Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Να μη χαθεί η Α’ Εξεταστική περίοδος στο ΤΕΙ Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/9/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :730
Ημερομηνία Κατάθεσης :16.09.2008

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: Να μη χαθεί η Α’ Εξεταστική περίοδος στο ΤΕΙ Καλαμάτας.

Σας διαβιβάζω έγγραφο των Σπουδαστικών Συλλόγων του ΤΕΙ Καλαμάτας, με το οποίο ζητείται να υπάρξει εμβόλιμη εξεταστική περίοδος, ώστε να αντιμετωπισθεί το σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε με τη μη συνέχιση της εξεταστικής περιόδου του μηνός Ιουλίου (Α’ Εξεταστικής).

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την ικανοποίηση του αιτήματος των Σπουδαστών, οι οποίοι αναγκάστηκαν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής τους, να προχωρήσουν σε καταλήψεις τον Ιούλιο, διαμαρτυρόμενοι για τη σοβαρή έλλειψη υλικοτεχνικών υποδομών και για την αδυναμία ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων, λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς