Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Δυσοίωνες προοπτικές για το ΤΕΙ Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/8/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Ερωτήσεων :3863
Ημ. Κατάθεσης: 29-08-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Δυσοίωνες προοπτικές για το ΤΕΙ Καλαμάτας.

Τα αποτελέσματα των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων δυστυχώς επιβεβαίωσαν, ακόμα μια φορά, τις ανησυχίες και τις ενστάσεις που επανειλημμένα είχα θέσει υπ’ όψιν του αρμόδιου Υπουργού και της προκατόχου του με Ερωτήσεις μου στη Βουλή, για τις δυσοίωνες προοπτικές του Ιδρύματος, ιδιαίτερα δε των Σχολών του που λειτουργούν στην Καλαμάτα.

Φέτος στις σχολές του ΤΕΙ που λειτουργούν στην Καλαμάτα εισήχθησαν μόλις 377 νέοι σπουδαστές, (έναντι 622 πέρυσι και 390 το 2006, έτος πρώτης εφαρμογής της «βάσης του 10»), με αποτέλεσμα οι κενές θέσεις στο πρώτο έτος των εν λόγω σχολών να ανέρχονται πλέον σε 1.533 για το ακαδημαϊκό έτος 2008, με το άθροισμά τους να ξεπερνά τις 4.000 την τελευταία τριετία.

Η προοπτική της συγχώνευσης Σχολών, ακόμα και του λουκέτου είναι ήδη ορατή για 60 ΤΕΙ της Περιφέρειας. Η σημαντικότατη μείωση εισακτέων (40% σε σχέση με το 2007) και η συσσώρευση και νέων κενών θέσεων, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, λόγω της εφαρμογής της βάσης του 10 και της γενικότερης ανόδου των βάσεων, σηματοδοτούν μια σταθερά φθίνουσα πορεία και για το ΤΕΙ Καλαμάτας.

Δυστυχώς, παρά τις ρητές δεσμεύσεις της τότε Υπουργού Παιδείας δεν έγιναν φέτος δεκτές οι προτάσεις του ΤΕΙ Καλαμάτας για μετονομασία και ίδρυση νέων Σχολών (Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας), ώστε να ενταχθούν εγκαίρως στο Μηχανογραφικό Δελτίο και να λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο του 2008. Η ικανοποίηση αυτού του εύλογου αιτήματος, που θα βελτίωνε κάπως την κατάσταση, καθιστώντας πιο ελκυστικές τις Σχολές του ΤΕΙ, παραπέμφθηκε στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Επειδή η παραπάνω προβληματική εικόνα αναμένεται να επιδεινωθεί σοβαρά τα επόμενα χρόνια και για το ΤΕΙ Καλαμάτας και για σημαντικό αριθμό ΤΕΙ της Περιφέρειας, εξαιτίας και της αναγνώρισης από την Κυβέρνηση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, που προσδοκούν να αντλήσουν «πελατεία» κυρίως από τα περιφερειακά ΤΕΙ,

Επειδή σημαντικό κομμάτι της οικονομίας και της ζωής της Καλαμάτας στηρίζεται στο ΤΕΙ,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την ενίσχυση των περιφερειακών ΤΕΙ και ειδικότερα του ΤΕΙ Καλαμάτας, καθώς και για την αποτροπή της αναπόφευκτης αιμορραγίας τους προς τα ιδιωτικά ΚΕΣ;

- Προτίθεται να υιοθετήσει τις προτάσεις του ΤΕΙ Καλαμάτας για μετονομασία και ίδρυση νέων Σχολών; Αν ναι, πότε τελικά θα γίνει αυτό;

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς