουργού Οικονομίας:

Πρόκειται για πρώην στέλεχος της Χρηματιστηριακής Εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ», γνωστής για τις διασυνδέσεις της με την Κυβερνώσα Παράταξη, αλλά για την εμπλοκή της σε ηχηρά Κυβερνητικά σκάνδαλα (ομόλογα, Siemens, ΓΕΡΜΑΝΟΣ), στέλεχος που διατελεί παράλληλα και ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών, αλλά ΚΑΙ Διευθυντής του UNIDO ITPO (Γραφείο Προώθησης Επενδύσεων και Τεχνολογίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών), εμφανιζόμενος να παραβιάζει ρητό ασυμβίβαστο του Κανονισμού του Διεθνούς Οργανισμού.

Συγκεκριμένα:

· Σύμφωνα με το ΦΕΚ Γ 142/8-6-05, ο συγκεκριμένος Υπουργικός «εκλεκτός» οικονομολόγος, προερχόμενος από επίσης «εκλεκτή», αλλά και «αμαρτωλή» Χρηματιστηριακή εταιρεία, διορίζεται ειδικός σύμβουλος στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

· Πριν το διορισμό του στη θέση του ειδικού συμβούλου του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β 661/17-5-05), είχε τοποθετηθεί στην Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ ΑΕ), με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και ΠΕΧΩΔΕ, ως «εκπρόσωπος του Δημοσίου» με ΠΕΝΤΑΕΤΗ θητεία.

· Την 1/8/06 το ίδιο πρόσωπο διορίζεται ως διεθνής υπάλληλος στο Γραφείο Προώθησης Επενδύσεων και Τεχνολογίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO ITPO), ενώ την 1/4/07 προάγεται σε θέση Διευθυντή, γεγονός που αποτυπώνεται και στον Επίσημο Κατάλογο του Διπλωματικού Σώματος του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του UNIDO και μάλιστα σε παραπάνω από μία διατάξεις του (Άρθρο Ι, Κανονισμός 1.2 και 1.5 - Κεφάλαιο Ι, Κανόνας 101.01 παράγραφοι α και β) ορίζεται ΡΗΤΑ ότι η ένταξη στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO) τελεί υπό τον όρο της αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ απαγορεύεται μεταξύ άλλων η αμοιβή ή αποζημίωση των υπαλλήλων του UNIDΟ από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα εκτός του Οργανισμού αυτού.

· Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών, που τελεί σε συμβατική σχέση εργασίας με το Υπουργείου Οικονομικών και έχει τοποθετηθεί τον Μάη του 2005 ως εκπρόσωπος του Δημοσίου στη ΔΕΠΟΣ ΑΕ με πενταετή θητεία, εμφανίζεται και μετά τον διορισμό και την προαγωγή του σε θέση διευθυντή στο UNIDO ITPO (Γραφείο Προώθησης Επενδύσεων και Τεχνολογίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών) να διατηρεί την ιδιότητα του Ειδικού Συμβούλου του Υπουργού Οικονομικών και μάλιστα να παρουσιάζεται και ως Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, όπως αποκαλύπτουν έγγραφα του Ινστιτούτου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, φαίνεται πως πρόκειται για μια απροκάλυπτη παραβίαση των ασυμβιβάστων που θέτει ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Διεθνή ΟργανισμόΥ, μια παραβίαση που αφορά σε «εκλεκτό» ειδικό Σύμβουλο του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών, Ο ΟΠΟΙΟΣ έχει τοποθετηθεί σε δημόσιες θέσεις με υπογραφές πλειόνων του ενός ΥπουργΩΝ της Κυβέρνησης Καραμανλή.

Επειδή τα Κυβερνητικά επικοινωνιακά τερτίπια διαστρέβλωσης της κοινής λογικής, ηθικής και της αλήθειας, που προσφάτως υιοθέτησε ευθαρσώς και ο μέχρι πρόσφατα τεχνηέντως αμέτοχος Πρωθυπουργός, ταυτίζοντας το ηθικό με το νόμιμο, δεν αρκούν για να παρακάμψουν Κανονισμό Προσωπικού Γραφείων Διεθνούς Οργανισμού.

Επειδή, ήδη η χώρα μας έχει πολλές φορές διασυρθεί σε διεθνές επίπεδο λόγω των πολιτικών, δεοντολογικών και νομικών ακροβατισμών των στελεχών μιας Κυβέρνησης πνιγμένης στα σκάνδαλα, με πρωτοσέλιδα να ομιλούν απαξιωτικά για «Σχολείο Σκανδάλων», για τις δραστηριότητες των περίφημων Υπουργικών Συζύγων και για την πρόσφατη καταδίκη για απόπειρα υπόθαλψης λαθρεμπόρου ναρκωτικών από τον ίδιο τον σύμβουλο του Πρωθυπουργού.

Και επειδή τελικά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ότι η ευνοιοκρατία και η αυθαιρεσία του καθεστώτος Καραμανλή να έχει διογκωθεί τόσο πολύ, ώστε να «εξάγεται» και σε Γραφεία Οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Βουλή:

1. Για τις εργασιακές σχέσεις, αμοιβές και αποζημιώσεις του Ειδικού Συμβούλου του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών από το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (ΔΕΠΟΣ ΑΕ), αλλά και από άλλες ενασχολήσεις του (Εισηγητής ΕΙΑΣ), ενόψει των σχετικών ασυμβιβάστων που βάσει διατάξεων του Κανονισμού Προσωπικού UNIDO ισχύουν και για τον συγκεκριμένο Υπουργικό «εκλεκτό» που παράλληλα διατελεί και διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου Προώθησης Επενδύσεων και Τεχνολογίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNIDO ITPO).

2. Για την απόδοση ευθυνών και τα μέτρα τα οποία θα λάβετε, ώστε να αρθεί η φερόμενη παραβίαση του Κανονισμού ενός Διεθνούς Οργανισμού από τον ίδιο τον Σύμβουλο του Υπουργού Οικονομικών με την παράλληλη απασχόληση και αμοιβή του σε θέσεις που έχει διοριστεί βάσει Υπουργικών αποφάσεων της Κυβέρνησης Καραμανλή.

3. Για τον συνολικό αριθμό των πολυθεσιτών «βιονικών» Συμβούλων του Υπουργού Οικονομικών και τα συνολικά ποσά που καταβάλουν οι Έλληνες φορολογούμενοι για τις πολλαπλές αμοιβές τους από τις διάφορες παράλληλες θέσεις στις οποίες διορίζονται.

4. Για το έρεισμα της Κυβέρνησης Καραμανλή να επιμένει να κινείται, σε διάφορες εκφάνσεις της λειτουργίας της, αλαζονικά εκτός πολιτικής δεοντολογίας και κοινωνικής ηθικής, αλλά και εκτός - όπως φαίνεται διεθνών κανονισμών - σε ένα παραλήρημα εξουσιαστικής αυθαιρεσίας, που δεν τιμά τις δημοκρατικές αρχές αυτής της χώρας.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης

Θάνος Μωραΐτης

Χρήστος Αηδόνης

Δημήτρης Τσιρώνης

Μάρκος Μπόλαρης

Δημήτρης Κουσελάς

Λεωνίδας Γρηγοράκος

Βασίλης Κεγκέρογλου

Μανώλης Στρατάκης

Γιάννης Σκουλάς

Ηλίας Λαμπίρης

Παναγιώτης Ρήγας

Μιχάλης Τιμοσίδης

Γιώργος Πεταλωτής

Χρύσα Αράπογλου

Γιάννης Δριβελέγκας

Βαγγέλης Παπαχρήστος

Νίκος Ζωίδης

Γιώργος Νικητιαδής

Μιχάλης Παντούλας

Δημήτρης Βαρβαρίγος

Τάσος Σιδηρόπουλος

Χρήστος Χάιδος

Θεοδώρα Τζάκρη

Γιάννης Αμοιρίδης

Αλέξανδρος Αθανασιάδης

Γιάννης Διαμαντίδης