Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Απλήρωτοι οι εκατοντάδες εργαζόμενοι των κατασκηνώσεων των Νομαρχιών»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/8/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

 

Αρ. πρωτ. Ερωτήσεων :3693
Ημ. Κατάθεσης: 27-08-2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Απλήρωτοι οι εκατοντάδες εργαζόμενοι των κατασκηνώσεων των Νομαρχιών»

Κύριοι Υπουργοί,

Οι 26 κατασκηνώσεις του πρώην Κοινωνικού Κέντρου Οικογένειας και Νεότητας που πέρασαν στην αρμοδιότητα των κατά τόπους Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, παραμένουν σημαντικές δομές υποστήριξης της οικογένειας με μικρά παιδιά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και τόποι ξεκούρασης και κοινωνικοποίησης για 11.000 παιδιά, 3.000 παιδιά με Αναπηρία και 5.000 ηλικιωμένους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Για τη λειτουργία αυτών των κατασκηνώσεων κάθε χρόνο προσλαμβάνονται εκατοντάδες εποχικοί εργαζόμενοι, των οποίων οι αμοιβές καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται εγκαίρως.

Φέτος, παρότι τα ποσά έχουν ήδη καταβληθεί στις αρμόδιες Νομαρχίες και ενώ η περίοδος λειτουργίας των κατασκηνώσεων σε λίγες μέρες τελειώνει, τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και Οικονομικών ακόμα δεν έχουν δημοσιεύσει τη σχετική απόφαση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καταβληθούν τα δεδουλευμένα του προσωπικού. Η αγανάκτηση και η ανησυχία όσων έχουν εργαστεί απλήρωτοι είναι έντονη.

Επειδή η υποβάθμιση των όρων εργασίας του προσωπικού ενός θεσμού του οποίου η ποιότητα υπηρεσιών βασίζεται κατά πολύ στην προσωπική δέσμευση και τον ενθουσιασμό των εργαζόμενων, θα έχει έμμεσο αντίκτυπο ακόμα και στα παιδιά που φιλοξενεί,

ΕΡΩΤΑΣΤΕ:

 Πότε θα εκδώσετε την από τριμήνου αναμενόμενη Κ.Υ.Α. που θα επιτρέψει την πληρωμή των εργαζομένων στις κατασκηνώσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, έστω και μετά τη λήξη των συμβάσεών τους;

 Σε τι οφείλεται η τόσο μεγάλη καθυστέρηση δημοσίευσής της;

 Έχετε μεριμνήσει να επαρκούν φέτος τα ποσά που καταβάλλονται για την κάλυψη, εκτός από τη μισθοδοσία, των λειτουργικών εξόδων και των προμηθειών των κατασκηνώσεων, ή θα επαναληφθούν τα περσινά περιστατικά αδυναμίας εξόφλησης τιμολογίων λόγω υποχρηματοδότησης;