Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εφαρμογή νέας ΚΟΑ Οπωροκηπευτικών- ομάδες παραγωγών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/7/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΑΘ. : 14.07.2008
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.. : 1079

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή νέας ΚΟΑ Οπωροκηπευτικών- ομάδες παραγωγών.

Η νέα ΚΟΑ Οπωροκηπευτικών δίνει ιδιαίτερο βάρος στις οργανώσεις παραγωγών, διότι η σύσταση ομάδων παραγωγών είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη και διακίνηση των οπωροκηπευτικών.

Όμως, μολονότι η νέα ΚΟΑ ισχύει από την 1-1-2008, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ακόμη δεν έχει αποφασίσει για βασικά θέματα όπως:

-κατηγορίες οργανώσεων παραγωγών

-κριτήρια αναγνώρισης

-Εθνικό στρατηγικό σχέδιο

-κατάλογο δράσεων που θα επιλέγονται από τα επιχειρησιακά προγράμματα

Επειδή η παγκόσμια αγορά τροφίμων βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις, απαιτείται εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις για να αντεπεξέλθουμε στον έντονο ανταγωνισμό,

Επειδή η απορρόφηση πόρων από την Ε.Ε και η προώθηση των ομάδων παραγωγών στη χώρα μας υπολείπεται των άλλων κρατών της Ε.Ε,

Επειδή πρέπει οι ομάδες παραγωγών να προσαρμόσουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα μέχρι τις 15-9-2008,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Γιατί έχουν καθυστερήσει οι συγκεκριμένες αποφάσεις και πότε προβλέπεται να ληφθούν, ώστε ο τομέας των φρούτων και των λαχανικών στη χώρα μας να παίξει το ρόλο που του ανήκει, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και του Έλληνα παραγωγού;

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς