Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σοβαρές ζημιές των παραγωγών αγκινάρας στην περιοχή Μικρομάνης Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/9/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :5171
Ημερομηνία Κατάθεσης :15.09.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Σοβαρές ζημιές των παραγωγών αγκινάρας στην περιοχή Μικρομάνης Ν. Μεσσηνίας.

Οι παραγωγοί αγκινάρας της Μικρομάνης Ν. Μεσσηνίας είναι ανάστατοι, λόγω της καθολικής ζημιάς που υπέστησαν από την πρωτοφανής επιδρομή τρωκτικών, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, κατέστη αδύνατον να προληφθεί και να αντιμετωπισθεί με τα συνήθη φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούν οι καλλιεργητές.

Επειδή απαιτείται άμεση ενημέρωση των αγροτών και λήψη εξειδικευμένων μέτρων για την άμεση εξόντωση των τρωκτικών και για την αποτροπή ανάλογων φαινομένων στο μέλλον, χωρίς να πληγεί το οικοσύστημα, αφού υπάρχουν κίνδυνοι σοβαρών ασθενειών (λεπτοσπείρωση) για τους καλλιεργητές και τους περιοίκους,

Επειδή η καταστροφή είναι καθολική και η συγκεκριμένη καλλιέργεια αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδήματος για τους περισσότερους αγρότες της Μικρομάνης,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την άμεση και συστηματική αντιμετώπιση του προβλήματος και για την αναγκαία προστασία της υγείας των καλλιεργητών;

- Προτίθεται να αποζημιώσει τους παραγωγούς για την καταστροφή της παραγωγής τους;

- Τι γενικότερα μέτρα προτίθεται να πάρει για την αναγκαία στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών και για αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων φαινομένων στην περιοχή;

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς