Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Η Υπουργική Απόφαση για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων στους αγρότες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/7/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘ. : 29.07.2008
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.. : 2661

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Η Υπουργική Απόφαση για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων στους αγρότες.

Με πρόσφατη ανακοίνωσή της και με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, η ΓΕΣΑΣΕ επισημαίνει ότι η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων στους αγρότες δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και ουσιαστικά ισοδυναμεί με εμπαιγμό, διότι

- τα ποσά επιστρεφόμενου Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ανά στρέμμα /λίτρα ή κεφαλή ζώου που ορίζονται στην Απόφαση είναι εξευτελιστικά, σε σχέση με τις πραγματικές δαπάνες για καύσιμα και τις προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ

- μεγάλες κατηγορίες αγροτών (πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι κλπ), καθώς και παραγωγοί που δεν έχουν δηλώσει τις καλλιέργειές τους στον ΟΣΔΕ, γιατί αυτές δεν επιδοτούντο (πατάτες, οπωροκηπευτικά κλπ), καθώς και οι δικαιούχοι επιστροφής κάτω των 20 ευρώ, δεν θα δικαιούνται καμιά επιστροφή,

Επειδή με την Απόφαση αυτή η Κυβέρνηση φέρνει σε ακόμα χειρότερη θέση τους παραγωγούς, που ήδη δοκιμάζονται από το πολλαπλά αυξημένο καλλιεργητικό κόστος, την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων και γενικότερα από την ακρίβεια, όπως ήδη είχα επισημάνει με την 8991/21-3-2008 Ερώτησή μου για το θέμα,

Επειδή τους επιβάλλει επιπλέον απώλειες, λόγω της ετεροχρονισμένης και μη πλήρους επιστροφής καταβληθεισών δαπανών για καύσιμα,

Επειδή, τέλος, οι αγρότες θα έπρεπε να έχουν τουλάχιστον την ίδια μεταχείριση για το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν, όπως και οι καταναλωτές για το πετρέλαιο θέρμανσης,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Προτίθενται να αναθεωρήσουν την εν λόγω Υπουργική Απόφαση, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα σοβαρά προβλήματα που αυτή δημιουργεί με τις εξαιρέσεις και τις μερικές επιστροφές των σημαντικών ποσών που ήδη έχουν καταβάλει οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι για καύσιμα;

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς