Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Άρση των εκτός Νομού αποσπάσεων και ενίσχυση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/8/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αρ. πρωτ. Αναφορών :483
Ημ. Κατάθεσης: 26-08-2008

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: Άρση των εκτός Νομού αποσπάσεων και ενίσχυση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Μεσσηνίας

Σας διαβιβάζω αντίγραφο του από 01-08-2008 Δελτίου Τύπου της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Μεσσηνίας, με το οποίο καταγγέλλεται η αποδυνάμωση σε έμψυχο δυναμικό και σε οχήματα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Μεσσηνίας εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου, με τις αποσπάσεις που πραγματοποιούνται προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες άλλων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Νομών σε ανθρώπινο δυναμικό και σε οχήματα.

Επειδή ο Νομός Μεσσηνίας δοκιμάστηκε και υπέφερε ιδιαίτερα την περσινή περίοδο και εξακολουθεί να δοκιμάζεται και φέτος από τις πυρκαγιές, παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση επαναφορά των Πυροσβεστών στις Υπηρεσίες τους στο Νομό Μεσσηνίας, καθώς επίσης και για την επιπλέον ενίσχυση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Μεσσηνίας, τόσο σε άτομα όσο και σε οχήματα ώστε οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο να είναι οι καλύτερες.

Αθήνα, 05 Αυγούστου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς