Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επιβολή Ενιαίου Τέλους Ακίνητης Περιουσίας στους στάβλους κλπ. κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/6/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :14756
Ημερομηνία Κατάθεσης :18.06.2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Επιβολή Ενιαίου Τέλους Ακίνητης Περιουσίας στους στάβλους κλπ. κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Οι κτηνοτρόφοι της χώρας είναι ανάστατοι, διότι σε μια εξαιρετικά δύσκολη εποχή για την κτηνοτροφία, τη στιγμή που οι τιμές των ζωοτροφών απογειώνονται, σε αντίθεση με τις τιμές παραγωγού, με ανάλογα αρνητικές επιπτώσεις στο συνεχώς συρρικνούμενο εισόδημα των κτηνοτρόφων, επιβάλλεται και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Επειδή, βάσει του παραπάνω τέλους, μια μεσαία κτηνοτροφική μονάδα οικογενειακής μορφής καλείται να καταβάλει κάθε χρόνο ένα σημαντικό ποσό για τους στάβλους και τους περιβάλλοντες χώρους.

Επειδή για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της κτηνοτροφίας απαιτούνται γενναία μέτρα και ισχυρά κίνητρα στήριξης της,

Επειδή το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, σε συνδυασμό με τη υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά (καρτέλ γάλακτος κλπ) αποτελεί αντικίνητρο και σημαντική βλαπτική επιβάρυνση για τους παραγωγούς, οι οποίοι εύλογα διαμαρτύρονται,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Είναι στις προθέσεις του να απαλλάξει τους κτηνοτρόφους από την επιβολή του Ενιαίου Τέλους Ακίνητης περιουσίας;

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς