Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ " Ζήτημα διαβλητότητας θέτει η νέα Κ.Υ.Α. για την πρόσληψη ομογενών και Ελλήνων σε σχολεία του εξωτερικού "
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/9/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :4654
Ημερομηνία Κατάθεσης :10.09.2008

Ερώτηση

Η υπ.’ αρ. Φ821/2200Π/96421/Ζ1/12-7-2008 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1469/τ.Β./25.7.2008) για την πρόσληψη Ομογενών και Ελλήνων μεταναστών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, έχει προκαλέσει αναστάτωση στους εκπαιδευτικούς κύκλους, καθώς καταργούνται δύο προγενέστερες, ιδιαίτερα σημαντικές για τη διαφάνεια και τη σωστή αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, υπουργικές αποφάσεις.

Η συγκεκριμένη απόφαση, με προχειρότητα και χωρίς να έχει στόχο την εγκυρότητα του συστήματος επιλογής προσωπικού, εισάγει τρία νέα κριτήρια, που θίγουν την αξιοπιστία των διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, καθιερώνεται, για πρώτη φορά, η προσωπική συνέντευξη (Άρθρο 4, 1ε και 1στ), οδηγώντας, με αυτό τον τρόπο, σε πλήρη ανατροπή των πινάκων κατάταξης και καθιστώντας το σύστημα των προσλήψεων, και στην εκπαίδευση, μεροληπτικό και διαβλητό, ενώ έντονες είναι οι ανησυχίες για την επέκταση της ρύθμισης και στους διορισμούς απόσπασης ή μετάθεσης, σύμφωνα με το Υπόμνημα της Παγγερμανικής Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Η προχειρότητα μίας τέτοιας απόφασης διαφαίνεται χαρακτηριστικά και από την έλλειψη διευκρινίσεων ως προς την απουσία του υποψηφίου στη διαδικασία της συνέντευξης.

Επιπλέον, μειώνεται η βαθμολογική κλίμακα, από ένα έως τρία, όσον αφορά στην αξιολόγηση του Πτυχίου Γ/ βάθμιας εκπαίδευσης, αποτυπώνοντας ισοπεδωτικά το επίπεδο του υποψήφιου εκπαιδευτικού σε ένα βασικό κριτήριο επιλογής, τον βαθμό του πτυχίου του. Η συρρίκνωση της κλίμακας δεν αναδεικνύει τη βαθμολογική διαφορά μεταξύ των υποψηφίων, ενώ θέτει κρίσιμα ζητήματα διαφάνειας και αξιοκρατίας, όταν ο στόχος αυτής της ρύθμισης, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να είναι η συντόμευση των διαδικασιών πρόσληψης, καθώς ο αριθμός των αιτούντων είναι περιορισμένος.

Η φιλοσοφία του Υπουργείου Παιδείας, να προβαίνει στην καθιέρωση διαφορετικού συστήματος επιλογής προσωπικού σε χώρες του εξωτερικού και στην Ελλάδα, δημιουργεί υποψίες αλλά και προβληματισμό για το ποιο, τελικά, σύστημα θεωρεί αξιόπιστο προς εφαρμογή το Υπουργείο.

Τέλος, με το άρθρο 1 εισάγεται «φωτογραφική» διάταξη, καθώς τίθεται ως προϋπόθεση πρόσληψης, η μόνιμη κατοικία του αιτούντος στο εξωτερικό, κατά την τελευταία πενταετία πριν από την αίτηση, γεννώντας το εύλογο ερώτημα: δεν θεωρείται ομογενής, ένας φοιτητής που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο εξωτερικό, εισήχθη σε ελληνικό πανεπιστήμιο, δίνοντας πανελλήνιες εξετάσεις με τους ομογενείς, αλλά διαμένει, λόγω των σπουδών του, τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα; Για ποιο λόγο εισάγεται αυτή η δυσμενής ρύθμιση, αποκλείοντας ένα μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων, των οποίων η ομογενειακή ιδιότητα, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί;

Επιπλέον, και η προϋπόθεση της γέννησης στην αλλοδαπή δεν είναι αόριστη; Δηλαδή μόνο ο τόπος γέννησης θεωρείται τεκμήριο ομογένειας, άσχετα αν ο υποψήφιος μετά τη γέννησή του δεν έχει «ξαναπατήσει το πόδι του» στο εξωτερικό;

Επειδή, οι οιεσδήποτε αλλαγές θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση των διαδικασιών επιλογής προσωπικού, να εγγυώνται τη διαφάνεια και την αξιοκρατία και να δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης Υπουργείου, εκπαιδευτικού φορέα και εκπαιδευτικού, ιδιαίτερα μετά τις αποκαλύψεις για διάτρητες διαδικασίες,

Επειδή οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις, όχι μόνο εξασφαλίζουν τα προαναφερόμενα, αλλά δημιουργούν επιπλέον ζητήματα διαβλητότητας,

ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

1. Είναι στις προθέσεις σας η άμεση ανάκληση της Κ.Υ.Α., προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των διαδικασιών πρόσληψης;

2. Για ποιο λόγο ο ορισμός της ομογενειακής ιδιότητας αλλάζει κατά περίπτωση;

3. Μήπως στόχος της εν λόγω ρύθμισης, είναι η επέκταση των αλλαγών και στο καθεστώς των υπηρεσιακών μεταβολών (αποσπάσεις, μεταθέσεις) των εκπαιδευτικών;

Αθήνα, 5.9.2008

Οι Ερωτώντες  Βουλευτές