Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Ελλιπής καταγραφή των εξοπλιστικών δαπανών στον Προϋπολογισμό»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/8/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Ερωτήσεων :3832/125
Ημ. Κατάθεσης: 28-08-2008

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Θέμα: «Ελλιπής καταγραφή των εξοπλιστικών δαπανών στον Προϋπολογισμό»

Όπως είναι γνωστό, με την απόφαση 31/2006 της Eurostat, επιβλήθηκε ενιαία μέθοδος καταγραφής των εξοπλιστικών δαπανών για όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την οποία καταγράφεται η αξία του παραλαμβανόμενου εξοπλιστικού υλικού κατά το χρόνο παραλαβής του (εθνικολογιστική βάση) αντί της μεθόδου καταγραφής των σχετικών πληρωμών (ταμειακή βάση) που εφάρμοσε η Κυβέρνηση της Ν.Δ. για τη περίοδο 2000-2005.

Για το 2006 δηλώθηκαν στη Eurostat, με βάση αυτή την παραπάνω απόφαση, ως εξοπλιστικές δαπάνες 925 εκατ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το ίδιο έτος για το σκοπό αυτό ανήλθαν σε 2.076 εκατ. ευρώ.

Είναι προφανές, ότι από τη νέα μεταβολή της μεθόδου καταγραφής των εξοπλιστικών δαπανών, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε κατά 1.151 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,6% του ΑΕΠ του 2006. Το ποσό αυτό και μόνο ήταν αρκετό για να μειώσει το συνολικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ και να δικαιολογήσει έτσι το αίτημα της Κυβέρνησης για έξοδο της χώρας από την επιτήρηση.

Επειδή η ίδια περίπου εικόνα παρουσιάστηκε και το έτος 2007,

Επειδή δεν είναι σαφής ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία υπολογίζεται η αξία του παραλαμβανόμενου εξοπλιστικού υλικού,

Επειδή, όπως φαίνεται, η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί πότε την μια και πότε την άλλη μέθοδο υπολογισμού των εξοπλιστικών δαπανών στην προσπάθειά της να παραπλανήσει τον ελληνικό λαό και της υπηρεσίες της Eurostat.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών

και Εθνικής Άμυνας:

1. Ποιο είναι το ύψος των υποχρεώσεων από συμβάσεις προμήθειας εξοπλιστικού υλικού που βρίσκονται σε εξέλιξη (συνολικό συμβατικό ποσό και ανεκτέλεστο υπόλοιπο) και το σχετικό με αυτές χρονοδιάγραμμα πληρωμών και παραλαβών από το 2004 και μετά;

2. Ποιο είναι το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων που σχεδιάζεται να αναληφθούν σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα προμηθειών στρατιωτικού υλικού για την περίοδο 2008 έως το έτος 2012, το αντίστοιχο ύψος των ετήσιων ταμειακών αναγκών και το χρονοδιάγραμμα του ύψους των ετήσιων παραλαβών για την ίδια περίοδο;

3. Με ποια στοιχεία και με ποια διαδικασία υπολογίζεται κάθε φορά η αξία του παραλαμβανομένου εξοπλιστικού υλικού που δηλώνεται στη Eurostat ως δαπάνη για τον υπολογισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος;

4. Πώς πρόκειται να περιληφθεί η διαφορά που προκύπτει μεταξύ δαπανών προϋπολογισμού και παραλαβών στρατιωτικού υλικού στα δημοσιονομικά στοιχεία του ελλείμματος;

Παρακαλούνται οι κκ. Υπουργοί να καταθέσουν αντίγραφα των χρονοδιαγραμμάτων παραλαβής του αντίστοιχου εξοπλιστικού υλικού για όλες τις σχετικές συμβάσεις που βρίσκονται μέχρι σήμερα σε εξέλιξη.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές:

ΚΑΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΑ

ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ

ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ