Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ‘Ενταξη του Δήμου Μεσσήνης στο Πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/7/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘ. : 17.07.2008
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.. : 259

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: ‘Ενταξη του Δήμου Μεσσήνης στο Πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ

Σας διαβιβάζω αντίγραφο του από 1-7-2008 ψηφίσματος-διαμαρτυρίας του Δ.Σ. Δήμου Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας, το οποίο μου διαβιβάστηκε με επιστολή του Δημάρχου στις 2-7-2008. Με το ψήφισμα αυτό εκφράζεται η έντονη διαμαρτυρία του Δημοτικού Συμβουλίου για την εξαίρεση του Δήμου Μεσσήνης από το Πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ και ζητείται η ένταξή του.

Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την άμεση αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος του Δήμου Μεσσήνης, που είναι κατ’ εξοχή αγροτικός. Ας σημειωθεί ότι στον Δήμο αυτό ανήκουν 3 τοπικά διαμερίσματα που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, καθώς και ένα πυρόπληκτο τοπικό διαμέρισμα.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2008

Ο βουλευτής

                    Δημήτρης Κουσελάς