Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Η απαξίωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας εκτροχιάζει την αγορά εργασίας»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/7/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Τροπολογία-Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στα πλαίσια της αποκατάστασης της δικαιοσύνης και της ιστορικής ακρίβειας στο Ν.998/1979 στο Άρθρο 62 «Βάρος αποδείξεως» στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1 που αναφέρεται στις περιοχές της Ελλάδας που εξαιρούνται αναφορικά με την ύπαρξη τεκμηρίου κυριότητας δασικών εκτάσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου πρέπει να συμπεριληφθεί και η περιοχή της Μάνης, αφ’ ης στιγμής η περιοχή αυτή ουδέποτε είχε υποταγεί εξ ολοκλήρου επί τουρκοκρατίας, διατήρησε την ανεξαρτησία της και μάλιστα ως ανεξάρτητη ηγεμονία κατά τα τελευταία έτη της τουρκοκρατίας, διοικούμενη από έλληνα ηγεμόνα μπέη που διοριζόταν από το σουλτάνο και κατέβαλε μόνο στον τελευταίο ετήσιο φόρο υποτέλειας. Συνεπώς, στην αυτοδιοικούμενη Μάνη, όπου δεν ίσχυαν οι οθωμανικοί νόμοι και δεν υπήρχαν περιουσίες που να ανήκουν σε τούρκους υπηκόους ή στο Οθωμανικό Δημόσιο, το Β.Δ. 1833 δεν προσπόρισε κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο επί ουδενός ακινήτου ευρισκομένου στη Μάνη.

Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» να γίνει η ακόλουθη προσθήκη:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο…

«Κατ’ εξαίρεσιν η διάταξις αύτη δεν ισχύει εις τας περιφερείας των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, της Μάνης (από Αγίας Σιών ανατολικά όρια Καλαμάτας έως Βαλτάκι Γυθείου) και των Νομών Λέσβου, Σάμου και Χίου και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων και Κυκλάδων»

23.7.2008 Οι Βουλευτές

Γρηγοράκος Λεωνίδας

Κουσελάς Δημήτρης

Νιώτης Γρηγόρης

Καρχιμάκης Μιχάλης