Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ H αναλγησία της Κυβέρνησης παρεμποδίζει το έργο των Συμβασιούχων Πυροσβεστών και θέτει κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/8/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Ερωτήσεων :3703
Ημ. Κατάθεσης: 28-08-2008

 ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: H αναλγησία της Κυβέρνησης παρεμποδίζει το έργο των Συμβασιούχων Πυροσβεστών και θέτει κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας

Κύριε Υπουργέ,

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος διαφάνηκε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο το έλλειμμα της Κυβέρνησης να οργανώσει, εξοπλίσει και να εκσυγχρονίσει εγκαίρως το Πυροσβεστικό Σώμα, αφήνοντας τη χώρα ανοχύρωτη, με ανυπολόγιστες δασικές καταστροφές.

Και ενώ το έργο των Συμβασιούχων Πυροσβεστών σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επικουρικό ή συμπληρωματικό των μονίμων υπαλλήλων, οι ίδιοι, αντιμέτωποι με το καθεστώς της εργασιακής ομηρίας, με αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην μισθοδοσία τους, ρίχνονται στο έλεος των πυρκαγιών κυριολεκτικά άοπλοι, χωρίς βασικά ατομικά εφόδια και με ελάχιστα οχήματα και αυτά πεπαλαιωμένα.

Συγκεκριμένα:

1. Παρά την έκδοση της υπ’ αρίθμ. 23385 οικ Φ.109.14/18-5-07 Υ.Α. «Τροποποίηση του καθορισμού χορηγούμενων ατομικών εφοδίων στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Πυροσβεστικού Σώματος», όπου προβλέπεται η αύξησή τους, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες προμήθειας τους, παρά τη δέσμευση της Κυβέρνησης για την χορήγησή τους στις 1/4/2008.

2. Το 60% του στόλου των πυροσβεστικών οχημάτων είναι για απόσυρση, καθώς πρόκειται για πεπαλαιωμένα οχήματα (πέραν της 15ετίας στην καλύτερη των περιπτώσεων), με ότι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια του προσωπικού και την αξιοπιστία των ίδιων των οχημάτων, την ώρα μάλιστα που το κόστος συντήρησής τους ξεπερνά κατά πολύ το κόστος αγοράς νέων, εκσυγχρονισμένων οχημάτων.

Τα περσινά γεγονότα, με την ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, και η επανάληψή τους και φέτος, συνθέτουν την εικόνα της δασοπυρόσβεσης, η οποία στηρίζεται στην αυτοθυσία των πυροσβεστών, μόνιμων και συμβασιούχων, και αποδεικνύουν το έλλειμμα της Κυβέρνησης για ουσιαστική αλλαγή πολιτικής στην προστασία των δασών και της πυρασφάλειας της χώρας.

Έπειτα, από τα παραπάνω,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Πότε προβλέπεται να χορηγηθούν τα υπολειπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους Συμβασιούχους Πυροσβέστες;

2. Εφόσον αποτελεί πάγιο καθεστώς η χαρακτηριστική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαγωνισμών προμήθειας, για ποιο λόγο το Υπουργείο δεν απλοποιεί τις διαδικασίες με την απευθείας ανάθεση, όπως έχει ήδη γίνει σε διαγωνισμούς της Ελληνικής Αστυνομίας;

3. Πότε προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η δέσμευση της Κυβέρνησης για τη χορήγηση 95 πυροσβεστικών οχημάτων;

4. Για ποιο λόγο η μισθοδοσία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών πραγματοποιείται στις 10, 12 ή και 15 κάθε μήνα, όταν η έγκριση πληρωμών από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος διενεργείται στις αρχές του μήνα (7 και 8);

5. Εφόσον υπάρχουν 5.000 κενές οργανικές θέσεις, για ποιο λόγο δεν μονιμοποιούνται οι 5.500 Συμβασιούχοι Πυροσβέστες, όπως προεκλογικά είχε υποσχεθεί η Κυβέρνηση;

Αθήνα, 20.8.2008

Οι Ερωτώντες Βουλευτές