Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί για την πρόσληψη Υποθηκοφυλάκων και Συμβολαιογράφων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/11/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :9349
Ημερομηνία Κατάθεσης :5.11.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Θέμα: Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί για την πρόσληψη Υποθηκοφυλάκων και Συμβολαιογράφων

Τον Ιούνιο του 2008 διενεργήθηκαν δύο Πανελλήνιοι διαγωνισμοί για την κάλυψη κενών θέσεων Υποθηκοφυλάκων και Συμβολαιογράφων. Μεταξύ των προκηρυχθεισών κενών θέσεων περιλαμβάνονται και θέσεις στο Νομό Μεσσηνίας (Καλαμάτα, Κορώνη, Κυπαρισσία, Φιλιατρά και Χώρα). Παρά την πάροδο αρκετού μέχρι σήμερα χρονικού διαστήματος δεν έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα, η μακροχρόνια δε αναμονή έχει δημιουργήσει την έντονη διαμαρτυρία των συμμετεχόντων υποψηφίων στους εν λόγω διαγωνισμούς.

Κατόπιν των ανωτέρω
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
- Που οφείλεται η αδικαιολόγητα μακροχρόνια καθυστέρηση στην έκδοση των αποτελεσμάτων; - Κατά πόσο μπορεί να εγγυηθεί ο Υπουργός ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες για το αδιάβλητο των ανωτέρω διαγωνισμών;