Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «ΤΟ ΕΥΝΟΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΜΕ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΗ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: Στα πρωτοφανή φαινόμενα της «βιονικής Υπουργικής νονάς» των 9 διορισμών αλλά και της «Υπουργικής σύζυγου» με εταιρεία που έχει ως καταστατικό σκοπό τη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/8/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Ερωτη : 3339/101
Ημ. Κατάθεσης: 11-08-2008

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΕΥΝΟΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΜΕ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΗ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: Στα πρωτοφανή φαινόμενα της «βιονικής Υπουργικής νονάς» των 9 διορισμών αλλά και της «Υπουργικής σύζυγου» με εταιρεία που έχει ως καταστατικό σκοπό τη σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με το Δημόσιο και την δραστηριοποίηση σε τομείς της αρμοδιότητας του συζύγου της, ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΟΙ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) ΑΠΑΝΩΤΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ «ΒΙΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ» - «ΕΚΛΕΚΤΗΣ» ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ, μεταξύ των οποίων θέσεις σε τομείς που δημιουργούν δυνατότητες επιρροής υπέρ των ιδιοκτησιακών επιδιώξεων της ίδιας και της οικογένειάς της επί δημοσίων κτημάτων από τα όρια της Ηλιούπολης... μέχρι την κορυφογραμμή του Υμηττού!»

Αντί για απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα που προκαλούν οι αλλεπάλληλοι διορισμοί της «εκλεκτής» δικηγόρου - συνεργάτιδας του Υπουργού Οικονομικών σε πολλαπλές θέσεις του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, η Κυβέρνηση Καραμανλή προχώρησε σε ένα νέο κύμα επιπλέον διορισμών της ίδιας «βιονικής δικηγόρου», που συνολικά αριθμούν τους δεκατρείς (13) ξεπερνώντας ακόμα και το ΤΣΟΥΝΑΜΙ των εννέα ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ της «βιονικής Υπουργικής νονάς»! Την ίδια, λοιπόν, στιγμή που οι Έλληνες πολίτες ματαίως περιμένουν από τον Υπουργό Οικονομικών και την Κυβέρνησή του, έστω και ένα ουσιαστικό δείγμα δίκαιας αναπτυξιακής και οικονομικής πολιτικής με τη στοιχειώδη κοινωνική ευαισθησία, ο κ. Αλογοσκούφης αναλώνει την υπουργική υπογραφή του, και, όπως φαίνεται και την επιρροή του προς άλλους Υπουργούς, που εξαρτώνται από τις αποφάσεις χρηματοδότησής του, για να διορίζει αλλεπάλληλα σε δεκάδες δημόσιες θέσεις, «συγγενείς» και «εκλεκτούς» του!

ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Ιδίως για την συγκεκριμένη δικηγόρο «εκλεκτή» του Υπουργού, πέρα από το ζήτημα του πρωτοφανούς όγκου των αλλεπάλληλων διορισμών και παράλληλων καθηκόντων της, τεράστια ερωτηματικά προκαλούνται και λόγω των διεκδικήσεων (με αναφορά σε βοσκοτόπια επί Τουρκοκρατίας) αυτής και της οικογένειάς της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και με αντικείμενο μεγάλη ακίνητη περιουσία τεράστιας αξίας, στην περιοχή της Ηλιούπολης και στις πλαγιές του Υμηττού, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει δικαστικές αποφάσεις - καταπέλτες που ομιλούν για σφετερισμό δημόσιας περιουσίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα, καθώς και Υπουργική Απόφαση το 1984 που ξεκαθαρίζει την κατάσταση υπέρ του Δημοσίου, αφού κρίνει ότι τα 5.000 και πλέον στρέμματα που η οικογένεια Νάστου έχει ήδη πουλήσει στις επίμαχες περιοχές εξαντλούν και με το παραπάνω τα όποια ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Η επιλογή του Υπουργού Οικονομικών να διορίσει τη συγκεκριμένη δικηγόρο στη θέση της Ειδικής Συνεργάτιδάς του ως Υπουργού και σε άλλες θέσεις - κλειδιά, τη στιγμή που τα ιδιωτικά της συμφέρονται βρίσκονται σε κάθετη ρήξη με το καθήκον της να υπηρετεί ως στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών τα συμφέροντα του Δημοσίου, προκάλεσαν και τις βαρύτατες καταγγελίες του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης την 22/2/2007 και την ρητή απαίτησή του να απομακρύνει ο Υπουργός την εν λόγω δικηγόρο «από την συγκεκριμένη θέση ή από άλλες που πιθανά θα δημιουργούσαν εμπλοκή ή θα είχαν οποιοδήποτε σχέση με το επίμαχο θέμα».

Ο ΜΑΚΡΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ «ΒΙΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ» ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ «ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΝΑ»!

Η ιδιοκτησιακή αντίληψη της εξουσίας, η αλαζονεία, η παντελής έλλειψη στοιχειώδους πολιτικού φιλότιμου, η ασυδοσία και η ευνοιοκρατία που επιβάλλει στο δημόσιο βίο η Κυβέρνηση Καραμανλή δεν έχει όρια, όπως αποδεικνύουν οι ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (!!!) αλλεπάλληλοι διορισμοί της «εκλεκτής» του Υπουργού «βιονικής δικηγόρου» σε περίβλεπτες θέσεις με Υπουργική υπογραφή, ενώ κατ εξαίρεση της έχει επιτραπεί να εξαιρεθεί της αναστολής, που προβλέπεται σε τέτοιες θέσεις, και να συνεχίζει να ασκεί ΚΑΙ το ελεύθερο επάγγελμα του δικηγόρου, εξαίρεση που απολαμβάνει και η έτερη πολυθεσίτισσα «εκλεκτή Υπουργική νονά». Σύμφωνα με τα παρακάτω ΦΕΚ η συγκεκριμένη δικηγόρος επί Κυβερνήσεως Καραμανλή και επί Υπουργίας κ. Αλογοσκούφη έχει διοριστεί κατά σειρά στις παρακάτω θέσεις:

1) ΦΕΚ Γ 129/5-5-04

Η συγκεκριμένη δικηγόρος με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διορίζεται σε θέση Ειδικής Συνεργάτιδας στο Πολιτικό του Γραφείο

2) ΦΕΚ Β 863/11-6-04

Ο Υπουργός Οικονομικών φροντίζει να εξαιρεθεί η «εκλεκτή» του δικηγόρος, από την αναστολή επαγγέλματος που προβλέπεται για τους Ειδικούς Συνεργάτες Πολιτικών Γραφείων Υπουργών, ώστε να μπορεί παράλληλα με τα καθήκοντα της στο Υπουργικό γραφείο να ασκεί και το ελεύθερο επάγγελμα της δικηγόρου! Ακολούθως, λίγες μέρες αργότερα ανάλογη εξαίρεση έλαβε επίσης με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και η «Υπουργική νονά», καταδεικνύοντας ότι οι περιορισμοί και τα ασυμβίβαστα που κατά κανόνα τίθενται για τέτοιου είδους πολιτικές θέσεις ευθύνης, δεν αγγίζουν του «εκλεκτούς» του Υπουργού Οικονομικών.

3) ΦΕΚ ΝΠΔΔ 128/27-5-04 και ΦΕΚ ΥΟΔΔ 22/28-9-06

Με αποφάσεις και πάλι του κ. Αλογοσκούφη η ίδια δικηγόρος διορίζεται μέλος της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων.

4) ΦΕΚ Β 148/7-2-05

Στην νεοϊδρυθείσα τότε Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.) ιδιοκτησίας του Δημοσίου εκπροσωπούμενου από το Υπουργείου Οικονομικών, με απόφαση του τότε Υπουργού Υγείας η ίδια δικηγόρος προσθέτει μία ακόμα ιδιότητα στα πολύπλευρα καθήκοντα της συμμετέχοντας στο ΔΣ της εν λόγω εταιρείας του Δημοσίου

5) ΦΕΚ Β 754/6-6-2005

Με υπογραφές των Yπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, η «βιονική», όπως φαίνεται, δικηγόρος διορίζεται σε μία ακόμα θέση, αυτή τη φορά στη Διυπουργική Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας για την Κατάρτιση Σχεδίου Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΘΑ και ΕΛΒΟ.

6) ΦΕΚ ΥΟΟΔ 19/25-9-06

Ο Υπουργός Οικονομικών, έχοντας προφανώς εκτιμήσει το έντονο ενδιαφέρον της συγκεκριμένης δικηγόρου - «εκλεκτής» συνεργάτιδάς του για τα ακίνητα, την διορίζει σε ένα ακόμα Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας του Δημοσίου που διαχειρίζεται δημόσια ακίνητη περιουσία, στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ Α.Ε.).

7) ΦΕΚ Β 1030/31-7-06

Πρόκειται για έναν ακόμα διορισμό της «βιονικής δικηγόρου» - «εκλεκτής» του Υπουργού Οικονομικών, που επίσης υπογράφει ο κ. Αλογοσκούφης, αυτή τη φορά στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη του έργου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων (Διαχειριστική Αρχή ΚΠΣ)

8) ΦΕΚ Β 1041/1-8-06 και ΦΕΚ ΥΟΔΔ 286/10-7-07

Η «βιονική δικηγόρος - εκλεκτή» του Υπουργού με απόφαση και πάλι του κ. Αλογοσκούφη διορίζεται στην Τεχνική Γραμματεία της Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προσδιορισμός επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρμογή σχεδίου δράσης του Γ ΚΠΣ για το υπόλοιπό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωσή του». Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της σημασίας και των αρμοδιοτήτων της συνεργάτιδας του Υπουργού σε αυτήν την Επιτροπή, σημειώνεται ότι ο Υπουργός αποφασίζει λόγω της ιδιαιτερότητας και του οικονομικού μεγέθους του αξιολογούμενου προς ανάθεση έργου, να ανταμείψει την συγκεκριμένη δικηγόρο με 1170 ευρώ για τις συνεδριάσεις μόνο του πρώτου τριμήνου που πραγματοποιούνται εκτός κανονικού ωραρίου....!

9) ΦΕΚ ΥΟΔΔ 495/19-11-07

Η «εκλεκτή» δικηγόρος του Υπουργού Οικονομικών, μετά τις εκλογές, επαναδιορίζεται Ειδική Συνεργάτης του, αναδρομικά από την 19/9/07 και βεβαίως με την πάγια - όπως φαίνεται - για τους «ευνοούμενους» του Υπουργού εξαίρεση από την υποχρέωση αναστολής άσκησης του δικηγορικού της λειτουργήματος!

10) Η ακούραστη αυτή «εκλεκτή του Υπουργού» δικηγόρος, όπως αποκαλύπτει σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών, στελεχώνει και το ΔΣ της «Ολυμπιακής Αεροπορίας - Υπηρεσίες», τοποθέτηση που έγινε στις 25/10/2007!

11) ΦΕΚ ΥΟΔΔ538/17-12-07

Το όνομα της «εκλεκτής» του Υπουργού Οικονομικών κοσμεί ένα ακόμα φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αφού ο κ. Αλογοσκούφης με την από 13-12-07 απόφασή του «ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ» ΤΗΝ «ΒΙΟΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ» ΜΕ ΤΗΝ... ΙΔΙΑ (!!) ΤΗΝ «ΒΙΟΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ» στην θέση του μέλους της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. Η δύναμη της συνήθειας;

12) ΦΕΚ ΥΟΔΔ 144/7-4-08 και ΥΟΔΔ 180/23-4-08

Η «ΒΙΟΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ» ΚΑΙ Η «ΒΙΟΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΝΑ», δύο «εκλεκτά» πρόσωπα του κ. Αλογοσκούφη που ΣΥΝΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΑΞΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ (αυτή τη φορά με υπογραφή της πολιτικής ηγεσίας του εξαρτώμενου από τις χρηματοδοτήσεις του Υπουργού Οικονομικών Υπουργείου Παιδείας) ΣΤΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΘΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ, ως τακτική και αναπληρώτρια και το αντίστροφο. ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ, ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΕΥΝΟΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ «ΠΟΛΥ-ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ» ΚΑΤΕΧΕΙ Η «ΕΚΛΕΚΤΗ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ 12 ΑΠΑΝΩΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΠΟΡΕΥΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ 3 ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. Και έπεται συνέχεια..

13) ΦΕΚ ΥΟΔΔ 218/15-5-08

Φαίνεται πως δεν υπάρχει όριο στους διορισμούς που ο κ. Αλογοσκούφης προσφέρει απλόχερα στους εκλεκτούς του και έτσι η συγκεκριμένη δικηγόρος, για 13η φορά περιλαμβάνεται σε Κυβερνητική απόφαση διορισμού. Έτσι, ο Υπουργός Οικονομικών, μάλλον αξιολογώντας την εμπειρία της από τις οικογενειακές της διεκδικήσεις ακινήτων έναντι του Δημοσίου ως πρόσθετο προσόν για την παρακάτω θέση, τοποθετεί την «βιονική Υπουργική δικηγόρο» και στην «Ευκαιριακή Επιτροπή» που με την ίδια απόφασή του συστήνει, βεβαίως, «με δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού», η οποία «θα μελετήσει και θα εξετάσει τους επικαλούμενους από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης τίτλους ιδιοκτησίας επί εκτάσεως στην οποία έχουν ανεγερθεί τα κτίρια του ΑΠΘ και θα υποβάλλει σχετικές προτάσεις...»!

Τα ηθικά ζητήματα, πάνω στα οποία πρέπει να τοποθετηθεί ο πολιτικά υπεύθυνος Υπουργός Οικονομικών για αυτό το πρωτοφανές φαινόμενο ιδιοκτησιακής αντίληψης της εξουσίας και αλαζονικής ευνοιοκρατίας, που, όσο ασύλληπτο και εάν είναι, αποτελεί, όπως φαίνεται, τον κανόνα για τα «εκλεκτά» πρόσωπα του κ. Αλογοσκούφη, είναι μεγάλα. Όχι μόνο γιατί το ίδιο πρόσωπο, όσο ικανό και αν είναι, δεν είναι δυνατόν να ανταπεξέρχεται ταυτόχρονα σε τόσα διαφορετικά καθήκοντα υψηλών απαιτήσεων με ανάλογες αμοιβές, ενώ παράλληλα να έχει εξαιρεθεί με ειδική Υπουργική ρύθμιση και της αναστολής από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματός του, προκειμένου να το εξασκεί παράλληλα με τα δημόσια καθήκοντά του! Όχι μόνο γιατί η συγκεκριμένη δικηγόρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αντιδικία με το Δημόσιο που η ίδια εκπροσωπεί, τα ιδιωτικά της συμφέροντα βρίσκονται σε απόλυτη σύγκρουση με τα δημόσια καθήκοντά της, ενώ οι θέσεις που καταλαμβάνει της δίνουν την δυνατότητα να ασκεί επιρροή στην έκβαση των ιδιωτικών υποθέσεών της ενάντια στο δημόσιο συμφέρον. Αλλά κυρίως γιατί ο Υπουργός Οικονομικών:

• γνώριζε τις διεκδικήσεις της οικογένειας Νάστου,

• γνώριζε τις ευνοϊκές για τους φερόμενους ως κληρονόμους διευθετήσεις της Κυβέρνησής του μέσω της ΚΕΔ Α.Ε., στο ΔΣ της οποίας φέρεται να συμμετείχε και η συγκεκριμένη δικηγόρος, και η οποία ΚΕΔ ΑΕ το 2004 με την ΑΠΟ 29/9/04 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΝΑΣΤΟΥ ΠΟΥ Η ΚΕΔ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΤΟ 1998 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, παρά το γεγονός ότι αυτά χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς σκοπούς και ανάγκες των δημοτών,

• γνώριζε την προφανή σύγκρουση συμφερόντων

και επέλεξε να προχωρήσει στους παραπάνω προκλητικά ευνοιοκρατικούς διορισμούς σε τομείς που άπτονται θεμάτων διαχείρισης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, κληροδοτημάτων, αλλά και διεκδικήσεων μεταξύ συλλογικών φορέων και ΝΠΔΔ.

Μετά τα παραπάνω ερωτάσθε:

1. Γιατί ο Υπουργός Οικονομικών, παρά τις επίμονες παρεμβάσεις εντός και εκτός Βουλής, επιλέγει την ένοχη σιωπή, συνεχίζοντας, την ώρα που το ΤΣΟΥΝΑΜΙ διορισμών της «εκλεκτής» του Υπουργού συνεχίζεται, έχοντας φτάσει ήδη τους 13 και έχοντας ξεπεράσει κατά 4 διορισμούς ακόμα και το φαινόμενο οικογενειοκρατίας των 9 διορισμών της «βιονικής Υπουργικής νονάς»;

2. Με ποια κριτήρια η συγκεκριμένη δικηγόρος καταλαμβάνει τόσες πολλές θέσεις και αρμοδιότητες, τη στιγμή που πέρα από κάθε δεοντολογικό ή ηθικό ζήτημα, είναι και πρακτικά δυσχερές να ανταποκρίνεται το ίδιο άτομο σε τόσα πολλά καθήκοντα;

3. Παρακαλούμε να κατατεθεί στη Βουλή το Σχέδιο Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΘΑ και ΕΛΒΟ, για την κατάρτιση του οποίου έχει από το 2005 συγκροτηθεί Διυπουργική Ομάδα Εργασίας με συμμετοχή της «εκλεκτής» του Υπουργού Οικονομικών. Παρακαλούμε, επίσης, να ενημερωθεί η Βουλή για την πορεία εφαρμογής αυτού του Σχεδίου, που η Κυβέρνηση Καραμανλή, προκειμένου να το καταρτίσει, έκρινε σκόπιμο να συστήσει Διυπουργική Επιτροπή, προσδιορίζοντας ανάλογες αποδοχές για τα μέλη αυτής.

4. Με ποια κριτήρια επέλεξε ο Υπουργός Οικονομικών να εξαιρέσει την «εκλεκτή» του συνεργάτιδα από την υποχρέωση της για αναστολή του δικηγορικού της επαγγέλματος; Δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν τιμά την Κυβέρνησή του και την δήθεν διαφάνεια που αυτή εξακολουθεί (παρά τον καταιγισμό αποκαλύψεων Κυβερνητικών σκανδάλων!) να επικαλείται, η Ειδική Συνεργάτιδά του Υπουργού που παράλληλα διαθέτει τόση επιρροή και τόσες εξουσίες, να μπορεί έστω δυνητικά να «ρευστοποιήσει» αυτές κατά την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου; Ή μήπως είναι πάγια τακτική του Υπουργού Οικονομικών οι περιορισμοί και τα ασυμβίβαστα που κατά κανόνα τίθενται για τέτοιου είδους πολιτικές θέσεις ευθύνης, να μην αγγίζουν του «εκλεκτούς» του;

5. Αφού, προφανώς, γνώριζε ο Υπουργός Οικονομικών τις διεκδικήσεις της συγκεκριμένης δικηγόρου και της οικογενείας της απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο και την επί θητείας της στο ΔΣ της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου ανάκληση της παραχώρησης των επίμαχων εκτάσεων με τεράστια ζημία του Δήμου Ηλιούπολης, γιατί επέλεξε την συγκεκριμένη δικηγόρο να στελεχώσει με πολλαπλές ιδιότητες και εξουσίες το Υπουργείο του;

6. Γνωρίζετε την καταγγελλομένη στον τύπο ύπαρξη εισαγγελικού εγγράφου με το οποίο ερευνώνται κακουργηματικές απάτες σε βάρος του δημοσίου από τους κληρονόμους Νάστου, συμπεριλαμβανομένης της συγκεκριμένης δικηγόρου; Έχετε λάβει επαρκείς εξηγήσεις για το θέμα αυτό από την στενότατη και έμπιστη συνεργάτιδά σας;

7. Πως αιτιολογείται η από 29/9/04 απόφαση της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου περί ανάκλησης της από το 1998 παραχώρησης των επίμαχων δημοσίων ακινήτων στο Δήμο Ηλιούπολης; Παρακαλείσθε να καταθέσετε την εν λόγω απόφαση στη Βουλή.

8. Γιατί κωφεύει ο Υπουργός στα δίκαια αιτήματα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης περί απομάκρυνσης της συγκεκριμένης δικηγόρου από το Υπουργείο Οικονομίας;

9. Αντιλαμβάνεσθε ότι ουσιαστικά η Κυβέρνηση Καραμανλή ανέθεσε την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου στους ίδιους τους αντιδίκους του; Πρόκειται για μια νέα έκφανση της πολιτικής Καραμανλή περί λεηλασίας του δημόσιου πλούτου και της κρατικής μηχανής;

10. Έχει η Κυβέρνησή σας κάποιο κρυφό σχέδιο χαριστικής εκχώρησης της ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού λαού σε «εκλεκτούς» της, στο οποίο πέραν των αποκαλύψεων για τα κρυφά εμβάσματα σε συγγενείς Υπουργών και την εκχώρηση δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών εκτάσεων στη Μονή Βατοπεδίου, θα προστεθεί σε λίγο και η εκχώρηση εκτάσεων του Υμηττού στους «γαλάζιους» διεκδικητές του;

11. ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΟΙ ΔΥΟ “ΕΚΛΕΚΤΕΣ” ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ - ΝΟΝΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ, ΕΧΟΥΝ ΤΥΧΕΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ 22 ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΓΙΑ ΠΟΣΟΥΣ «ΓΑΛΑΖΙΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΣ» ΕΠΑΡΚΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, προκειμένου ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Ο ΈΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΥΣ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΕΥΝΟΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ;

12. Όταν ο απών Πρωθυπουργός μεγαλόστομα δήλωνε το 2004 «ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ» μήπως Εννοούσε Ότι Έχετε Μια Μικρή Ομάδα Στενών Σας «Εκλεκτών» και λοιπών συγγενών τους οποίους θα τοποθετείτε παράλληλα σε πολλαπλές θέσεις κλειδιά, ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΤΕ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ «ΕΛΕΓΞΕΤΕ» ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης

Θάνος Μωραϊτής

Χρήστος Αηδόνης

Δημήτρης Τσιρώνης

Μάρκος Μπόλαρης

Δημήτρης Κουσελάς

Στάθης Κουτμερίδης

Λεωνίδας Γρηγοράκος

Βασίλης Κεγκέρογλου

Μανώλης Στρατάκης

Γιάννης Σκουλάς

Ηλίας Λαμπίρης

Παναγιώτης Ρήγας

Μιχάλης Τιμοσίδης

Γιώργος Πεταλωτής

Χρύσα Αράπογλου

Γιάννης Δριβελέγκας

Βαγγέλης Παπαχρήστος

Νίκος Ζωίδης

Γιώργος Νικητιαδής

Μιχάλης Παντούλας

Δημήτρης Βαρβαρίγος

Τάσος Σιδηρόπουλος

Χρήστος Χάιδος

Θεοδώρα Τζάκρη

Γιάννης Αμοιρίδης

Αλέξανδρος Αθανασιάδης