Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής του Π.Δ. 164/2004 στους Γεωπόνους που απασχολούνται με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/9/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :755
Ημερομηνία Κατάθεσης :16.09.2008

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: Προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής του Π.Δ. 164/2004 στους Γεωπόνους που απασχολούνται με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Σας διαβιβάζω αντίγραφο του από 11-9-2008 εγγράφου της Πανελλήνιας ‘Ενωσης Ανέργων και Συμβασιούχων Γεωπόνων (ΠΕΑΣΓΕ), στο οποίο εκτίθενται τα προβλήματα αποκλεισμού συναδέλφων τους από τους φορείς που απασχολούν Γεωπόνους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 που αφορούν στις διαδοχικές συμβάσεις.

Ειδικότερα, επικαλούμενοι και τα οριζόμενα στο Π.Δ. 180/2004 για τη διαδοχικότητα των συμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα, οι συμβασιούχοι Γεωπόνοι δεν θεωρούν ότι καλύπτονται από την από 2-7-2008 (ΔΙΠΙΔΔ/Β18/802/οικ/786) απάντηση του ΥΠΕΣΔΑ και εμμένουν στο αίτημά τους να μη θεωρείται διαδοχική η σύμβαση ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος που παρεμβάλλεται μεταξύ δυο συμβάσεων στον ίδιο φορέα (κάτι που συμβαίνει ακόμα και όταν, στο ίδιο διάστημα, έχει συναφθεί σύμβαση με άλλο φορέα), ώστε να μην εμπίπτουν στις απαγορεύσεις των άρθρων 5 και 6 του ΠΔ 164/2004, όπως μέχρι σήμερα συμβαίνει.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ώστε να αρθούν οι αποκλεισμοί που πλήττουν πάνω από 1.200 συμβασιούχους Γεωπόνους, οι οποίοι καλύπτουν εξειδικευμένες και σημαντικές ανάγκες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στον ΕΛΓΑ, σε φορείς όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΠΕΓΕΠ κλπ.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς