Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προβλήματα κατοίκων Τοπικού Διαμερίσματος Ελαιοχωρίου Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/7/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘ. : 22.07.2008
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.. : 2030

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα κατοίκων Τοπικού Διαμερίσματος Ελαιοχωρίου Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας.

Οι κάτοικοι του Τοπικού Διαμερίσματος Ελαιοχωρίου Δήμου Καλαμάτας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ως πυρόπληκτη περιοχή, τα οποία αφορούν ειδικότερα:

- στην έλλειψη διαθέσιμου βοσκότοπου για τους 40 και πλέον κτηνοτρόφους της πυρόπληκτης περιοχής και στην ανεπάρκεια των ζωοτροφών που λαμβάνουν από το Κράτος

- στο αρδευτικό του οικισμού Περιβολάκια, η ολοκλήρωση του οποίου εξακολουθεί να εκκρεμεί

- στην αναγκαία ολοκλήρωση του οδικού άξονα Καλαμάτας-Ελαιοχωρίου, που κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή και ασφαλή διέλευση των οχημάτων, την ενίσχυση του τουρισμού και για την ασφαλή μεταφορά των 44 μαθητών της περιοχής από και προς την πόλη της Καλαμάτας.

Επειδή η συγκεκριμένη περιοχή έχει σημαντικά αξιοθέατα και δυνατότητες σημαντικής τουριστικής και αγροτικής ανάπτυξης, αρκεί να βελτιωθούν οι υποδομές της και να δοθούν κατάλληλες ενισχύσεις στους παραγωγούς και στους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτήν,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για την κατάλληλη ενίσχυση των κτηνοτρόφων της περιοχής, για την ολοκλήρωση του αρδευτικού στον οικισμό Περιβολάκια και για την αναγκαία ολοκλήρωση του οδικού άξονα Καλαμάτας-Ελαιοχωρίου;

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς