Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ενσωμάτωση οδηγίας για περιβαλλοντική ευθύνη.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/9/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :6373
Ημερομηνία Κατάθεσης :24.09.2008

Ερώτηση

ΘΕΜΑ: Ενσωμάτωση οδηγίας για περιβαλλοντική ευθύνη.

Κύριοι Υπουργοί,

Η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό νομοθέτημα της Ε.Ε., που προχωράει πέρα από την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και δημιουργεί ένα ελάχιστο κοινό πλαίσιο για την πρόληψη και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς από τη ρύπανση, εισάγοντας πολλές νέες έννοιες και πρακτικές, όπως η περιβαλλοντική ευθύνη και η (υποχρεωτική από το 2010) ασφάλιση για ζημιά στο περιβάλλον.

Το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ παρουσίασε προ ημερών την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη αναφορικά με την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας.

Η ενσωμάτωση, την οποία το υπουργείο παρουσίασε ως τετελεσμένο γεγονός δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς εκκρεμεί η έγκριση από το ΣτΕ και η υπογραφή του ΠΔ. Επιπλέον, η εφαρμογή του ίδιου του ΠΔ προϋποθέτει την περαιτέρω έκδοση σειράς υπουργικών αποφάσεων και άλλων κανονιστικών πράξεων, μεταφέροντας πρακτικά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στις καλένδες.

Η ενσωμάτωση γίνεται με καθυστέρηση ενάμισι χρόνου και με τη δαμόκλειο σπάθη της ήδη κατατεθείσας προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από τον Ιούνιο για μη έγκαιρη μεταφορά της κοινοτικής οδηγίας 2004/35, που έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2007.

Προωθείται δε με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και όχι με Νόμο, παρακάμπτοντας το Ελληνικό Κοινοβούλιο για ένα θέμα με σημαντικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές και αναπτυξιακές προεκτάσεις. Η ουσιαστική εφαρμογή της Οδηγίας θα μπορούσε να ωφεληθεί εξαιρετικά από τη διαβούλευση στο Κοινοβούλιο και την ακρόαση των φορέων.

Το ίδιο το νομοθέτημα πάσχει όμως και επί της ουσίας:

1. Η εφαρμογή του ΠΔ, εάν και όταν υπάρξουν οι κανονιστικές πράξεις, θα θέσει σε ισχύ ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστημα με νέες επιτροπές και υποεπιτροπές, που δεν είναι ανεξάρτητες ώστε με αντικειμενικά κριτήρια να επιμερίζεται η περιβαλλοντική ευθύνη, αλλά εξαρτώμενες από την πολιτική ηγεσία, και με διάχυση των ευθυνών μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ του ΥΠΕΧΩΔΕ και των Περιφερειών. Το ενδεχόμενο αποσυντονισμού των ευθυνών για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας, αλλά και της ενίσχυση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς είναι σοβαρό.

2. Αντί να χρησιμοποιήσει το ΥΠΕΧΩΔΕ την ενσωμάτωση της Οδηγίας για να ενισχύσει και να οργανώσει το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, αναθέτει σ� αυτό νέα καθήκοντα όταν ήδη σήμερα ο ρόλος και η στελέχωσή του είναι υποβαθμισμένη.

3. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας θα μπορούσε να αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία να μπει τάξη στην Ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία, θέτοντας ξεκάθαρα πλαίσια για την λειτουργία και την ευθύνη των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η διαδικασία που επέλεξε το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει αποκλείσει τη διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς, τον ασφαλιστικό κλάδο, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.

4. Με το παρόν σχέδιο ΠΔ στήνεται μέσα σε μια σελίδα ένα νέο σύστημα χρηματοπιστωτικής ασφάλισης που προτίθεται να καλύψει ζητήματα περιβαλλοντικής ευθύνης. Με τον τρόπο αυτό, χωρίς επεξεργασία και περαιτέρω μελέτη, γεννιέται μια χρηματοπιστωτική ασφαλιστική αγορά, τη στιγμή που θα μπορούσε να αξιοποιήσει και να βάλει στο παιγνίδι τον σε κρίση ασφαλιστική κλάδο με σκοπό την τόνωση της ήδη δοκιμαζόμενης σχετικής αγοράς. Ενδεικτικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναθέσει σε αρμόδια επιτροπή την σύνταξη έκθεσης για τον αντίκτυπο που έχει στον ασφαλιστικό κλάδο η νομοθεσία για την περιβαλλοντική ευθύνη.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

· Γιατί δεν προτιμήθηκε η σύσταση μιας ανεξάρτητης αρχής που θα μπορούσε να ελέγχει και να παρακολουθεί την εφαρμογή της οδηγίας και να κρίνει αντικειμενικά τα ζητήματα της ευθύνης για περιβαλλοντικές ζημίες, με παράλληλη αναβάθμιση του Σώματος Ελεγκτών Περιβάλλοντος, και προτιμήθηκε η ελεγχόμενη από την πολιτική ηγεσία δημιουργία επιτροπών και υποεπιτροπών για ένα τόσο σοβαρό θέμα;

· Πως δικαιολογείται η παράκαμψη της διαδικασίας διαβούλευσης και της κατάθεσης Σχεδίου Νόμου για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, όπου σίγουρα θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικό λόγο και επιχειρήματα για μια βέλτιστη προσπάθεια ενσωμάτωσης το Κοινοβούλιο και παραγωγικοί, περιβαλλοντικοί και ασφαλιστικοί φορείς και οργανώσεις;

· Τι επιδράσεις προβλέπεται να έχει το εν λόγω νομοθέτημα στην ασφαλιστική αγορά τη στιγμή που δεν υπάρχει εμπειρία και θεσμική ωριμότητα για την ομαλή επέκταση της σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα;

· Όταν υπάρχει πλήθος ανοιχτών υποθέσεων-παραβιάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην ΕΕ λόγω της ελλιπούς εναρμόνισης ή της κακής εφαρμογής τους από τη χώρα μας αποτελεί υπεύθυνη και σοβαρή στάση ενός υπουργείου να προβάλλεται πανηγυρικά ως τετελεσμένο γεγονός η μελλοντική ενσωμάτωση μιας τόσο σημαντικής οδηγίας;

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2008

Οι ερωτώντες βουλευτές

1.ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

2.ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΑ

3.ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

4.ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

5.ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

7.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ

8.ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

9.ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

10. ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

11. ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

12. ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

13. ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

14. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

15. ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

16. ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ

17. ΖΩΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18. ΚΑΪΛΗ ΕΥΑ

19. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

20. ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21. ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

22. ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

23. ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

24. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

25. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

26. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

27. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

28. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

29. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

30. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

31. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

32. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

33. ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ

34. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

35. ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

36. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

37. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

38. ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

39. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

40. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

41. ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

42. ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ

43. ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

44. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ