Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/6/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :14903
Ημερομηνία Κατάθεσης :19.06.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής»

Το νηπιαγωγείο αποτελεί Αφετηρία της κοινωνικοποίησης του παιδιού, γεγονός που επιβάλλει στην Πολιτεία να αντιμετωπίζει υπεύθυνα την Προσχολική Αγωγή.

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ., παρά την ψήφιση του Ν.3518/2006, που καθιέρωσε την υποχρεωτική φοίτηση ενός έτους στο νηπιαγωγείο, εγκατέλειψε το όλο εγχείρημα στην τύχη του. Δεν υπήρξε καμία μέριμνα ορθολογικής κατανομής των νηπίων στα δημόσια νηπιαγωγεία, ούτε πρόβλεψη δημιουργίας ανάλογης υποδομής για τη διασφάλιση της φοίτησης σε αυτά του συνόλου των νηπίων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ενώ κατά το σχολικό έτος 2006-2007 στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία φοιτούσαν 4.448 νήπια, τη σχολικά χρονιά που διανύουμε ο αντίστοιχος αριθμός έφτασε στις 35.000. Γίνεται φανερό ότι η Κυβέρνηση της Ν.Δ. συνήργησε σκοπίμως στην απαξίωση του δημόσιου νηπιαγωγείου, με αποτέλεσμα την πρωτοφανή αύξηση της "πελατείας" των αντίστοιχων ιδιωτικών.

Το οικονομικό αποτέλεσμα της απαράδεκτης αυτής συμπεριφοράς είναι δυσβάσταχτο για τους γονείς.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο Παιδείας, ώστε με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2008-2009 να μην επαναληφθούν τα απαράδεκτα αυτά φαινόμενα και τα δημόσια νηπιαγωγεία που λειτουργούν στον Νομό Μεσσηνίας να είναι σε θέση να υποδεχθούν το σύνολο των νηπίων που υποχρεωτικά πρόκειται να φοιτήσουν σε αυτά;

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς