Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διαμαρτυρία της Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ένωσης Εργαστηριακών Ιατρών σχετικά με την άδεια σκοπιμότητας Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών για Ιατρικές εφαρμογές
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/6/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :3513
Ημερομηνία Κατάθεσης :26.06.2008

ΑΝΑΦΟΡΑ

Θέμα: Διαμαρτυρία της Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ένωσης Εργαστηριακών Ιατρών σχετικά με την άδεια σκοπιμότητας Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών για Ιατρικές εφαρμογές

Σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφο επιστολής της Πανελλήνιας Ένωσης Εργαστηριακών Ιατρών κατά της αριθ. 802/Β/07-05-2008 Απόφασής σας, που αφορά στην χορήγηση άδειας σκοπιμότητας των ακτινολογικών μηχανημάτων και παρακαλώ να λάβετε υπ΄ όψη σας τις επί μέρους επισημάνσεις της Ένωσης σχετικά με την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων που θα πρέπει να ανταποκρίνονται ανταποκρίνονται στους κανόνες της σύγχρονης τεχνολογίας και να καλύπτουν τις ανάγκες των ασφαλισμένων.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς