Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση Αλώνι του Δ.Δ. Πολυλόφου του Δήμου Ανδρούσας Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/8/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αρ. πρωτ. Αναφορών . :420
Ημ. Κατάθεσης: 01-08-2008

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: Εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στη θέση Αλώνι του Δ.Δ. Πολυλόφου του Δήμου Ανδρούσας Ν. Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω αντίγραφα α) της 56/2008 Απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Ανδρούσας, β) της 5/2008 ομόφωνης Απόφασης του Τ.Σ. Πολυλόφου Δήμου Ανδρούσας και γ) υπόμνημα κατοίκων και ιδιοκτητών κτημάτων του Δ.Δ. Πολυλόφου Δήμου Ανδρούσας, οι οποίοι αντιτίθενται στην ενέργεια της Εταιρείας τηλεπικοινωνιών Vodafone-Panafon ΑΕΕΤ να εγκαταστήσει σταθμό βάσης στη θέση Αλώνι του Δ.Δ. Πολυλόφου και σε έκταση 500 τ.μ.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση αντιμετώπιση του θέματος, καθόσον τίθενται σοβαρά θέματα δημόσιας υγείας και προστασίας των κατοίκων από τις ακτινοβολίες, ενώ σύμφωνα με τα συνημμένα δεν έχει κατατεθεί η προβλεπόμενη μελέτη για ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες και περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς