Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΠ» ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΉΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/7/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :666
Ημερομηνία Κατάθεσης :10.07.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ «ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΠ» ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΤΉΣΕΙΣ

Στις 22-5-2008 κατέθεσα την 12592 Ερώτηση, για τις Προτάσεις της Κομισιόν που οδηγούν σε αποκλεισμό παραγωγών από την ενιαία ενίσχυση, η οποία δεν απαντήθηκε.

Βάσει του Kανονισμού για τον έλεγχο υγείας (Health Check) της ΚΑΠ, η Επιτροπή της Ε.Ε. προτείνει να κοπούν οι επιδοτήσεις σε όσους αγρότες έχουν λιγότερα από 10 στρέμματα αγροτική εκμετάλλευση, ή σε όσους εισπράττουν κοινοτική επιδότηση χαμηλότερη από 250 ευρώ το χρόνο. Προβλέπεται να επιλεγεί το ένα από τα δύο προτεινόμενα κριτήρια, με απόφαση που επαφίεται στο κάθε κράτος-μέλος.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο κριτήριο «επιδότηση κάτω από 250 ευρώ» εμπίπτουν πανελλαδικά 209.093 αγρότες, στο δε «εκμετάλλευση κάτω των 10 στρεμμάτων» 277.489 αγρότες.

Εκτιμήθηκε πως θα χαθούν ετησίως επιδοτήσεις 28,48 εκατ. Ευρώ, αν η χώρα μας εφαρμόσει το όριο των 250 ευρώ, ενω αν επιλέξει το όριο των 10 στρεμμάτων θα χαθούν ετησίως 123,8 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά αφορούν προϊόντα ήδη ενταγμένα στην ενιαία ενίσχυση της νέας ΚΑΠ. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, όμως, θα ενταχθούν και τα οπωροκηπευτικά και τα αμπελοειδή, με σημαντικό αριθμό αγροτών που εμπίπτουν στα κριτήρια των περικοπών, επομένως από το 2010 θα χάσουν τις επιδοτήσεις ακόμα 100.000 αγρότες.

Επειδή πάνω από το 25% των Ελλήνων αγροτών θα μείνει εκτός ενιαίας ενίσχυσης,

Επειδή συνέπεια αυτής της εξέλιξης, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη έλλειψη επαρκούς υποστήριξης των αγροτών για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, θα είναι η περαιτέρω εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής από μικροπαραγωγούς συνδυασμένων προϊόντων, με αποτέλεσμα οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να μειωθούν ακόμα περισσότερο,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Τι σχεδιασμός υπήρξε και τι θέσεις υποστηρίχθηκαν από την Ελληνική πλευρά ώστε να μη χαθούν σημαντικά δικαιώματα ενός μεγάλου ποσοστού, όπως αποδεικνύεται, των θιγόμενων από αυτή την εξέλιξη παραγωγών;

- Ποιο κριτήριο από τα προτεινόμενα από την Επιτροπή προτίθεται τελικά να υιοθετήσει η χώρα μας;

- Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αντισταθμίσει τις συνέπειες αυτών των εξελίξεων στη διαφαινόμενη περαιτέρω εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής από μικροκαλλιεργητές και παραγωγούς και για την παραγωγική τους απασχόληση στον τόπο τους;

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς