Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προβλήματα και αναγκαία ενίσχυση του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) Φιλιατρών Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/9/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :55396
Ημερομηνία Κατάθεσης :16.09.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα και αναγκαία ενίσχυση του Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) Φιλιατρών Ν. Μεσσηνίας.

Το ΚΑΦΚΑ Φιλιατρών Ν. Μεσσηνίας είναι ένα σύγχρονο Δημόσιο Κέντρο Αποκατάστασης, που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποκατάστασης (φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία κλπ) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς, που πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, του νευρικού, του ερειστικού και του αναπνευστικού συστήματος, με στόχο την ομαλή επανένταξή τους στο κοινωνικό και το εργασιακό περιβάλλον.

Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στις εγκαταστάσεις του Κέντρου, ενημερώθηκα για τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, προβλήματα που δημιουργούν προσκόμματα στην πλήρη και ομαλή λειτουργία του και στην αναμφισβήτητη κοινωνική του προσφορά.

Επειδή, όπως μου εξέθεσαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στελέχωσης, ιδίως σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, λόγω της μη αντικατάστασης του σημαντικού αριθμού εργαζομένων που συνταξιοδοτήθηκαν τον τελευταίο χρόνο,

Επειδή η ομαλή εκπλήρωση του σκοπού και του στόχου του ΚΑΦΚΑ Φιλιατρών προϋποθέτουν και την ολοκλήρωση της τροποποίησης του Οργανισμού του, διαδικασία που εκκρεμεί στο Υπουργείο Υγείας,

Επειδή η ασαφής πολιτική καθορισμού νοσηλίου για τα Δημόσια Κέντρα Αποκατάστασης, (σε αντίθεση ότι ισχύει για τα ιδιωτικά, για τα οποία το νοσήλιο έχει καθοριστεί στα 150 ευρώ ημερησίως), οδηγεί σε αδυναμία είσπραξης νοσηλίου από τα περισσότερα Ασφαλιστικά Ταμεία και δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ασφυξίας στο ΚΑΦΚΑ Φιλιατρών, που μόνο κατά μικρό μέρος τους καλύπτονται από επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Εάν και πότε προτίθενται να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του ΚΑΦΚΑ Φιλιατρών σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.

- Πότε θα εγκριθεί η τροποποίηση του Οργανισμού του ΚΑΦΚΑ Φιλιατρών από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας.

- Εάν και πότε προτίθενται να καθορίσουν συγκεκριμένο ποσό νοσηλίου για τα Δημόσια Κέντρα Αποκατάστασης, σε αναλογία με τα ισχύοντα για τα ιδιωτικά Κέντρα, ώστε να διευκολυνθούν οι συμβάσεις με τα Ασφαλιστικά Ταμεία και να αποτραπούν οι σοβαρές οικονομικές συνέπειες για το ΚΑΦΚΑ Φιλιατρών;

- Τι γενικότερα μέτρα προτίθενται να λάβουν για τη στήριξη του ΚΑΦΚΑ Φιλιατρών;

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς