Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πορεία Έργου Παραχώρησης «Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου -Πατρών - Πύργου - Τσακώνας».
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/6/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :14945
Ημερομηνία Κατάθεσης :19.06.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Πορεία Έργου Παραχώρησης «Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου -Πατρών - Πύργου - Τσακώνας».

 

Η Σύμβαση παραχώρησης για την κατασκευή του οδικού άξονα

Κόρινθος- Πάτρα -Πύργος- Τσάκωνα κυρώθηκε τον Νοέμβριο του 2007 από τη Βουλή και σύμφωνα με δηλώσεις σας οι εργασίες θα άρχιζαν στις αρχές του 2008.

Παρότι έχουν περάσει αρκετοί μήνες από τότε, καμία εργασία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.

Αυτό αποδεικνύει ότι η προετοιμασία ήταν ελλιπής, οι οριστικές μελέτες δεν είχαν ολοκληρωθεί και τα βασικά στοιχεία του έργου δεν είχαν αποσαφηνιστεί, όπως σας είχαμε τονίσει στη Βουλή. Συγκεκριμένα:

Α) Διαπιστώνεται τώρα ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που ελήφθη υπ όψη κατά τον σχεδιασμό του έργου.

Β) Η χάραξη του έργου αντιμετωπίζει πλήθος προβλημάτων σε πολλές περιοχές, όπως διπλή σήραγγα στο ύψος Δερβενίου, Βραχνέίκα, Καμάρες, Αιγείρα κ.τ,λ.

Γ) Το πλάτος του έργου που έχει επιλεγεί (δύο λωρίδες και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση) αποδεικνύεται ότι αφ ενός δεν μπορεί να καλύψει επαρκώς τις κυκλοφοριακές ανάγκες του έργου και αφετέρου θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη φάση της κατασκευής του έργου. Και τούτο διότι η διαπλάτυνση της υφιστάμενης οδού, που έχει επιλεγεί ως χάραξη του έργου, θα έχει ως συνέπεια μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία και προβλήματα οδικής ασφάλειας.
 Δ) Επίσης, δεν έχουν επιλυθεί σημαντικά γεωτεχνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως στην περιοχή Καϊάφα και αλλού, παρ ότι τα θέματα αυτά τα είχαμε θέσει με έμφαση στη συζήτηση της σύμβασης στη Βουλή, όπως επίσης και τα προβλήματα με την κατάσταση των σηράγγων.                                               >

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.  Ποιες αλλαγές στη χάραξη και τα γεωμετρικά στοιχεία του έργου μελετώνται;

2.  Με ποιο τρόπο θα ξεπεραστούν τα τεχνικά και κατασκευαστικά προβλήματα που έχουν προκύψει,

3.  Πότε θα ολοκληρωθούν οι μελέτες και θα αρχίσουν οι εργασίες κατασκευής του έργου;

4.  Το  εγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα   του   έργου   εξακολουθεί  να ισχύει;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές