Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Απώλειες πόρων και ανάπτυξης από το Γ ΚΠΣ – Πρωτόγνωρη καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης του ΕΣΠΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/8/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αρ. πρωτ. Ερωτη : 2965/80
Ημ. Κατάθεσης: 01-08-2008

Ερωτήση

Θέμα : Απώλειες πόρων και ανάπτυξης από το Γ ΚΠΣ – Πρωτόγνωρη καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης του ΕΣΠΑ

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. έχασε ακόμη μια αναπτυξιακή ευκαιρία. Το Γ? ΚΠΣ αντί να λειτουργήσει ως η ατμομηχανή για την ανάπτυξη της Ελληνικής Περιφέρειας , υποβαθμίστηκε συστηματικά με τις λογιστικές – διαχειριστικές πρακτικές που εφάρμοσε η κυβέρνηση της ΝΔ. Από ευκαιρία, το Γ? ΚΠΣ μετατράπηκε από την κυβέρνησή σας σε πρόβλημα.

Τα αποτελέσματα των πολιτικών σας επιλογών στη διαχείριση του Γ? ΚΠΣ είναι τραγικά. Έξι μήνες πριν την κανονική προθεσμία λήξης του Γ? ΚΠΣ, το 20% του προϋπολογισμού δεν έχει απορροφηθεί σύμφωνα με την πρόσφατη ομολογία του αρμοδίου Υφυπουργού. Αν λάβουμε υπόψη μας πως καθ? όλη τη διάρκεια του 2007 απορροφήθηκε μόλις το 17% του προϋπολογισμού του Γ? ΚΠΣ ενώ η απορρόφηση από την αρχή του έτους δεν ξεπερνά το 5%, καθίσταται σαφές πώς η απορρόφηση του υπολοίπου 20% σε ένα εξάμηνο θα ήταν απολύτως ανέφικτη και κατά συνέπεια η χώρα μας θα έχανε τεράστια ποσά αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χορηγούσε παράταση σε πολλά προγράμματα με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007.

Παρά την εν λόγω παράταση, οι απώλειες πόρων είναι ήδη σχεδόν ορατές δεδομένου ότι η κυβέρνηση της ΝΔ δεν αλλάζει πολιτική στη διαχείριση του ΚΠΣ: υποχρηματοδότηση του ΚΠΣ λόγω δημοσιονομικής κατάρρευσης, αδιαφορία και ολιγωρία, υποταγή σε μικροκομματικές και πελατειακές λογικές, γραφειοκρατία και συγκεντρωτισμός.

Το πλέον αδιανόητο είναι ότι η κυβέρνηση εμφανίζεται ικανοποιημένη από τον τραγικό αυτό απολογισμό, τη στιγμή μάλιστα που τα στοιχεία που ή ίδια η παρουσιάζει τεκμηριώνουν την κακοδιαχείριση με υπερβάσεις του διαθέσιμου προϋπολογισμού έως και 50% σε ορισμένα προγράμματα.

Φυσικά, η κυβέρνηση αποσιωπά την εκ των υστέρων εγγραφή στο ΚΠΣ δεκάδων έργων που είχαν γίνει με εθνικούς πόρους από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Αποσιωπά ότι με την επιλογή αυτή απορροφήθηκαν στα χαρτιά πάνω από 1 δισεκ. ευρώ, χωρίς ουσιαστική παραγωγή αναπτυξιακού έργου. Αποσιωπά ότι με την περικοπή της εθνικής συμμετοχής του Γ? ΚΠΣ οι Περιφέρειες είδαν να μειώνεται άμεσα ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων τους κατά μισό δισεκ. ευρώ. Δεν κάνει ουδεμία αναφορά σε έργα που εδώ και τέσσερα χρόνια δεν κατάφερε να ολοκληρώσει , έργα μη επιλέξιμα για να ενταχθούν στην Δ? προγραμματική περίοδο. Τα έργα αυτά αφήνουν όχι μόνο αναπτυξιακό έλλειμμα στις περιοχές που τα έχασαν αλλά θα επιβαρύνουν το εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε. κατά 1,5 δισεκ. ευρώ το 2010 .

Η τακτική που επιλέξατε με τις αλλεπάλληλες λογιστικές αλχημείες στο Γ? ΚΠΣ σε βάρος της ουσιαστικής επένδυσης στην Ελληνική Περιφέρεια έχει οδηγήσει στο σημερινό αδιέξοδο. Ο κίνδυνος απώλειας κοινοτικών πόρων είναι πολύ υψηλός , καθώς το υπόλοιπο των κοινοτικών πόρων προς απορρόφηση ανέρχεται στο 20% και είναι από τα υψηλότερα στην Ε.Ε. Μάλιστα παρ? ότι η χώρα, λόγω των περσινών πυρκαγιών, πήρε παράταση για τέσσερα ΠΕΠ και για το σύνολο σχεδόν των τομεακών προγραμμάτων κατά ένα χρόνο, η κυβέρνηση με επίσημα έγγραφά της προς την Ε.Ε. αποδέχεται την απώλεια ακόμη τριών δις ευρώ από το Γ ΚΠΣ.

Η τακτική που επιλέξατε θα υποθηκεύσει και το ΕΣΠΑ. Η υλοποίηση των προγραμμάτων

που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ βρίσκεται αντιμέτωπη με δαιδαλώδεις, αδιαφανείς, συγκεντρωτικές, γραφειοκρατικές διαδικασίες. Εξαιρετικά δύσκολα θα ξεκινήσουν νέα έργα μέχρι το τέλος του 2008 – με εξαίρεση ορισμένα έργα-γέφυρες μεταξύ Γ? ΚΠΣ και ΕΣΠΑ. Σε κάθε Περιφέρεια καθυστερεί η εξειδίκευση των νέων έργων που θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Η προσφιλή τακτική σας είναι να υπόσχεστε σε κάθε νομό και περιφέρεια έργα και χρήματα πολλαπλάσια των διαθεσίμων πόρων . Ουσιαστικά , παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο, το ύψος και η διάθρωση τους, όπως και η κατανομή τους σε κάθε Περιφέρεια για την υλοποίηση νέων έργων μετά την μεταφορά και των Συνεχιζόμενων Έργων – των «έργων γεφυρών» σε αυτές .

Σύμφωνα μάλιστα με τις επίσημες ανακοινώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων, δεν πρόκειται να ξεκινήσει η υλοποίηση του ΕΣΠΑ πριν το τέλος της Άνοιξης του 2009. Μάλιστα η πιστοποίηση των φορέων, δυνητικών τελικών δικαιούχων, υλοποίησης του ΕΣΠΑ, με βάση τα νέα κριτήρια, δεν προβλέπεται να αρχίσει πριν την έναρξη του νέου έτους.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για κάθε έργο που έχει χαρακτηριστεί ως «έργο γέφυρα», (σύμφωνα με την αναθεώρηση του Γ ΚΠΣ το 2006 ), ποιο είναι το ύψος και ποια η ανάλυση της συνολικής δημόσιας δαπάνης για το καθένα από αυτά, καθώς και η ανάλυση μεταξύ των δύο Προγραμματικών Περιόδων .

Ποια από τα παραπάνω χαρακτηριζόμενα ως «έργα γέφυρες» έχουν δημοπρατηθεί και σε τι ύψος προϋπολογισμού έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις με τους αναδόχους ;

Σε ποια από τα «έργα γέφυρα» που έχουν δημοπρατηθεί εξελίσσεται ομαλά η εκτέλεση τους και σε ποια παρουσιάζονται υστερήσεις και προβλήματα ;

Υπάρχουν «έργα γέφυρες» και ποια που κινδυνεύουν με απένταξη από το Γ? ΚΠΣ, και για ποιο λόγο;

Ποια είναι η πιστοποιημένη δημόσια δαπάνη για κάθε ένα ξεχωριστά έως και 30.06.2008 ;

Για ποια από τα χαρακτηριζόμενα ως «έργα γέφυρες» που έχουν δημοπρατηθεί υπάρχει η πρόβλεψη ολοκλήρωσης τους και αποπληρωμής τους έως 31.12.2008 , με πόρους μόνο από το Γ ΚΠΣ ;

Για τα «έργα γέφυρες» που δεν θα ολοκληρωθούν στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ , έως 31.12.2008 , ποιο το ύψος της εκτιμώμενης δημόσιας δαπάνης που θα απαιτηθεί για το κάθε ένα από αυτά έως το τέλος του 2008 ;

Ποια έργα της περιφέρειας Πελοποννήσου και πότε προτίθεστε να εντάξετε στο ΕΣΠΑ;

Ποιος είναι ο χρόνος έναρξης και ολοκλήρωσης των έργων.

Αθήνα 01-08-08

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μαγκριώτης Γιάννης

Κατσέλη Λούκα

Γρηγοράκος Λεωνίδας

Κουσελάς Δημήτρης

Μανιάτης Γιάννης

Μπεγλίτης Παναγιώτης

Ρέππας Δημήτρης