Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Η πολιτική της κυβέρνησης υποβαθμίζει και απαξιώνει το θεσμό της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/6/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :14902
Ημερομηνία Κατάθεσης :19.06.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Η πολιτική της κυβέρνησης υποβαθμίζει και απαξιώνει το θεσμό της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας»

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ με συγκεκριμένες ενέργειες και παραλείψεις της, οδηγεί το θεσμό της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ), της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και κάθε υποστηρικτική δράση στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης, σε πλήρη απαξίωση.

Ειδικότερα:

α)Σκόπιμα καθυστερεί κάθε χρόνο να αποστείλει στα σχολεία τη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη λειτουργία των παραπάνω δράσεων, όταν είναι γνωστό ότι η καθυστέρηση της έναρξης των μαθημάτων της Π.Δ.Σ. και κάθε υποστηρικτικού θεσμού δρα εκ των πραγμάτων υπονομευτικά και ωθεί τους μαθητές και τις οικογένειες τους σε "λύσεις" εκτός του δημοσίου εκπαιδευτικού συστήματος, «λύσεις» που για πολλούς επισύρουν δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση.

β)Αύξησε τον ελάχιστο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών για τη συγκρότηση τμημάτων Π.Δ.Σ. από 5 σε 10 μαθητές, με αποτέλεσμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις να μην είναι πλέον δυνατή η συγκρότησή τους και αυτός ο σημαντικός για τις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις θεσμός να φθίνει διαρκώς.

γ) Δεν αναπροσάρμοσε την ωριαία αποζημίωση των μονίμων και ωρομισθίων καθηγητών, η οποία παραμένει καθηλωμένη στα 9 ευρώ από το 1996, παρά τις διαβεβαιώσεις του ιδίου του Πρωθυπουργού.

δ)Καθυστερεί αδικαιολόγητα και απαράδεκτα να καταβάλει τα δεδουλευμένα, τόσο στους μόνιμους όσο και στους ωρομίσθιους καθηγητές που διδάσκουν στα προγράμματα αυτά, όπως καθυστερεί επί μήνες να πληρώσει τα δεδουλευμένα ωρομισθίων δασκάλων που εργάζονται στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Προτίθεται να στηρίξει την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη και την Ενισχυτική Διδασκαλία. Αν ναι, ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες θα αναλάβει για το σκοπό αυτό;

2.Πότε πρόκειται να εξοφληθούν τα δεδουλευμένα στους καθηγητές και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να μην παρατηρηθεί και στο μέλλον τέτοια απαράδεκτη καθυστέρηση στις πληρωμές;

3.Προτίθεται να τηρήσει τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για αύξηση της ωριαίας αντιμισθίας και αν ναι, πότε θα γίνει η αύξηση και σε ποιο μέγεθος;

4.Ποιες είναι οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας για την προώθηση της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Νομό Μεσσηνίας και ποιος ο προγραμματισμός και οι πρωτοβουλίες της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε από τη νέα σχολική χρονιά να μη παρατηρηθούν εκ νέου αυτά τα απαράδεκτα φαινόμενα ;

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς