Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αναστολή λειτουργίας των Κέντρων Γεωργικής Εκπαίδευσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/11/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση
Αριθμ. Πρωτοκόλλου :9750
Ημερομηνία Κατάθεσης :11.11.2008
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας των Κέντρων Γεωργικής Εκπαίδευσης.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον αγροτικό τομέα στην Ευρώπη και παγκοσμίως απαιτούν κατάλληλα καταρτισμένους και εκπαιδευμένους αγρότες.

Ο αγρότης του μέλλοντος είναι ο ενημερωμένος αγρότης, που να μπορεί να αντεπεξέλθει στον διεθνή ανταγωνισμό. Όμως, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφάσισε αναιτιολόγητα την παύση λειτουργίας των Κέντρων Γεωργικής Εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ), τα οποία λειτουργούν από το 1967 επιμορφώνοντας τους αγρότες.
 
Με αυτή τη απόφαση, εκτός των άλλων, θέτουν σε κίνδυνο εκατοντάδες νέους αγρότες που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα του Γ ΚΠΣ και πρέπει να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ώρες κατάρτισης.
 
Ηδη τα ΚΕΓΕ είναι απογυμνωμένα από προσωπικό και οι αγρότες αγωνιούν για το επικείμενο «λουκέτο», αφού έληξαν ήδη οι αποσπάσεις των διδασκόντων γεωτεχνικών, που ήδη επέστρεψαν στις οργανικές τους θέσεις.
 
Επειδή η ενημέρωση και η εκπαίδευση των αγροτών στα σύγχρονα δεδομένα της γεωπονικής επιστήμης είναι σημαντικοί παράγοντες για μια βιώσιμη, ανταγωνιστική και αειφόρο γεωργία,
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
- Για ποιο λόγο ανεστάλη η λειτουργία των Κέντρων Γεωργικής Εκπαίδευσης;
 
- Τι θα γίνει με τους αγρότες, για τους οποίους απαιτούνται τουλάχιστον 150 ώρες επιμόρφωσης, προκειμένου να εισπράξουν τους προβλεπόμενους κοινοτικούς πόρους;
 
 
 
Oι βουλευτές
 
Δημήτρης Κουσελάς
 
Ευάγγελος Αργύρης
 
Βασίλειος Έξαρχος