Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Αύξηση του κόστους δανεισμού του Ελληνικού δημοσίου και ελλιπής καταγραφή των δαπανών για τόκους στον Προϋπολογισμό»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/8/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Ερωτήσεων :3834/127
Ημ. Κατάθεσης: 28-08-2008

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Θέμα: «Αύξηση του κόστους δανεισμού του Ελληνικού δημοσίου και ελλιπής καταγραφή των δαπανών για τόκους στον Προϋπολογισμό»

Η αδυναμία της Κυβέρνησης να συλλέξει τα δημόσια έσοδα και να συγκρατήσει τις δημόσιες δαπάνες την έχει οδηγήσει στην εύκολη λύση του δανεισμού, σε μια περίοδο αυξημένης όμως αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές. Η έλλειψη θωράκισης της ελληνικής οικονομίας απέναντι στη διεθνή κρίση και η απροθυμία των επενδυτών να επενδύσουν σε ελληνικά ομόλογα έχουν οδηγήσει σε σημαντική διεύρυνση των περιθωρίων των ομολόγων του Ελληνικού δημοσίου με τα αντίστοιχα γερμανικά, αυξάνοντας κατακόρυφα το κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Η Κυβέρνηση, με την πολιτική λογιστικών αλχημειών στα δημοσιονομικά στοιχεία, μετακυλύει συστηματικά τα τελευταία χρόνια τις δαπάνες για τόκους στο μέλλον εκδίδοντας συνεχώς νέα swaps. Ταυτόχρονα, κινείται με αδιαφάνεια χωρίς να παρέχει οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετικά με τη τιμολόγηση των swaps. Παράλληλα, η πολιτική αυτή εκθέτει σε σοβαρότατους κινδύνους την ελληνική οικονομία, καθώς αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο χαρτοφυλακίου του Ελληνικού δημοσίου. Επιπλέον, η Κυβέρνηση επιλέγει εκδοτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου για τους επενδυτές (δομημένα ομόλογα) και κάνει εκτεταμένη χρήση ιδιωτικών εκδόσεων εις βάρος των ανοικτών διαδικασιών των δημοπρασιών.

Επειδή τίθεται σοβαρό ζήτημα δημοσιονομικής εκτροπής και μη εκτέλεσης του Προϋπολογισμού,

Επειδή η χειροτέρευση των δημοσιονομικών μεγεθών και η αύξηση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου του Ελληνικού δημοσίου θα έχουν επίπτωση στη διαβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας,

Επειδή η απόκρυψη δαπανών και η συστηματική διαστρέβλωση των στοιχείων του Προϋπολογισμού, αλλά και των μακροοικονομικών μεγεθών, με τις συνεχείς αναθεωρήσεις και αλλοιώσεις των στοιχείων της οικονομίας, έχουν μειώσει δραστικά την εμπιστοσύνη από μέρους των επενδυτών,

Επειδή η πολιτική διαχείρισης του δημοσίου χρέους που κάνει η Κυβέρνηση έχει εκτοξεύσει το κόστος δανεισμού υποθηκεύοντας το μέλλον της χώρας και των επόμενων γενεών.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών:

1. Ποιο είναι το επίπεδο των τόκων προ swap και των τόκων μετά swap για τα έτη 2006, 2007 και 2008;

2. Να κατατεθεί αναλυτικά η λίστα όλων των swap που έχουν γίνει από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), οι συμβάσεις και τα αναλυτικά στοιχεία για την τιμολόγηση τους από το 2006 έως το 2008.

3. Πώς δικαιολογείται με βάση το πρόγραμμα διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του Ελληνικού δημοσίου η σκοπιμότητα και το όφελος από κάθε πράξη swap;

4. Ποιες εκδόσεις έχει πραγματοποιήσει ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) από την αρχή του έτους συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών τοποθετήσεων από την αρχή του έτους, και τι έχει προγραμματιστεί έως το τέλος του 2008; Να κατατεθούν αναλυτικοί πίνακες με ημερομηνίες, ποσά, τιμή και spread.

5. Ποιες τράπεζες συμμετείχαν σε κάθε είδους έκδοση ή swap του Ελληνικού Δημοσίου (Ο.Δ.ΔΗ.Χ., ΓΛΚ και των Οργανισμών της Γενικής Κυβέρνησης) αναλυτικά ανά έκδοση;

6. Ποιες διαδικασίες δημοσιότητας τηρηθήκαν στην κατηγορία των ειδικών εκδόσεων και των ιδιωτικών τοποθετήσεων από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και ποιες από το ΓΛΚ στα συνδεόμενα με τα στρατιωτικά προγράμματα δάνεια ή σε άλλα δάνεια;

7. Να κατατεθούν τα αναλυτικά προγράμματα δανεισμού και διαχείρισης χαρτοφυλακίου και οι απολογισμοί των αντίστοιχων προγραμμάτων των δύο τελευταίων ετών και του τρέχοντος έτους όπως προβλέπονται από το νόμο και τις ισχύουσες Υπουργικές αποφάσεις.

ΑΘΗΝΑ, 28 Αυγούστου 2008

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές:

KAΤΣΕΛΗ ΛΟΥΚΑ

ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ

ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ