Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σοβαρή καθυστέρηση στην έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης στα άτομα με αναπηρίες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/7/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :665
Ημερομηνία Κατάθεσης :10.07.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Σοβαρή καθυστέρηση στην έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης στα άτομα με αναπηρίες.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ.52346/26.4.2007 ΚΥΑ (που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 25 ν. 2072/1992), το έτος 2007 χορηγήθηκε σε άτομα με αναπηρίες που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, τα οποία έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% το δικαίωμα, κατά περίπτωση, της δωρεάν μετακίνησης ή της μετακίνησης με μειωμένο κατά 50% εισιτήριο σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

Κατόπιν αυτού, ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προέβη στη σύναψη συμβάσεων με τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή της παραπάνω έκπτωσης ή της δωρεάν μετακίνησης των ατόμων με αναπηρίες.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη για το έτος 2008 ΚΥΑ, έτσι ώστε να προχωρήσει ο Υπουργός Υγείας στις συμβάσεις με τους συγκοινωνιακούς φορείς, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η είσπραξη της αποζημίωσης από αυτούς,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Προτίθενται να προβούν στην έκδοση της αναγκαίας Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το έτος 2008;

- Αν ναι, πότε θα την εκδώσουν, ώστε και οι συγκοινωνιακοί φορείς να λάβουν εγκαίρως την αποζημίωση που δικαιούνται και οι συμπολίτες μας με αναπηρίες να συνεχίσουν να μετακινούνται κανονικά;

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς