Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ελλείψεις σε δυναμικό και αστυνόμευση στο Νομό Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/6/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :15634
Ημερομηνία Κατάθεσης :26.06.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Ελλείψεις σε δυναμικό και αστυνόμευση στο Νομό Μεσσηνίας.

Στη Μεσσηνία εξακολουθούν να σημειώνονται σοβαρά κενά αστυνόμευσης στις αστικές και στις αγροτικές περιοχές, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ή να εντείνεται το αίσθημα ανασφάλειας στους Μεσσήνιους πολίτες. Και τούτο, παρά την αναμφισβήτητη ευσυνειδησία και αυταπάρνηση, με την οποία το αστυνομικό προσωπικό της Μεσσηνίας ασκεί τα καθήκοντά του, παρά τις συχνές και σημαντικές επιτυχίες του, λ.χ. σε θέματα ναρκωτικών,

‘Όπως προκύπτει από τον συνημμένο πίνακα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, την 1/6/2008 η υπάρχουσα δύναμη υπολείπεται της οργανικής κατά 90 άτομα, με ιδιαίτερα σοβαρές και σημαντικές ελλείψεις στα περιφερειακά τμήματα, τα οποία υπολειτουργούν.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας κατά την τελευταία πενταετία έρχονται κάθε χρόνο 15-19 αστυνομικοί νεαρής ηλικίας, ενώ σοβαρή και συνεχής είναι η τάση απομείωσης του αστυνομικού προσωπικού, λόγω των αιτήσεων αποστρατείας. Σημειώνεται ότι μόνο για το 2008, από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, οι αιτήσεις αποστρατείας έχουν φτάσει τις 47 και μέχρι το τέλος του έτους αναμένονται ακόμα περισσότερες, λόγω της έντονης αβεβαιότητας που έχει δημιουργήσει στους αστυνομικούς η Κυβέρνηση για τα συνταξιοδοτικά τους θέματα.

Ακόμα και η εγκεκριμένη (και μη καλυφθείσα) οργανική δύναμη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας είχε προσδιοριστεί σε παλαιότερες εποχές και δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σοβαρά αυξημένες σύγχρονες απαιτήσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας, που με το ίδιο δυναμικό επωμίστηκε και το Εφετείο Καλαμάτας, η λειτουργία του οποίου συνεπάγεται μεγαλύτερο αριθμό κρατουμένων στα κρατητήρια του Τμήματος, μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών, επομένως και αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό. Επίσης, με το υπάρχον δυναμικό δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν το Γραφείο Διαβατηρίων, η Ομάδα Ελέγχων Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) και δυο ομάδες Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ).

Επειδή το ολιγάριθμο, σε σχέση με τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες, αστυνομικό προσωπικό καθημερινά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και συνεχώς καταπονείται για να ανταποκριθεί με επάρκεια στις εύλογες ανάγκες και απαιτήσεις των Μεσσήνιων πολιτών για ασφάλεια και επαρκή αστυνόμευση ,

Επειδή αποτελεί χρέος της Πολιτείας αφ’ ενός να παρέχει ασφάλεια και σιγουριά στους πολίτες, αφ’ ετέρου να μεριμνά ώστε το αστυνομικό προσωπικό να εκτελεί το καθήκον του σε κατάλληλα πλαίσια και σε εύλογες συνθήκες,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Προτίθεται να καλύψει τουλάχιστον τα κενά που παρουσιάζει το υπάρχον δυναμικό στη Μεσσηνία, σε σχέση με την προβλεπόμενη οργανική δύναμη και αν ναι, πότε θα γίνει αυτό;

- Τι άλλα μέτρα πρόκειται να λάβει για την ενίσχυση της αστυνόμευσης και της ασφάλειας στη Μεσσηνία;

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς