Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποτροπή περικοπής αγροτικών επιδοτήσεων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/11/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :9466
Ημερομηνία Κατάθεσης :6.11.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ
 
Θέμα: Αποτροπή περικοπής αγροτικών επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΠΑΣΕΓΕΣ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να παρακρατήσει το 10% των αγροτικών επιδοτήσεων (250 εκ. ευρώ), σε συνέχεια της Εκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ε.Ε. που εγκαλεί τη χώρα μας για σειρά παρατυπιών, για έλλειψη ελέγχων και για αδιαφανή κατανομή του εθνικού αποθέματος.

Ειδικότερα, η αρμόδια Επίτροπος κα Μπόελ είχε αποστείλει στις ελληνικές αρχές τελεσίγραφο, σύμφωνα με το οποίο εάν μέχρι το Σεπτέμβριο δεν λαμβάνοντο μέτρα αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) της χώρας μας, θα προχωρούσε στην περικοπή του 10% των αγροτικών ενισχύσεων για την Ελλάδα.
 
Επειδή έχει εκπνεύσει η παραπάνω προθεσμία και σύντομα θα εκπνεύσει και η περαιτέρω άτυπη τρίμηνη παράταση, που έλαβε το ΥΠΑΑΤ, χωρίς να είναι ορατή κάποια βελτίωση στους ελέγχους, στη διασταύρωση στοιχείων και στη διαδικασία εξακρίβωσης των ενισχύσεων,
 
Επειδή ήδη επιβλήθηκε στη χώρα μας πρόστιμο 127 εκ. ευρώ για προβλήματα και ελλείψεις της περιόδου 2005-2006 και επαπειλούνται σοβαρές περικοπές ή και πλήρης αναστολή των πληρωμών της ΚΑΠ από το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ε.Ε, που κατηγορεί τη χώρα μας για σωρεία σφαλμάτων και παρερμηνειών του κοινοτικού Κανονισμού κατά τη μεταφορά του στο Ελληνικό σύστημα και ιδίως για κατανομή των ενισχύσεων από το εθνικό απόθεμα με υποκειμενικά κριτήρια,
 
Επειδή, τέλος, δεδομένης της δεινής οικονομικής τους κατάστασης δεν υπάρχουν περιθώρια απωλειών ενισχύσεων για τους παραγωγούς,
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
- Για ποιο λόγο δεν έγινε μέχρι σήμερα η προσαρμογή του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) στις κοινοτικές προδιαγραφές; - Τι μέτρα έχουν ληφθεί και πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η προσαρμογή του συστήματος του ΟΣΔΕ στις κοινοτικές προδιαγραφές, ώστε να αποτραπούν περικοπές επιδοτήσεων και πρόστιμα;