Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ "Η διατήρηση ανοιχτών αλληλόχρεων χορηγητικών λογαριασμών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε τράπεζες από την Μονή Βατοπεδίου δημιουργεί εύλογα ερωτήματα τόσο ως προς το πρωτοφανές... "
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/9/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :5573
Ημερομηνία Κατάθεσης :17.09.2008

Ερώτηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μονή Βατοπαιδίου διατηρεί από το 2005 ανοικτό αλληλόχρεο χορηγητικό λογαριασμό ύψους 48.000.000 ευρώ σε τουλάχιστον μία Ελληνική Τράπεζα. Από τον λογαριασμό αυτό έως το τέλος Ιουλίου 2008 φέρεται να έχει προχωρήσει σε αναλήψεις ύψους 22.000.000 ευρώ. Πρόκειται, όπως είναι προφανές, για μία διαρκή δυνατότητα χρηματοδότησης με ποσά τεραστίου ύψους, από αυτές που οι Τράπεζες παρέχουν μόνο σε εξαιρετικά αξιόχρεους και ισχυρούς πελάτες τους, που η μεγάλη και επιτυχής επιχειρηματική τους δραστηριότητα αποτελεί εγγύηση προς τον Τραπεζικό τομέα για την ικανότητά τους να εξυπηρετήσουν την αποπληρωμή των τόκων αυτής της μεθόδου χρηματοδότησης. Κατά κανόνα η δυνατότητα χρηματοδότησης που μία Τράπεζα παρέχει με τέτοιου είδους αλληλόχρεους χορηγητικούς λογαριασμούς τελεί σε άμεση συνάρτηση με τον τζίρο και τα κέρδη της επιχείρησης � πελάτη της Τράπεζας.

ΘΕΜΑ: «Η διατήρηση ανοιχτών αλληλόχρεων χορηγητικών λογαριασμών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε Τράπεζες από την Μονή Βατοπαιδίου δημιουργεί εύλογα ερωτήματα τόσο ως προς το πρωτοφανές εύρος του τζίρου και των κερδοφόρων επιχειρηματικών δράσεων μίας Μονής, όσο και ως το ίδιο το γεγονός της χρηματοδότησης μίας Μονής από Τράπεζες με όρους που απολαμβάνουν ΜΟΝΟ οι πλέον πετυχημένες εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας μας.»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μονή Βατοπαιδίου διατηρεί από το 2005 ανοικτό αλληλόχρεο χορηγητικό λογαριασμό ύψους 48.000.000 ευρώ σε τουλάχιστον μία Ελληνική Τράπεζα. Από τον λογαριασμό αυτό έως το τέλος Ιουλίου 2008 φέρεται να έχει προχωρήσει σε αναλήψεις ύψους 22.000.000 ευρώ. Πρόκειται, όπως είναι προφανές, για μία διαρκή δυνατότητα χρηματοδότησης με ποσά τεραστίου ύψους, από αυτές που οι Τράπεζες παρέχουν μόνο σε εξαιρετικά αξιόχρεους και ισχυρούς πελάτες τους, που η μεγάλη και επιτυχής επιχειρηματική τους δραστηριότητα αποτελεί εγγύηση προς τον Τραπεζικό τομέα για την ικανότητά τους να εξυπηρετήσουν την αποπληρωμή των τόκων αυτής της μεθόδου χρηματοδότησης. Κατά κανόνα η δυνατότητα χρηματοδότησης που μία Τράπεζα παρέχει με τέτοιου είδους αλληλόχρεους χορηγητικούς λογαριασμούς τελεί σε άμεση συνάρτηση με τον τζίρο και τα κέρδη της επιχείρησης – πελάτη της Τράπεζας.

Κατά συνέπεια, εφόσον αληθεύει ότι το πιστοδοτικό όριο της Μονής Βατοπαιδίου σε μία μόνο Τράπεζα φθάνει το υπέρογκο ποσό των 48.000.000 ευρώ, είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι η συγκεκριμένη Μονή παρουσιάζει τεράστιο τζίρο ή κέρδη ή έστω είναι σε θέση, ήδη από το 2005, να προσημειώσει υπέρ της δανείστριας Τράπεζας ακίνητα που βρίσκονται στην κυριότητα της και των οποίων η αξία αντιστοιχεί στο ύψος της χρηματοδότησης – δανεισμού.

ΕΠΕΙΔΗ οι Ελληνικές Τράπεζες κατά κανόνα δεν χρηματοδοτούν, ούτε δανείζουν σε Μονές και μοναχούς, παρά μόνο αν πρόκειται για χρηματοδότηση υλοτομικών, γεωργικών, κλπ εργασιών των Μοναστηριών.

Επειδή είναι απίθανο μία Μονή να έχει κατορθώσει μέσα από υλοτομικές, γεωργικές, κλπ εργασίες να παρουσιάζει τζίρο ύψους 48.000.000 ευρώ, ενώ με δεδομένο ότι οι Μονές δεν έχουν ως βασικό σκοπό την εμπορική δραστηριότητα, είναι απορίας άξιον πως έφτασε η συγκεκριμένη Μονή να αντιμετωπίζεται από τον Τραπεζικό τομέα ως εξαιρετικά δραστήρια και κερδοφόρα επιχείρηση με τέτοιου ύψους πιστοληπτική ικανότητα.

Επειδή, προβληματίζει η παροχή από μία Τράπεζα τέτοιων υπέρογκων πιστοδοτικών ορίων προς όφελος μίας Μονής, που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να παρουσιάζει ως βασική δραστηριότητά της την εμπορική ή επιχειρηματική ενασχόληση, εκτός αν είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων με βεβαιότητα και στοιχεία που πείθουν έναν Τραπεζικό Οργανισμό τις Κυβερνητικές επιλογές που θα της δώσουν λ.χ. τη δυνατότητα να κινηθεί επιχειρηματικά και κερδοφόρα στον τομέα του real estate ή να πολλαπλασιάσει σε διάστημα λίγων μηνών την αξία της ακίνητης περιουσίας της.

Επειδή, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης Μονής αποκτούν ιδιαίτερα έντονο δημόσιο ενδιαφέρον μετά τις αποκαλύψεις της στο γνωστό Κυβερνητικό σκάνδαλο διόγκωσης της ακίνητης περιουσίας της μέσω της υποχώρησης του Δημοσίου από εκκρεμή τότε δικαστική διαμάχη για τις επίμαχες εκτάσεις στη Βιστωνίδα και στην συνέχεια μέσω των πρωτοφανών χαριστικών για την Μονή και ζημιογόνων για το δημόσιο ανταλλαγών των βοσκότοπων της Λίμνης με μεγάλης εμπορικής αξίας δημόσια γη στη Βόρεια Ελλάδα, την Αττική και το Ολυμπιακό χωριό.

ΕΠΕΙΔΗ φέρεται ότι η συγκεκριμένη Τράπεζα δεν είναι η μόνη που έχει δώσει στην Μονή Βατοπαιδίου δυνατότητα για τέτοιου ύψους δανεισμό ή χρηματοδότηση.

Επειδή, ως γνωστόν, η αρμοδιότητα της εποπτείας των Ελληνικών Τραπεζών καταλήγει στο Υπουργείο Οικονομικών, μέσω των εποπτικών μηχανισμών της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ερωτάσθε:

Θα προβείτε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας και των δυνατοτήτων που διαθέτουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που εποπτεύονται από τα Υπουργεία σας στις δέουσες ενέργειες, ώστε:

· Να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη του πιστοδοτικού ορίου 48.000.000 σε Ελληνική Τράπεζα υπέρ της συγκεκριμένης Μονής και οι σχετικές αναλήψεις ύψους 22.000.000 ευρώ μέχρι το τέλος Ιουλίου του 2008, τη στιγμή μάλιστα που η τραπεζική πρακτική περιορίζει την χρηματοδότηση και τον δανεισμό Μονών μόνο για υλοτομικές, γεωργικές, κλπ δραστηριότητες.

· Να διερευνηθεί η ύπαρξη και ανοιχτών χορηγητικών λογαριασμών υπέρ της Μονής Βατοπαιδίου και σε άλλες τράπεζες.

· Να διερευνηθεί η διαδικασία, αλλά και οι εγγυήσεις που δόθηκαν ήδη από το 2005 (ετήσιος τζίρος, ετήσια κέρδη, προσημειώσεις ακινήτων), προκειμένου μία Μονή που δεν φέρει την εμπορική ιδιότητα και δεν έχει ως σκοπό την επιχειρηματική δράση να κατορθώσει να λάβει τέτοιες δυνατότητες χρηματοδότησης, δυνατότητες που έχουν ελάχιστες μόνο και ιδιαίτερα κερδοφόρες και δραστήριες μεγάλες επιχειρήσεις, από τον Τραπεζικό τομέα

· Να αποσαφηνιστεί η χρήση και η αξιοποίηση των συγκεκριμένων τεράστιων ποσών χρηματοδότησης που φέρονται να κατέληξαν στη Μονή Βατοπαιδίου, ενόψει της εμπλοκής της στο τεράστιο Κυβερνητικό σκάνδαλο ζημιογόνων για το δημόσιο και χαριστικών για την ίδια την Μονή ανταλλαγών δημόσιας γης.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης

Γιάννης Δριβελέγκας

Μάρκος Μπόλαρης

Χρύσα Αράπογλου

Μιχάλης Τιμοσίδης

Γιώργος Πεταλωτής

Γιώργος Ντόλιος

Θάνος Μωραίτης

Χρήστος Αηδόνης

Θεοδώρα Τζάκρη

Παναγιώτης Ρήγας

Τάσος Σιδηρόπουλος

Γιώργος Νικητιάδης

Νίκος Ζωίδης

Λεωνίδας Γρηγοράκος

Βαγγέλης Παπαχρήστος

Δημήτρης Τσιρώνης

Μιχάλης Παντούλας

Βασίλης Κεγκέρογλου

Μανώλης Στρατάκης

Γιάννης Σκουλάς

Γιάννης Αμοιρίδης

Χρήστος Χάιδος

Δημήτρης Βαρβαρίγος

Μιχάλης Κατρίνης

Δημήτρης Κουσελάς

Σοφία Σακοράφα

Γιάννης Διαμαντίδης

Ηλίας Λαμπίρης

Σούλα Μερεντίτη

Ηλίας Καρανίκας

Κώστας Σπηλιόπουλος

Ροδούλα Ζήση

Γιάννης Κουτσούκος