Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ "Σοβαρές παρατυπίες εντοπίζονται και στην μεταβίβαση του επίμαχου ακινήτου του Ολυμπιακού Χωριού στη Μονή Βατοπεδίου"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/9/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :5953
Ημερομηνία Κατάθεσης :22.09.2008

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Για τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: «Σοβαρές παρατυπίες εντοπίζονται και στην μεταβίβαση του επίμαχου ακινήτου του Ολυμπιακού Χωριού στη Μονή Βατοπεδίου, αφού (Α) για μία ακόμα φορά φαίνεται να παραβιάζεται κατάφορα το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της ΚΕΔ που αναφέρεται στις ανταλλαγές ακινήτων, καθώς ουδέποτε εκδόθηκαν η απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση ανάκλησης της παραχώρησης χρήσης που από το 2003 είχε γίνει προς το Υπουργείο Εργασίας, ενώ (Β) η Υπουργική Απόφαση 3822/25-1-05 που δεν έχει ακόμα κατατεθεί στη Βουλή, φέρεται να αναθέτει στην ΚΕΔ την ανταλλαγή όχι οποιασδήποτε έκτασης της Μονής Βατοπεδίου με δημόσιες εκτάσεις, αλλά μόνο της Λίμνης Βιστωνίδας και ως γνωστόν το ακίνητο του Ολυμπιακού χωριού ανταλλάχθηκε με άλλες εκτάσεις, που είχαν προηγουμένως μεταβιβαστεί στη Μονή, και όχι με την Λίμνη Βιστωνίδα!»

Σύμφωνα με έγγραφα και πληροφορίες, διαπιστώνονται δύο ακόμα σοβαρές παρατυπίες στις αδιαφανείς Κυβερνητικές μεθοδεύσεις αδικαιολόγητης και σε ζημία του δημοσίου συμφέροντος διόγκωσης της ακίνητης περιουσίας της Μονής Βατοπεδίου, δια της οριστικής αναγνώρισης το 2004 της κυριότητας της Μονής από το Ελληνικό Δημόσιο και δια της έναρξης μιας ατέρμονης διαδικασίας ανταλλαγών επί ανταλλαγών άνισης αξίας ακινήτων.

Α. Σχετικά με την μη ανάκληση της από 29/9/03 απόφασης παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου του Ολυμπιακού Χωριού στο τότε Υπουργείο Εργασίας:

Με το από 29/9/03 παραχωρητήριο χρήσης δημοσίου ακινήτου με την υπογραφή του τότε αρμοδίου Διευθύνοντος Συμβούλου της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου η ΚΕΔ παραχώρησε, όπως είναι γνωστό, στο Υπουργείο Εργασίας τη χρήση ακινήτου στο Ολυμπιακό Χωριό και ειδικότερα τη χρήση του καταγραφέντος:

«Δημοσίου ακινήτου αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής, όπως αυτό περιγράφεται στο 2522/30-4-03 Συμβόλαιο …».

Το συγκεκριμένο ακίνητο προσδιορίζεται, στο παραπάνω παραχωρητήριο, ως:

«το οικοδομικό τετράγωνο 1 εμβαδού 20.664,06 τ.μ. και το οικοδομικό τετράγωνο 2 εμβαδού 19.785,20 τμ, που βρίσκονται στο χώρο της Διεθνούς Ζώνης του Ολυμπιακού Χωριού και φαίνονται στο από Ιανουάριο 2003 με κλίμακα 1:500 τοπογραφικό διάγραμμα….»

Πρόκειται, δηλαδή, για το παραχωρητήριο χρήσης προς το Υπουργείο Εργασίας του γνωστού κτιρίου 40.000 τ.μ. περίπου στο Ολυμπιακό Χωριό, που μέσω αλυσίδας χαριστικών ανταλλαγών κατέληξε να συμπεριληφθεί στην ακίνητη περιουσία της προκλητικά ευνοούμενης από την Κυβέρνηση Μονής Βατοπεδίου, σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

Με δεδομένο, ότι δεν φαίνεται να έχουν αρμοδίως εκδοθεί οι απαιτούμενες από το νόμο αποφάσεις ΔΣ της ΚΕΔ και Υπουργικές αποφάσεις σχετικά με την ανάκληση της παραχώρησης του ακινήτου αυτού στο Υπουργείο Εργασίας, ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΥΤΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΧΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ, ΕΝΩ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!!!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αρ. 6 παρ. 4 του ν. 973/79 που όφειλε να εφαρμοστεί, προκειμένου να γίνει ανάκληση της παραχώρησης, έπρεπε να προηγηθεί:

(α) προειδοποίηση πριν από εύλογο χρονικό διάστημα,

(β) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔ και

(γ) σχετική εγκριτική απόφαση του τότε αρμοδίου Υφυπουργού κ. Δούκα

Είναι προφανές, ότι, εφόσον αυτές οι τρεις προϋποθέσεις του νόμου δεν εφαρμόστηκαν, ουδέποτε ανακλήθηκε νομίμως η παραχώρηση του ακινήτου στο Υπουργείο Εργασίας και μέχρι σήμερα εξακολουθεί η χρήση νομικά να ανήκει στο ίδιο Υπουργείο, που έχει εντωμεταξύ μετονομασθεί σε Υπουργείο Απασχόλησης. Κατά συνέπεια, Η ΚΕΔ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΣ με το σχετικό συμβόλαιο της συζύγου του πρώην Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας το παραπάνω ακίνητο κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, δηλαδή μεταβιβάζοντας και τη ΧΡΗΣΗ του ακινήτου στη Μονή Βατοπεδίου ΕΝΗΡΓΗΣΕ ΜΗ ΝΟΜΙΜΑ. Με λίγα λόγια, έδωσε μέρος της κυριότητας (δηλ. τη χρήση) που δεν της ανήκε, αφού έχει νομίμως παραχωρηθεί και εξακολουθεί να έχει παραχωρηθεί στο Υπουργείο Απασχόλησης.

Β. Σχετικά με την ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ανταλλαγών με τα χαρακτηριστικά της ανταλλαγής του επίμαχου ακινήτου στο Ολυμπιακό Χωριό στην Υπουργική απόφαση 3822/25-1-05 με την οποία ανατέθηκε στην ΚΕΔ ΜΟΝΟ η ανταλλαγή εκτάσεων της Λίμνης Βιστωνίδας με άλλες εκτάσεις του Δημοσίου.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3822/25-1-05 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανατέθηκε στην ΚΕΔ η διαδικασία ανταλλαγής εκτάσεων ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ με άλλες – πολύ μεγαλύτερες όπως εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε – δημόσιες εκτάσεις, καθώς και η εκπροσώπηση του Δημοσίου από την ΚΕΔ στην διαδικασία αυτή.

Προκύπτει, λοιπόν, ότι η Υπουργική Απόφαση προσδιόριζε ότι οι ανταλλαγές εκ μέρους της Μονής θα αφορούν μόνο σε εκτάσεις της Λίμνης Βιστωνίδας, με το σκεπτικό – κατά την Κυβέρνηση – ότι ήταν απαραίτητο οι ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ εκτάσεις που το ίδιο το Δημόσιο δια του Υπουργείου Οικονομικών είχε τον Ιούλιο του 2004 αναγνωρίσει οριστικά ότι ανήκουν στη Μονή, παραιτούμενο και από σχετική εκκρεμή δίκη, αυτές, λοιπόν, και μόνο οι εκτάσεις να επιστρέψουν δια ανταλλαγών στο Δημόσιο.

Ωστόσο, η ανταλλαγή που προσπόρισε στην Μονή Βατοπεδίου το επίμαχο ακίνητο στο Ολυμπιακό Χωριό δεν απέφερε στο Δημόσιο εκτάσεις της Λίμνης Βιστωνίδας. Αντίθετα, η Μονή παραχώρησε στο Δημόσιο άλλες εκτάσεις που είχε ήδη λάβει από το Δημόσιο, από προηγούμενες ανταλλαγές, και έτσι, με μια ιδιότυπη διαδικασία ανταλλαγής επί ανταλλαγής, έγινε ιδιοκτήτρια του επίμαχου ακινήτου στο Ολυμπιακό Χωριό. Με λίγα λόγια, η συγκεκριμένη ανταλλαγή δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο περιεχόμενο της παραπάνω Υπουργικής απόφασης και ως εκ τούτου, φαίνεται να αποτελεί αδικαιολόγητη υπέρβαση των πολύ συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση στην ΚΕΔ.

Είναι απορίας άξιον πως μέχρι σήμερα και μετά τον τόσο μεγάλο δημοσιογραφικό και πολιτικό θόρυβο, τα όργανα Διοίκησης της ΚΕΔ και ειδικότερα ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, πρόσωπο εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού, εξακολουθούν να καλύπτουν μια μεταβίβαση με προφανώς μη νόμιμες διαδικασίες.

Φαίνεται, όμως, πως ο υπερβάλλων ζήλος των εμπλεκομένων να ακολουθήσουν τις φερόμενες ως «άνωθεν» εντολές για το «πλιάτσικο» του Κυβερνητικού σκανδάλου Βατοπεδίου, οδήγησε στην πλήρη απαξίωση των νόμιμων διαδικασιών, με αποτέλεσμα οι συμβολαιογραφικές πράξεις που ακολούθησαν να είναι νομικά προβληματικές.

Μετά τα παραπάνω ερωτάσθε:

1. Είστε σε θέση να παρουσιάσετε στη Βουλή κάποια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔ (μετά προειδοποίηση προ εύλογου χρόνου) και εγκεκριμένη με Υπουργική Απόφαση του αρμοδίου Υφυπουργού Οικονομικών, προ της μεταβίβασης, που να προβαίνει σε άρση, της από 29/9/03 έγγραφης παραχώρησης χρήσης του επίμαχου ακινήτου στο Ολυμπιακό Χωριό προς το Υπουργείο Εργασίας;

2. Εάν όχι και από τη στιγμή που το Υπουργείο Εργασίας εξακολουθεί να έχει τη χρήση, αφού δεν έγινε νόμιμη ανάκληση παραχώρησης, προτίθεται η αρμόδια Υπουργός Απασχόλησης να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε το Υπουργείο της να ασκήσει το δικαίωμα του για χρήση του ακινήτου, που από το 2003 του έχει παραχωρηθεί χωρίς ποτέ να ανακληθεί;

3. Εφόσον η υπ’ αριθμ. 3822/25-1-05 Υπουργική απόφαση προσδιορίζει ως ανταλλασσόμενα εκ μέρους της Μονή τις εκτάσεις της Λίμνης Βιστωνίδας και μόνο, σε ποια Υπουργική Απόφαση στηρίζεται η ανταλλαγή δημοσίων εκτάσεων με εκτάσεις που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις Λίμνης Βιστωνίδας, τις μόνες δηλαδή εκτάσεις για τις οποίες υπάρχει ανάθεση εκ μέρους του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην ΚΕΔ να προχωρήσει σε ανταλλαγές;

4. Υπάρχει και άλλη Υπουργική Απόφαση, για την οποία τηρεί σιγήν ιχθύος η Κυβέρνηση Καραμανλή; Και αν ναι, με ποιο δικαιολογητικό «έπρεπε ξαφνικά το Δημόσιο να πάρει πίσω όσα με τις πρώτες ανταλλαγές έδωσε το ίδιο στη Μονή Βατοπεδίου έναντι των σημαντικά υπολειπόμενων σε αξία εκτάσεων στη Λίμνη Βιστωνίδα και τις ξανά- αντάλλαξε πάλι με την Μονή Βατοπεδίου δίνοντας ακόμα μεγαλύτερης αξίας ακίνητο στο Ολυμπιακό Χωριο;

5. Αν δεν υπάρχει τέτοια απόφαση, που ούτως ή άλλως θα ήταν ιδιαίτερα «περίεργη» ως προς την δικαιολόγηση της, υπερέβη η ΚΕΔ τις αρμοδιότητες που της ανέθεσε στην συγκεκριμένη διαδικασία ανταλλαγής η Κυβέρνηση δια του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης;

6. Θα αναλάβετε τις πολιτικές ευθύνες που σας αντιστοιχούν προσωπικά από αυτές τις ενέργειες και θα κινηθούν αρμοδίως τα θεσμικά ελεγκτικά όργανα, των Υπουργείων σας ή θα αποσιωπήσετε επιβεβαιώνοντας περισσότερο τις πολιτικές σας ευθύνες ;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης

Γιάννης Δριβελέγκας

Μάρκος Μπόλαρης

Χρύσα Αράπογλου

Μιχάλης Τιμοσίδης

Γιώργος Πεταλωτής

Γιώργος Ντόλιος

Θάνος Μωραίτης

Χρήστος Αηδόνης

Θεοδώρα Τζάκρη

Παναγιώτης Ρήγας

Τάσος Σιδηρόπουλος

Γιώργος Νικητιάδης

Νίκος Ζωίδης

Λεωνίδας Γρηγοράκος

Βαγγέλης Παπαχρήστος

Δημήτρης Τσιρώνης

Μιχάλης Παντούλας

Βασίλης Κεγκέρογλου

Μανώλης Στρατάκης

Γιάννης Σκουλάς

Γιάννης Αμοιρίδης

Χρήστος Χάιδος

Δημήτρης Βαρβαρίγος

Μιχάλης Κατρίνης

Δημήτρης Κουσελάς

Σοφία Σακοράφα

Γιάννης Διαμαντίδης

Ηλίας Λαμπίρης

Σούλα Μερεντίτη

Ηλίας Καρανίκας

Κώστας Σπηλιόπουλος

Ροδούλα Ζήση

Γιάννης Κουτσούκος