Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Η διαφθορά και οι παράνομες πράξεις στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με τη σύμπραξη των “ημετέρων” και εν γνώσει του Υπουργικού Συμβουλίου της Νέας Διακυβέρνησης, επιβάλλονται ως δίκαιο σε βάρος πολιτών»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/7/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘ. : 17.07.2008
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.. : 1785

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Η διαφθορά και οι παράνομες πράξεις στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με τη σύμπραξη των “ημετέρων” και εν γνώσει του Υπουργικού Συμβουλίου της Νέας Διακυβέρνησης, επιβάλλονται ως δίκαιο σε βάρος πολιτών»

Απίστευτα προκλητικές μεθοδεύσεις έχουν διαδραματιστεί αναφορικά με την πλήρωση της θέσης του Μονίμου Παρέδρου Μουσικής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε πλέον η διαφθορά να επιβάλλεται ως δίκαιο, από θεσμικά όργανα του «γαλάζιου» κράτους, σε βάρος πολιτών που μάχονται για την υπεράσπιση της υπηρεσιακής τιμής και υπόληψής τους.

Η συγκεκριμένη υπόθεση, επίσης, αποκαλύπτει με ποιον τρόπο η πολιτική ηγεσία ενός Υπουργείου, συγκαλύπτει αδιαφανείς ενέργειες κρατικών λειτουργών και μάλιστα στον ευαίσθητο χώρο της Εκπαίδευσης.

Με λίγα λόγια, δηλαδή, η «επανίδρυση» του κράτους σε όλο το διεφθαρμένο μεγαλείο της!

Το έτος 2000, για πρώτη φορά, πληρώθηκε η θέση του Μονίμου Παρέδρου Μουσικής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Η θέση κατελήφθη από τον κύριο Αθ. Παπαζαρή.

Έπειτα από προσφυγή της συνυποψήφιας του διορισθέντος στην παραπάνω θέση κυρίας Ασπασίας Θεοχαράτου – Ανδρεοπούλου, ο διορισμός του το 2001, ακυρώθηκε με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Στη συνέχεια:

α) Το ΣτΕ ακύρωσε επιπροσθέτως τον αρχικό διορισμό τού κ. Αθ. Παπαζαρή το 2002.

β) Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το 2003, με άλλη αίτηση ακύρωσε τον μη διορισμό της κυρίας Ασπασίας Θεοχαράτου – Ανδρεοπούλου.

γ) Στις 16.9.2004, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εισηγήθηκε παρανόμως – παρά δηλαδή τις δικαστικές αποφάσεις - τον επαναδιορισμό του κ. Αθ. Παπαζαρή, και επίσης παρανόμως η τότε Υπουργός Παιδείας, τον Μάιο του 2005, τον επαναδιορίζει αναδρομικά από το Φεβρουάριο του 2000!!!

δ) Το 2006 το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με νεώτερη αίτηση ακυρώσεως, ακυρώνει τον επαναδιορισμό του κ. Αθ. Παπαζαρή αναπέμποντας πάλι την υπόθεση στη Διοίκηση.

ε) Τέλος, με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, στις 17.8.2007, ο κ. Αθ. Παπαζαρής διορίζεται αναδρομικά από το 2000!!!

Τα προαναφερθέντα έγιναν παρά το γεγονός ότι:

I) Οι λόγοι τους οποίους το Συμβούλιο της Επικρατείας έλαβε υπόψη του, όπως και το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και στις τρεις αποφάσεις ακύρωσης του διορισμού του κ. Αθ. Παπαζαρή, αφορούσαν σε κύρια και τυπικά κωλύματα, τα οποία όμως παρέβλεπαν οι υπηρεσιακοί και πολιτικοί παράγοντες, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να κάνουν τις κρίσεις και την τελική εισήγηση για την επιλογή του καταλληλότερου υποψήφιου για την πλήρωση της θέσης.

II) Οι δικαστικές αποφάσεις, ενώ έχουν αμετάκλητα δεχθεί ως νόμιμο προσόν την προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα της κυρίας Ασπασίας Θεοχαράτου – Ανδρεοπούλου, παρατηρούμε την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να κάνει δεκτή εισήγηση για τον αποκλεισμό της, που είχε γίνει από την Ομάδα Εργασίας του Π.Ι., η οποία είχε συσταθεί με σκοπό να επανακρίνει τους δύο υποψηφίους (Αθ. Παπαζαρή και Ασπασία Θεοχαράτου – Ανδρεοπούλου) για τη θέση του Μονίμου Παρέδρου Μουσικής, και η οποία προέβαλε ως μοναδικό πρόσχημα αποκλεισμού της τη μη ύπαρξη προϋπηρεσίας, αγνοώντας τις δικαστικές αποφάσεις και μεροληπτώντας συνειδητά υπέρ του συνυποψηφίου της.

Περαιτέρω και πιο συγκεκριμένα:

O Επειδή και αυτός ο επαναδιορισμός του κ. Αθ. Παπαζαρή, στη θέση μονίμου Παρέδρου Μουσικής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έγινε με κριτήρια μεροληπτικά και μη νόμιμα.

O Επειδή η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ δεν απάντησε στις αιτήσεις ενδιαφερόμενου πολίτη.

O Επειδή η Διοίκηση δε συνέδραμε στις αιτήσεις, τις οποίες απηύθυνε προς αυτή ενδιαφερόμενος πολίτης και δια των οποίων αιτήσεων διασαφηνίζονται θέματα, τα οποία αποκαλύπτουν συστηματικές πράξεις και παραλείψεις προσώπων, παραγόντων και υπηρεσιών.

O Επειδή από τα μέχρι τώρα έγγραφα συνάγονται αιτιάσεις και ευθύνες, οι οποίες δεν έχουν αποδοθεί, παρά τις επανειλημμένες αναφορές και καταγγελίες ενδιαφερόμενου πολίτη προς τις υπηρεσίες.

O Επειδή οι προσφυγές ενδιαφερόμενου πολίτη προς τη Δικαιοσύνη, κατά στελεχών και υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΕΠΘ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, δεν ενεργοποίησαν την αυτεπάγγελτη παράλληλη πειθαρχική δίωξή τους με την εντολή διεξαγωγής Ενόρκων Διοικητικών Εξετάσεων (ΕΔΕ) από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ.

O Επειδή παρά την έγκαιρη και επανειλημμένη ενημέρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και του Γ.Γ. της Κυβέρνησης και μάλιστα εγγράφως, από ενδιαφερόμενο πολίτη, το Υπουργικό Συμβούλιο νομιμοποίησε τις παράνομες πράξεις προκλητικότατα, με Πράξη του κατά την ημέρα της προκήρυξης των εθνικών εκλογών της 16ης Σεπτεμβρίου 2007.

Συνεπώς, για όλους τους παραπάνω λόγους:

Εγείρεται μείζον θέμα πολιτικής και δημοσιοϋπαλληλικής υπηρεσιακής νομιμότητας σε ό,τι αφορά στην κατάχρηση εξουσίας και άλλων συναφών αδικημάτων από συγκεκριμένους κρατικούς λειτουργούς, αλλά και συγκάλυψης όλων των παραπάνω προσώπων και ενεργειών από το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο και διότι δια των μεθοδεύσεων αυτών, όπως εκτέθηκαν παραπάνω, ταλανίζεται επί οκτώ (8) έτη το Δημόσιο, ο θεσμός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), και ειδικότερα ο ευαίσθητος τομέας της Μουσικής Παιδείας.

Μετά τα παραπάνω, ερωτάσθε:

1. Έγινε έλεγχος νομιμότητας στο διορισμό του κ. Αθ. Παπαζαρή, τον οποίο επικύρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο με Πράξη του στις 17.8.2007;

2. Έγινε έλεγχος νομιμότητας στα στοιχεία τα οποία συγκρότησαν την εισήγηση της τότε Υπουργού Παιδείας προς το Υπουργικό Συμβούλιο;

3. Γιατί δεν έχει απαντηθεί κανένα από τα παρακάτω έγγραφα;

e Αίτηση προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας κ.λπ., με αριθ. πρωτ. 1750/20.3.2007.

e Αίτηση προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας κ.λπ., με αριθ. πρωτ. 2073/3.4.2007.

e Αίτηση προς τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας κ.λπ., με αριθ. πρωτ. 3464/6.6.2007.

e Υπόμνημα – Αίτηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο και τον Γ.Γ. της Κυβέρνησης, με αριθ. πρωτ. 2190/13.8.2007.

e Αίτηση προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας κ.λπ., με αριθ. πρωτ. 5100/24.8.2007.

e Αίτηση θεραπείας προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας, με αριθ. πρωτ. 5902/10.10.2007.

e Αίτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας κ.λπ., με αριθ. πρωτ. 6298/22.10.2007.

e Αίτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας κ.λπ., με αριθ. πρωτ. 7132/20.11.2007.

e Αίτηση υπενθύμισης προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας κ.λπ., με αριθ. πρωτ. 7427/28.11.2007.

4. Τι προτίθεστε να πράξετε για να αποκαταστήσετε την έννομη τάξη και για να αποδώσετε δικαιοσύνη, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις των Διοικητικών Εφετείων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αφορούν στην επιλογή Μονίμου Παρέδρου Μουσικής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο;

5. Μήπως τελικά όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σ� αυτή την υπόθεση δημιουργούν συνάφειες εξαρτημένων - μεταξύ τους - σχέσεων, που οδηγούν σε μόνιμα «παράκεντρα» εξουσίας, με σκοπό την εξυπηρέτηση των «γαλάζιων ημετέρων»;

6. Θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης σας τα μέλη της ηγεσίας του Π.Ι., που πρόσφατα επαναδιορίσατε και τα οποία έχουν πρωταγωνιστήσει εκουσίως στο μεγαλύτερο μέρος αυτού του πρωτοφανούς σκανδάλου για τα εκπαιδευτικά χρονικά;

7. Τέλος, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για κάθε μία από τις παρακάτω μηνύσεις-εγκλήσεις, αν το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας έχει ξεκινήσει παράλληλα την προβλεπόμενη από την πλευρά του πειθαρχική δίωξη:

U ΑΒΜ Γ 2006/513, κατά Παρέδρου Μουσικής του Π.Ι. Αθ. Παπαζαρή και μαρτύρων του Δ. Μηνακάκη και Κ. Πατσαντζόπουλου.

U ΑΒΜ Β 2006/625, κατά Παρέδρου Μουσικής του Π.Ι. Αθ. Παπαζαρή.

U ΑΒΜ Β 2006/1832, κατά Σχολικού Συμβούλου Κ. Πατσαντζόπουλου, με την οποία του ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών για συκοφαντική δυσφήμηση.

U ΑΒΜ Α 06/2628, κατά Σχολικού Συμβούλου Κ. Πατσαντζόπουλου και μάρτυρός του Δ. Μηνακάκη.

U ΑΒΜ Β 06/2353, κατά μάρτυρος Απ. Παπακωνσταντίνου του Σχολικού Συμβούλου Κ. Πατσατζόπουλου, με την οποία του ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών για ψευδορκία και συκοφαντική δυσφήμηση.

U ΑΒΜ Β 2006/4882, κατά Προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ.λπ..

U ΑΒΜ Α 2007/2556, κατά μαρτύρων Δ. Μηνακάκη και Απ. Παπακωνσταντίνου του Σχολικού Συμβούλου Κ. Πατσατζόπουλου.

U ΑΒΜ Γ 07/4145, κατά Προέδρου Π.Ι., Ομάδας Εργασίας του Π.Ι., Αθ. Παπαζαρή κ.λπ..

U ΑΒΜ Α 2007/1349, αυτεπάγγελτη έγκληση από την υπηρεσία του κατά του Εισαγγελέως κ. Δημ. Σαββαΐδη, μετά από τις ενέργειές του για να παραπέμψει σχετική υπόθεση κατά του Π.Ι. κ.λπ. στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών για απαλλακτικό βούλευμα.

U ΑΒΜ Β 2008/60, κατά μαρτύρων Δ. Μηνακάκη και Κ. Πατσαντζόπουλου, του Παρέδρου Μουσικής του Π.Ι. Αθ. Παπαζαρή κ.λπ..

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Παντούλας

Δημήτρης Βαρβαρήγος

Μάρκος Μπόλαρης

Μιχάλης Καρχιμάκης

Χρήστος Αηδόνης

Γιάννης Αμοιρίδης

Τόνια Αντωνίου

Χρύσα Αράπογλου

Λεωνίδας Γρηγοράκος

Ροδούλα Ζήση

Νίκος Ζωΐδης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Δημήτρης Κουσελάς

Ηλίας Λαμπίρης

Γιάννης Μαγκριώτης

Παναγιώτης Μπεγλίτης

Θάνος Μωραΐτης

Γιώργος Νικητιάδης

Γρηγόρης Νιώτης

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Γιώργος Πεταλωτής

Νίκος Σηφουνάκης

Γιάννης Σκουλάς

Κώστας Σπηλιόπουλος

Μανώλης Στρατάκης

Μιχάλης Τιμοσίδης

Χρήστος Χάιδος

Σοφία Σακοράφα

Βασίλης Τόγιας

Γιάννης Δριβελέγκας