Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Αδικία στο νέο σύστημα εισαγωγής παιδιών στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς».
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/7/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘ. : 21.07.2008
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.. : 1952

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Αδικία στο νέο σύστημα εισαγωγής παιδιών στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς».

Κύριοι Υπουργοί,

Με την υπ’αριθμ.46855/1622 (ΦΕΚ Β΄ 1186/26.6.2008 κοινή απόφασή σας σχετικά με το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης ,Παρακολούθησης και Ελέγχου,των Δομών φύλαξης παιδιών(Παιδικοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί,ΚΔΑΠ,ΚΔΑΠ/ΜΕΑ)» του επιχειρησιακού προγράμματος (ΕΣΠΑ) 2007-2013 αφήνετε κυριολεκτικά αστήρικτες δύο ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δομές φύλαξης και φιλοξενίας παιδιών στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής του τις άνεργες μητέρες καθώς και τις μετανάστριες και αλλοδαπές μητέρες .Και τούτο καθότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες μητέρων δεν δικαιούνται το «κουπόνι» των 3.000 ευρώ που χορηγεί η Εργατική Εστία, ως αντίτιμο για την φιλοξενία των παιδιών στους σταθμούς .Στις σχετικές διατάξεις ως ωφελούμενες μητέρες θεωρούνται μόνο οι νέες εργαζόμενες μητέρες με χαμηλό εισόδημα.

Μέχρι πρότινος τα παιδιά ανέργων μητέρων, χαμηλόμισθων και μεταναστριών φιλοξενούνταν χωρίς να πληρώνουν τροφεία στις προνοιακές δομές, οι οποίες επιχορηγούνταν από το Γ΄ ΚΠΣ. Με την αλλαγή του συστήματος χρηματοδότησης συντελείται μια τεράστια αδικία σε βάρος χιλιάδων μητέρων, άνεργων και μεταναστριών γεγονός το οποίο θα δημιουργήσει αλυσιδωτές επιπτώσεις καθώς οι θέσεις στους παιδικούς κρίνονται ήδη ανεπαρκείς και τα παιδιά που μέχρι σήμερα χρηματοδοτούνταν θα διεκδικήσουν τη φιλοξενία τους στους υπόλοιπους παιδικούς σταθμούς στερώντας τη θέση από άλλα βρέφη και νήπια ελληνικών οικογενειών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι θέσεις που απομένουν για τις οικογένειες μεσαίου εισοδήματος είναι ελάχιστες με αποτέλεσμα οι περισσότεροι γονείς να αναγκαστούν να στραφούν στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.

Πολλοί τοπικοί φορείς χαρακτηρίζουν την διαδικασία πρόχειρη και επιλεκτική ενώ παράλληλα εκφράζουν την ανησυχία τους ,αφού ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών είναι αδύνατο να εξυπηρετηθεί , καθώς ο χρόνος δεν επαρκεί ,δεδομένου ότι η διαδικασία για την εγγραφή τους λήγει στις 18 Ιουλίου. Η ΚΕΔΚΕ εξέφρασε από την αρχή την ανησυχία της για την εξέλιξη του θέματος, ζητώντας παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ενώ η ΓΣΕΕ κάνει λόγο για ευδιάκριτη πολιτική επιλογή να κατευθυνθούν οι δημόσιοι και κοινοτικοί πόροι σε δομές αμιγών ιδιωτικών επιχειρήσεων κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Επειδή, λοιπόν, με το νέο θεσμικό πλαίσιο για το σύστημα εισαγωγής των παιδιών στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς συντελείται μια απίστευτη αδικία εις βάρος χιλιάδων μητέρων ,αφού ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες μένουν χωρίς στήριξη.

Επειδή η κρατική χρηματοδότηση των δημοτικών παιδικών σταθμών είναι ανεπαρκής και δεν εξασφαλίζει την βιωσιμότητά τους.

Επειδή τέλος δεν έχει υπάρξει σωστή ενημέρωση , με αποτέλεσμα να είναι ορατός ο κίνδυνος οι ωφελούμενες μητέρες να μην προλάβουν να καταθέσουν αιτήσεις έως τις 18 Ιουλίου 2008.

Ερωτώνται, οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1.Προτίθενται να τροποποιήσουν άμεσα την συγκεκριμένη απόφασή τους, έτσι ώστε να συμπεριλάβουν στους δικαιούχους και αυτή την κατηγορία των ανέργων, καθώς και να παρατείνουν την προθεσμία κατάθεσης των απαραίτητων αιτήσεων;

2.Προτίθενται να αυξήσουν την επιχορήγηση των θέσεων των παιδιών, καθώς τα χρήματα που δίνονται δεν εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των σταθμών;

Αθήνα, 21.7.2008

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΪΔΟΣ