Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Δρομολογούμενη κατάργηση του σιδηροδρομικού δικτύου Κορίνθου-Άργους-Τρίπολης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/8/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αρ. πρωτ. Αναφορών . :423
Ημ. Κατάθεσης: 01-08-2008

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: Δρομολογούμενη κατάργηση του σιδηροδρομικού δικτύου Κορίνθου-Άργους-Τρίπολης.

Σας διαβιβάζω αντίγραφο του από 29-7-2008 υπομνήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος- Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου, με το οποίο εκφράζεται η έντονη ανησυχία του για τη μη άμεση επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού Δικτύου Κορίνθου-‘Αργους-Τρίπολης, τη στιγμή που έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ανακαίνισης της γραμμής και έχουν γίνει και τα δοκιμαστικά δρομολόγια.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση επαναλειτουργία του εν λόγω δικτύου, διότι κάθε καθυστέρηση οδηγεί σε απαξίωση και κατά συνέπεια σε εγκατάλειψη και κατάργηση αυτής της αναγκαίας σιδηροδρομικής σύνδεσης, αναγκαίας και για την περιφερειακή ανάπτυξη και για την οικονομική και φιλική στο περιβάλλον μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, κάτι που αναγνωρίζεται και στηρίζεται σε ολόκληρη την Ε.Ε, όχι όμως και στη χώρα μας.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς